Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jyske Ås - projektet. maj 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jyske Ås - projektet. maj 2013."— Præsentationens transcript:

1 Jyske Ås - projektet. maj 2013.
Et turistprojekt inden for kategorien: Oplevelsesbælter, oplevelsesturisme og oplevelsesøkonomi.

2 Jyske Aas geografisk & trafikalt.

3 Hvorfor projekt Jyske Aas?
Målet er: - At udvikle og etablere et oplevel- sesbælte omkring Jyske Aas. - Et oplevelsesbælte som skaber værdi for mange. - Et oplevelsesbælte som giver den besø- gende værdier i form af unikke og spændende feriedage, som gerne gentages igen og igen. - Et oplevelsesbælte der har vedvarende værdi for områdets beboere i form af: at give nye arbejdspladser og en øget indtjening, Muligheder for øget samar- bejde, samvær og øget livskvalitet. - I et samarbejde med andre oplevel- sesområder at give værdier til gavn for hele Nordjylland. Visionerne er: 1. At skabe et oplevelsesbælte for hele Jyske Aas med en sammenhæng mellem natur, geologi og kulturhistorie. 2. At danne ”Klub Jyske Aas”. 3. At skabe 3 samlingspunkter i Jyske Aas oplevelsesbæltet – de 3 Stjernepladser. Disse tre visioner er det fundament, hele projektet bygges op omkring. Gennem udnyttelse af de muligheder, der allerede ligger gemt heri og inddragelse af de impulser og nye ideer vi kan opsuge herfra sikres, at hele projektets indhold kan få et unikt tilsnit , som kan virke inspirerende og tiltrækkende for personer i alle aldre. De besøgende vil altid kunne finde elemen- ter, som kan sammensættes efter individu-elle ønsker og behov.

4 1. Natur – geologi – kulturhistorie.
Søen ved Lunken. Sømosen i Dronninglund Storskov.

5 1. Natur – geologi – kulturhistorie.
Tætte skovområder.. Åbne heder.

6 1. Natur – geologi – kulturhistorie..
Dybe slugter & stejle skrænter formet af is og vand. Højt til loftet & vidt til væggene.

7 1. Natur – geologi – kulturhistorie.
En ”rejsende” fra Sømosen. ”Fru Ingeborg Skeel” ved Voergård.

8 1. Natur – geologi – kulturhistorie.
Pylbørdyssen. Dorf Vindmølle.

9 Aktørerne i Jyske Aas.

10 2. Aktørerne i Jyske Aas. Rygraden i Jyske Aas projektet er de lokale aktører, deres engagement og ejerskab til projektet.

11 Hvordan engagerer jeg mig i Klub Jyske Aas.
2. Aktørerne i Jyske Aas. Aktørerne skal hver især gøre sig klart – hvad kan jeg bidrage med til fællesskabet – og hvad kan jeg opnå gennem fællesskabet. Hvordan engagerer jeg mig i Klub Jyske Aas.

12 2. Aktørerne i Jyske Aas. Ud over deltagelse i Klub Jyske Aas får Aktørerne stillet nogle forskellige værktøjer til rådighed for det daglige arbejde. Aktører, der allerede nu har mange besøgende ,bliver tilskyndet til at optræde som ”Bannerfører” for Jyske Aas. Dette indebærer, at de skal påse, at de planlagte aktiviteter i deres lokalområde fungerer tilfredsstillende. De skal være opmærksomme på ønsker og nye ideer fra Aktører og besøgende og give dem videre til bestyrelsen for Klub Jyske Aas.

13 2. Aktørerne i Jyske Aas. ”Klub Jyske Aas”.
Aktørerne organiseres i en række netværksgrupper. I øjeblikket er opstillet følgende grupper: 1. Bord og seng. 2. Guidede ture i området. 3. Aktivitetstilbud. 4. Museer, Arkiver og udstillinger 5. Kunstneriske oplevelser. Kunsthåndværk og gård- butikker. Specielle natur- og kulturhistoriske emner. 8. Markeder, sport og spil. 9. Fælles Base – Netværks- centret. ”Klub Jyske Aas”. Således er betegnelsen i den indledende fase for den organisation der efter etable-ringsfasen skal stå for den daglige drift af Oplevelses-bæltet Jyske Aas. Som medlem af Klubben er alle Aktører og andre interessenter i Jyske Aas. Klubben fungerer son en almindelig forening med vedtægter, generalforsamling og bestyrelse.

14 2. Aktørerne i Jyske Aas. Asaa Camping med nye helårshytter. Satser stærkt på tilblivelsen af Jyske Aas Oplevelsesbæltet. Sømosedagene. Et af en række arrangementer der afholdes i området . Disse arrangementer vil både have gavn af Jyske Aas og trække besøgende til.

15 2. Aktørerne i Jyske Aas. Æblegården i Asaa. Den stedlige pottemager medvirker også i arrange-mentet. Alderslyst Vingård. Europas nordligste registrerede vingård.

16 3. Stjernepladser. Stjernepladserne bliver det mest synlige af Jyske Aas projektet. Der etableres 3 stk. Ud over den egentlige information til besøgende og turister orienteres de således: Mod nord ved ”Lunken” Natur, I midten ved opkørsel 15 ”Porten Til Jyske Aas” særlig fokus på Information . Mod syd ved Dronninglund Slot fokuseres på kulturhistorien. Den oprettes i tilknytning til Netværkscentret. Udformningen af Stjernepladserne skal i sig selv være en inspiration til et besøg. Vedligeholdelsen af Stjernepladserne sker fra Netværkscentret.

17 3. Stjernepladserne. Sådan kunne en stjerneplads udformes. En mulig placering på rastepladsen ved opkørsel 15. Tanker om et indhold i en plads.

18 Status for Jyske Aas. Hvad mangler vi: Hvad har vi:
- Et godt projekt som har opnået megen støtte og anerkendelse. En lang række givne elementer som er til stede ved naturen og kulturhistorien. - En række interesserede Aktører, deres etablerede anlæg og medvirken. - En god beliggenhed og infra- struktur. - Mulige samarbejdspartnere. Hvad mangler vi: - At få den sidste finansiering på plads med hensyn til LAG. - Slut godkendelse af projektet - At få rådgivningen på plads. - At få ansøgt om de nødvendige tilladelser. - Detailbeskrivelser udarbejdet. - At få etableret kontakter til entreprenører mm.

19 2. Aktørerne i Jyske Aas. Nogle af vore Aktører samlet til en forberedende workshop. Og der grubles og tænkes mulige ideer.

20 Udfordringer til Jyske Aas.
Ud over at få de sidste tilsagn på plads. At få alle de enkelte Aktører til at samarbejde i en helhed. Af få alle de enkelte brikker lagt på plads, så de udgør en funktionel helhed til gavn og glæde for hele området.

21 En hilsen fra Jyske Aas.


Download ppt "Jyske Ås - projektet. maj 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google