Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks JordbrugsForskning •Afdeling for Jordbrugssystemer •Afdeling for Plantevækst og Jord •Afdeling for Plantebeskyttelse Danmarks Miljøundersøgelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks JordbrugsForskning •Afdeling for Jordbrugssystemer •Afdeling for Plantevækst og Jord •Afdeling for Plantebeskyttelse Danmarks Miljøundersøgelser."— Præsentationens transcript:

1 Danmarks JordbrugsForskning •Afdeling for Jordbrugssystemer •Afdeling for Plantevækst og Jord •Afdeling for Plantebeskyttelse Danmarks Miljøundersøgelser •Afdeling for Miljøkemi •Afdeling for Vandløbsøkologi Miljøstyrelsen •Afdeling for Vand •Afdeling for Kemikalier MST Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse •Geokemisk afdeling •Kvartær og marinegeologisk afdeling •Hydrogeologisk afdeling Varslingssystemet for Pesticider - VAP

2 Projektets ”politiske” baggrund (1998) •Øget antal fund i grundvand gennem de sidste 10-15 år. •Hvad er kilden (markbidrag eller punktkilder)? •Er den eksisterende godkendelsesordning god nok?..inkludere felt-undersøgelser i risikovurderingen ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider”

3 Varslingssystemets faglige fundament •Pesticider må ved regelret anvendelse ikke udvaskes i koncentrationer over 0,1 µg/l til 1 meters dybde (kilde miljø-tema nr. 21, Miljøstyrelsen 1999)

4 • Tidlig varsling!!! • Et moniteringsprogram der undersøger udvaskning af pesticider under reelle markforforhold • Formålet er at undersøge hvorvidt godkendte pestidider kan forventes at udvaskes til grundvandet i uacceptable mængder Varslingssystemet for Pesticider - VAP

5 Estrup Fårdrup Jyndevad Silstrup Tylstrup Slæggerup •2 sandede •4 lerede •1-3 ha •Gvs 1-4 m.u.t •28 pesticider •Plantealv Monitering startede i 1999/2000

6 Instrumentering - VAP - 075 m Piezometer Regn måler S1 S2 Sugeceller, TDR and pt-100 Monitoring wells - - Drænsystem (ler jorde) Skur

7 Tværprofil Drænrør Horisontale boringer...Vurderingen foretages for en realistisk “worst case” situation ud fra den gennemsnitlige koncentration i det vand der siver fra rodzonen (ca en meters dybde) pr.år. ….

8 Udfordringer - lermark Macro pore Lateral transport (pløjesål) Kravet er: Robust monitering 1 m.u.t der integrerer - over sted (hele marken) - over tid (året)

9 Drænvandsundersøgelser giver det bedst mulige udtryk for udvaskningen fra rodzonen til drændybde, også for stoffer som glyphosat.

10 Nedbør og modelleret perkolering

11 + drænafstrømning og udbringning

12 Udvaskning på VAP-markerne 4 24 Udvaskning over 0,1 µg/l

13 Konsekvenser ved overskridelser •Miljøstyrelsen vurderer udvaskningsdata fra Varslingssystemet, sammen med andre relevante informationer, med henblik på at vurdere om grundvandsressourcen kan være truet.

14 Hvordan gik det ? •Metribuzin: Trukket ud af markedet, forbud gennemført. •Rimsulfuron: Er endnu ikke afsluttet. •Terbutylazin: Regulering af anvendelsen er indført(tid og dosis). •Glyphosat: Ingen regulering.

15 Glyphosat - GEUS. •Udvasket fra rodzonen, over grænseværdien for drikkevand, i 3 udbringninger. •Koncentrationen vurderes, under de fleste forhold, at blive reduceret ved passage til større dybde. Reduktionens størrelse kendes ikke. •Visse jorder kan være følsomme. •Stor persistens af AMPA •Betydelig usikkerhed om glyphosat transporteres opløst, partikelbåren eller begge dele.

16 Konklusion Varslingssystemet for pesticider er et unikt system der muliggør: •Monitering af udvaskningsrisiko under realistiske landbrugs betingelser. •Understøttelse af godkendelsesordningen => pesticider reguleres eller fjernes inden de optræder i grundvandsmagasinerne. •Dokumentation af at en række pesticider kan anvendes uden at true grundvandet, på hovedparten af danske jorde, såfremt de anvendes regelret.


Download ppt "Danmarks JordbrugsForskning •Afdeling for Jordbrugssystemer •Afdeling for Plantevækst og Jord •Afdeling for Plantebeskyttelse Danmarks Miljøundersøgelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google