Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Batteriets vidunderlige verden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Batteriets vidunderlige verden"— Præsentationens transcript:

1 Batteriets vidunderlige verden
af EXIDE

2 Vælg det rigtige batteri Levetidsfaktorer Opladning af batteriet
Agenda Batteriet generelt Vælg det rigtige batteri Levetidsfaktorer Opladning af batteriet Vedligeholdelse Resume

3 Valg af traktionsbatteri og lader
Batteriet er hjertet i din truck Uden mad og drikke, duer helten ikke Hjernen og styrken - laderen og batteriet i den rette kombination, gør hverdagen lettere

4 Traktionsbatterier - generelt
Opbygning Serieforbundne celler, hver på 2 volt Størrelse Antal celler Celle længde Celle bredde Celle højde

5 Cellens opbygning Negative blygitter-plader Samlet i par
smurt med aktivt bly Samlet i par og elektrisk beskyttet af separatorer Positive rør-poser fyldt med aktivt bly

6 Forskellige spændinger (Volt)
2,13 Volt x 12 = 25,56 Volt Hver celle har en nominel spænding på 2 Volt 1,99 Volt x 12 = 23,88 Volt Højere spændinger 24 Volt 36 Volt 48 Volt Er serieforbundne enkelt-celler

7 Lidt batteri-kemi Afladning Opladning Hovedladning: Efterladning:
Trucken bruger strøm, og batteriet aflades - spændingen og vægtfylden falder Afladning Opladning Spændingen falder Spændingen stiger Pladerne sulfaterer Vægtfylden falder Pladerne sulfaterer Sulfaterne opløses Vægtfylden stiger Sulfaterne opløses Opladning Hovedladning: Batteriet får den brugte strøm tilbage, plus... Efterladning: 5-20% ekstra for at få syren omrørt og i ligevægt

8 Afladning – Auto-start-batteri - Flat Plate
+ - Pol Bly plade Sulfater, syrerester i pladerne Start bilen Strømproduktionen går igang overalt i pladerne Bilen starter ikke Efter kort tid er batteriet dødt Vent Efter lidt tid er batteriet klar igen

9 Afladning – Traktions batteri - Tubular / Flat Plate
+ - Strømproduktionen starter inde i pladerne Herefter udefra og ind og så længere ind Vægtfylden falder Men husk... aldrig mere end 80%

10 Opladning – ca 50% opladet batteri
+ - Opladningen har fjernet de yderste sulfater Men vægtfylden er stadig svag

11 Opladning - fuldt opladet batteri
+ - Batteriet er fuldt opladet og pladerne er ”rene” Men husk stadig på: Syren bliver først stærk efter omrøringen

12 Selvafladning Vigtigt Et batteri, som ikke bruges i nogen tid, skal
være fuldt opladet, når det sættes til hvile 5-7% selvafladning pr. måned, alt efter batteriets alder Henstår batteriet i længere tid, skal det oplades i ny og næ, fx hver 3. måned.

13 Vælg det rigtige batteri
Agenda Batteriet generelt Vælg det rigtige batteri

14 Valg af batteri Standard batteriet Normal / hårdere drift
Normal køretid Normal ladetid Mest benyttede batteri Afladedybde max. 80% Ca cycles

15 Valg af batteri Syrecirkulations-batteriet Normal drift
Kortere ladetid Minimal varmeudvikling under opladning Udladedybde… max. 80% Ca cycles

16 Valg af batteri CSM-batteriet, Kobber-Stræk-Metal Hård drift
Stiv spænding Stor energigevinst 2-3 holdsskift Udladedybde… max. 80% Ca cycles

17 Valg af batteri Dryfit batteriet, VRLA vedligeholdelsesfrit
Lettere drift Mindre kapacitet Ingen vandpåfyldning Ingen syrespild Afladedybde ca % Ca cycles

18 Valg af monoblok Til hjælp FT -Flooded Tubular plate ”Wet”
Normal / hårdere drift Afladedybde max. 80% Ca. 900 cycles “Simply The Best…” FF -Flooded Flat plate ”Wet” ”Semi traction monoblok” Normal drift Afladedybde max. 80% Ca. 300 cycles “Perfekt til prisen…” DF -Dryfit Flat plate ”Dry” Normal drift Ingen vandpåfyldning Afladedybde ca % Ca. 700 cycles “Ingen syrespild…”

19 Vælg det rigtige batteri Til hjælp
Spørgsmål Svar Anbefalede batteri Er lav pris vigtigere end lang batteri-levetid Ja FF –Flooded Flat plate Nej FT –Flooded Tubular / DF -DryFit Tør du risikere at overfylde batteriet Ja Alle typer Nej DF -DryFit Har du tid til at kontrollere og påfylde vand Ja Alle typer Nej DF -DryFit Har du omkring 12 timer eller mere til opladning Ja Alle typer Nej FT –Tubular / FF –Flat plate Arbejder du hårdere end sædvanlig drift Ja FT –Flooded Tubular Nej Alle typer

20 Beregning af kapacitetsforbrug / arb.timer til rådighed
Til hjælp

21 5 Timers nominel kapacitet, C5
Når du arbejder hurtigere, bliver dit batteri mindre !

22 Køle-/frysehus Når batteriet er koldt,
så er spænding og vægtfylde også anderledes, end du er vant til

23 Temperaturens indflydelse på spændingen Til hjælp
Når temperaturen falder, så stiger spændingen … og vice versa Et fuldt opladet batteris frysepunkt er ca. -65 oC

24 Eksempel: Temperaturens indflydelse på vægtfylden

25 Vælg det rigtige batteri
Agenda Batteriet generelt Vælg det rigtige batteri Levetidsfaktorer

26 Levetidsfaktorer Batteriets levetid Definition af cyklus
5-6 år eller ca (1200) cycles ved normal drift og med et strømudtag samt en afladedybde på max. 80% (70-75%) pr. dag Definition af cyklus En cyklus er en afladning efterfulgt af en opladning. Jo flere cycles et batteri har pr. døgn desto kortere er dets tidsmæssige levetid Udladningsdybde og levetid: 80% (70-75%) afladning giver 100% levetid 90% afladning giver ca. 75% levetid Antal cycles 1500 60% 70% 80% 90% Udladningsdybde i pct. Vigtigt Over 80% (70-5%) afladningsdybde er “dybdeudladning” og batteriets garanti bortfalder

27 Levetidsfaktorer Hvad påvirker et batteris levetid?
Dybde-afladninger: Max 80% i dybden Overforbrug: Max 80% af kapaciteten Høje temperaturer: Max 50°C i syren Overladning: “Brænder” batteriet af Underladning: Sulfaterer batteriet Vedligeholdelse: Forkert syrestand, snavs, fejl, o.l. Hvorfor bruges der for meget strøm? For lille batteri Maskineføreren er en “GT” kører Fejl ved maskinen (slidtage, bremser hænger, snavs i hjul) For meget ekstraudstyr Forkert dæktype, rampekørsel, kørselsunderlag Hvornår sulfaterer et batteri? Hvis det henstår uopladet Hvis det ikke aflades 80% en gang imellem, bliver det “sløvt” Hvis det ikke bliver fuldt opladet Hvis det arbejder under høj temperatur Hvis det efterfyldes med syre

28 Vælg det rigtige batteri Levetidsfaktorer
Agenda Batteriet generelt Vælg det rigtige batteri Levetidsfaktorer Opladning af batteriet

29 Ladere - generelt Vigtigt Forkert og skødesløs opladning
forkorter batteriets levetid W-ladekarakteristik IUI-ladekarakteristik

30 Ladeforløbet - generelt
Hovedladning Batteriet bliver næsten fyldt op Efterladning Syren omrøres, og batteriet bliver fyldt helt op Vedligeholdelsesladning Selvafladningen modvirkes Udligningsladning Cellerne rettes op Vigtigt Husk altid at slukke for laderen eller tryk på pauseknappen, hver gang batteriet tages fra eller sluttes til laderen. Herved undgås gnistdannelser.

31 Hvorfor og hvordan oplades et batteri ?
Betragt batteriet som en modstand En modstand mellem fase og nul trækker en strøm Når strømmen løber gennem syre og bly, genereres en spænding Batterispændingen stiger indtil 2,4V/cel, hvor vandet sønderdeles Strømmen drosler herefter ned, og derfor kan vi lade spændingen stige Når batteriet når ca. 2,8V/cel, Er opladningen færdig Altså... Det er batteriet, som trækker en strøm ud ad laderen og derved genererer en spænding. Vi sender ikke en spænding ind i batteriet, vi styrer den kun.

32 Beregning af El-forbruget
Til hjælp

33 Pause ladning Vigtigt Batteriet må ikke ”gasse” under en pauseladning
Fully charged Charging Gassing 80% Deep discharged Pause 80% is the correct depth of discharge Vigtigt Batteriet må ikke ”gasse” under en pauseladning

34 Knaldgas - Ilt og Brint Et batteri udsender gasser under opladningen
Især brint er meget eksplotionsfarligt - så pas på med cigaretter, gnister og åben ild i nærheden af batteriet Vigtigt Øjnene er de mest udsatte, så benyt altid beskyttelsesbriller. Øjenskylleflaske skal forefindes i nærheden af laderen.

35 Luftfornyelse i laderummet Til hjælp
Mere end 4% brint I luften BOOM

36 Vælg det rigtige batteri Levetidsfaktorer Opladning af batteriet
Agenda Batteriet generelt Vælg det rigtige batteri Levetidsfaktorer Opladning af batteriet Vedligeholdelse

37 Vandpåfyldning Manuelt Automatisk BFS-System BFS påfyldningsvogn
Uden fyldepistol Med fyldepistol Automatisk BFS-System BFS påfyldningsvogn Vanddunk

38 Vandtilførslen afbrydes automatisk, når korrekt væskehøjde er nået
BFS-proppen En BFS vandpåfyldningsvogn eller en vanddunk placeret mindst 3m over proppen yder et vandtryk på mellem 0,3 og 2 bar, som kræves for at få BFS-systemet til at fungere. Vandtilførslen afbrydes automatisk, når korrekt væskehøjde er nået Korrekt væskestand Lav væskestand Det ta’r ca. 4 minutter at påfylde et 36 Volts batteri !

39 Vandkvalitet Vigtigt Efterfyld kun med demineraliseret vand
Almindeligt postevand er normalt på omkring 250 microSiemens (mS). Akku-vand må ikke overstige 10 mS og aldrig komme over 20 mS. Benyt kun udstyr, hvor Akku-vandet ikke kan komme i berøring med metal da det ellers straks vil blive ioniseret.

40 Vedligeholdelse Dagligt Morgen, ved arbejdsstart
Aften, ved arbejdsophør Check at opladningen er afsluttet. Grøn lampe skal lyse Kør maskinen så tæt på laderen at batteristikket og laderstikket let kan nå hinanden. Sluk for laderen eller tryk på pauseknappen Drej tændingsnøglen og afbryd strømmen Åbn batterilåget så gasserne kan slippe væk under opladning Træk batteristikket og laderstikket fra hinanden. Træk ikke i kablerne. Tilslut laderstikket til batteristikket Tænd for laderen hvis denne er forsynet med en afbryder Slut batteriet til maskinen og kør. Kontroller at laderen går i gang inden denne forlades. Rød lampe skal lyse. For nogle ladere Er det gul lampe

41 Vedligeholdelse Ugenligt Eventuelt om fredagen Hver 14. dag
Kontroller at syrestanden dækker pladerne, om nødvendig efterfyld til disse er dækkede... aldrig mere OBS: Er syrestanden for høj når der lades, vil cellerne koge over Hver 14. dag Konroller syrestanden efter endt ladning og efterfyld om nødvendigt op til 1-2 cm over pladerne. Kontroller celleforbindelserne, kabeludtræk og stik. Er der defekter skal disse straks afhjælpes Sørg for at cellepropperne er lukkede. Vask nu batteriet med vand og børste og tør efter. Brug beskyttelsesbriller

42 Vedligeholdelse Månedligt Tag temperaturen på batteriet.
Må ikke overstige 500C Er temperaturen i batteriet forskellig fra 300C, har vægtfylden og spændingen ændret sig i henhold til skemaet til højre. Foretag vægtfyldemåling og spændingsmåling. Er cellespredningen for stor skal batteriet til udligningsladning OBS: Spændingsværdien skal altid være 0,84 større end vægtfyldeværdien

43 Vælg det rigtige batteri Levetidsfaktorer Opladning af batteriet
Agenda Batteriet generelt Vælg det rigtige batteri Levetidsfaktorer Opladning af batteriet Vedligeholdelse Resume

44 Valg af traktionsbatteri og lader
Batteriet er hjertet i din truck Uden mad og drikke, duer helten ikke Hjernen og styrken - laderen og batteriet i den rette kombination, gør hverdagen lettere

45 Spørgsmål?


Download ppt "Batteriets vidunderlige verden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google