Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flere sandheder Formidling og metode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flere sandheder Formidling og metode"— Præsentationens transcript:

1 Flere sandheder Formidling og metode 22.10.12
Anne Hatting ITU

2 Viden i flg. ANT Rensede versioner af en broget virkelighed
Orden = et stabiliseret resultat af processer Det vi tager for givet er effekt af forbindelser mellem heterogene aktører Vi (som sociologer) kan studere forbindelser hvad kan vi studere, når vi udspørger enkelte individer? Anne Hatting ITU

3 Livet i laboratoriet Kontroverser og ufærdig viden
Stabilisere til ‘black box’ (facts, teori, selvfølgeligheder) Eks. Fra aktuelle debatter: Fosterskanninger, meningsmålinger ved folketingsvalg, IT – selvbetjening for borgerne, IT i folkeskolen, mobile tlf. og computere, IT-ledelse …. Anne Hatting ITU

4 Laboratoriet En artikelproducerende kultur
‘natur’/ sandheder er resultat af forhandlinger Først opdagelse, så videnskabelig dom Inskriptionsapparater – opstillinger, der leverer en visuelfremstilling Inskriptionsapp. -> beskrive processer uden at blive ‘forstyrret’ af disses kompleksitet Anne Hatting ITU

5 Inskriptionsapparat – eks.
Et statistisk institut ~ en kalkulationsmodel som fx ADAM, DREAM, MINERVA … (kaotisk input -> ‘ordnet’ output) En database eller et regneark - fra praksis (arbejdsprocesser eller dyreforsøg, til tal til grafik) – væk med rodet og med dyrene, frem med ‘orden’ og ‘overblik’. Eks. - jeres projekter ?? Anne Hatting ITU

6 Kategorier og dikotomier
Minerva – opdeler en gruppe mennesker i 4 kategorier (Bourdieu-inspiration). Hvad afspejler kategorierne? I flg. ANT: fiktion! Man kan ikke inddele verden i genstandsfelter Man kan se på praksis og på processer, hvor der sammenvæves Vælg begreber, der kan ‘sige noget’ om praksis (der er intet privilegeret begrebssæt) Anne Hatting ITU

7 Udvikling af netværk – finde allierede
Pasteur – skabte forbindelser (mikrober, landmænd, dyr, læger, …) Vaccinere en befolkning -> omdefinere kategorier (fra socialklasser til rask/smittet) Eksperten i/og samfundet: - Pasteur-med-den-frelsende-vaccine ELLER ‘organdonation i 2012’ (ligheder, forskelle?) ELLER ‘det nye IT-System’ Anne Hatting ITU

8 Materialer og tanker – repræsentationer af verden
Kan ting/ materialer have agency? Agency: intentioner og evne til at mediere social handling = aktiv Aktive materialer – fortidens nærvær i nutiden (ufrivillige erindringer, der gentages ubevidst i nutiden, men ikke kan fortælles (via interview og survey) , og derfor ikke fortolkes fx hermeneutisk Anne Hatting ITU

9 Relationer og netværk ‘Mennesker flyver’ siger vi
Latour: Nej, mennesker flyver ikke, ej heller flyvemaskiner. ‘Flying is a property of the whole association of entities that includes airports and planes, launch pads and ticket counters. B-52s do not fly, the U.S. Air Force flies. Action is simply not a property of humans but of an association of actants….provisional ‘actorial’ roles may be attributed to actants only because actants are in the process of exchanging competences, offering one another new possibilities, new goals, new functions’ (Latour, Pandora’s Hope, 1999:182). Anne Hatting ITU

10 Relationer og netværk Mennesker bruger IT-systemer ?
Nej, ikke mennesker, men en samling af eksistenser, som det ikke giver mening af analysere adskilt (Latour) - Handling kan udøves af en samling af eksistenser (humane og non-humane aktører) - Midlertidige aktørroller kan tillægges aktanter, fordi de er igang med at udveksle kompetencer og tilbyde hinanden nye muligheder Anne Hatting ITU

11 Pillebordet Livet væves sammen med forbrug af medicin
Et fiktivt biografisk forløb: piller + fotos Pillebordet folder tid og rum sammen Man overrumples af virkelighedens ‘tilstedevær’ Museumsgenstande er bærere af betydning, har materiel kvalitet ~ IT-systemer er bærere af betydning! EKS ?? Anne Hatting ITU

12 Viden Mange teoretiske bud.
Fx: betydnings-kultur (viden er kun legitim, hvis den er produceret af et subjekt/person, der tolker) og tilstedeværs-kultur (verden/ praksis selv) de to kulturer kan ses adskilt (Gumbrecht) eller sammenvævet (Ingold) Anne Hatting ITU

13 Hele livet – og øjeblikket
Pillebordet – livets udstrækning i rum Se på verdens materielle flow – fx. silketørklædet. -Silken som et materiale i en evig proces (morbærblade, larver, væv …) – tørklædet som en midlertidig stabilitet Hvordan kan indsamlede data vedr. IT-systemer få karakter af ‘pillebord’? Hvilken evig proces er I dykket ned i? Anne Hatting ITU

14 Pillerne og ‘mig’ En intellektuel oplevelse – erkende pillebrug
En kropslig oplevelse – bjerget af piller på bordet Oplevelse af ‘tilstedevær’ kræver tilstedevær, derfor er det svært at skrive om IT-brugere – intellektuelle og kropslige oplevelser? Hvordan skrive om det ? Anne Hatting ITU


Download ppt "Flere sandheder Formidling og metode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google