Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Michel Foucault og Governmentalitybegrebet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Michel Foucault og Governmentalitybegrebet"— Præsentationens transcript:

1 Michel Foucault og Governmentalitybegrebet

2 Govermentalitybegrebet
Betegnelse for styringsmentalitet – præger magtudøvelse i moderne samfund Den måde man tænker ledelse og styring på i det vestlige samfund, bygger på en omskrivning af hvad vi traditionelt forstår ved magt Traditionelt set: tydeligt hvem der har magten Moderne set: magten ses ikke ud fra en synlig person  ?

3 Govermentalitybegrebet
Magten er afløst af en række teknologier som kombinerer styring med vores egen styring af os selv. Samspil mellem styring og selvets praktikker (Panoptikon) Kontrolsamfund Organisationer

4 Historisk forskydning: styring og ledelsesrationalitet beskyttelse af territoriet (dø)  beskyttelse af befolkningen (overlevelse) Kan beskrive hvordan moderne styringsformer: Både er totaliserende og individualiserende på samme tid

5 Foucault fokusere i sine analyser på:
Magten er er lagt ind i subjekterne som et system, der naturalisere den verden vi lever i Magt, viden og subjekt forudsætter hinanden - forklarer Foucault om de teknologier der sikrer at vi (aner)kender normaliteten. Governmentality: ”Hovedet er hugget af kongen” Magten er ikke længere synlig Magten er ikke knyttet til bestemte personer Magten er stadig lige så magtfuld Magt er således ikke noget man besidder, men er et fænomen der udøves i de sociale relationer

6 Governmentalityanalyser
Forekommer ofte i sammenhæng med de diskursanalytiske/teoretiske traditioner De har stærke rødder i lingvistikken Diskurs: den måde vi danner symboler og håndtere disse symboler (sprogligt) . Sprogligt formuleret ræsonnement som udformes systematisk (via implicitte og eksplicitte regler) Er kulturelt og historisk forankret Diskursanalyse: samlebetegnelsen for en række forskellige måder at studere diskurser og deres organisering

7 Diskursanalyse Forestillingen er at vi bringer virkeligheden på taleform Ved at iagttage vores måde at italesætte virkeligheden på, kan man få adgang til vores forhold til verden Man studerer således brugen af sproglige ytringer i deres sociale og kulturelle kontekst Fremhæve implicitte og eksplicitte regler og mekanismer, der styrer denne brug Man studerer virkeligheden ud fra hvordan den italesættes.

8 Foucault sammenfatter Governmentalitens kendetegn som værende:
Parktikker og teknikker til virkelighedsfremstilling og intervention Da Foucault ser en tæt relation mellem : Ord og symboler, altså mellem diskurser og de muligheder der er, for at handle i den sociale virkelighed

9 Et eksempel Indenfor det pædagogiske forskningsfelt:
Diskursanalyse er blandt andet brugt til at beskrive og afdække de normer og den viden, der ligger til grund for uddannelsespolitik, læreplaner, undervisningsformer mm. Hvordan kan vilkårlig viden via forskellige former for magtrelationer præsenteres som enestående sand Hvorfor er det som det er?

10 Litteratur til videre læsning
Mitchell Dean Michel Foucault


Download ppt "Michel Foucault og Governmentalitybegrebet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google