Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse af innovation og kreativitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse af innovation og kreativitet"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse af innovation og kreativitet
Kjeld Fredens er læge og hjerneforsker. Han har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter, vismand i Kompetencerådet. Forfatter til ”Innovation og Ledelse - Hjernen som medspiller,” Academica, 2009, og sammen med Anette Prehn: ”Selvcoaching- brug hjernen til en forandring”. Gyldendal Business, 2010. Kjeld Fredens

2 Foredrag ved Kjeld Fredens
Kan ledelse læres? Personlig udvikling Strategier Foredrag ved Kjeld Fredens

3 Foredrag ved Kjeld Fredens
40 pct. løsning Bio Set point: Genetiske determinanter Psyko Hensigtsmæssig adfærd Social betingelser Livsomstændigheder Uddannelse Økonomi Boligforhold Sundhed Foredrag ved Kjeld Fredens

4 Hvad gør glade mennesker?
Hensigtsmæssig adfærd De bruger megen tid på familie og venner De er gode til at udtrykke taknemmelighed De er ofte de første til at give en hjælpende hånd De bevæger sig, dyrker regelmæssig motion De er dybt engageret i livslang målsætning Foredrag ved Kjeld Fredens

5 Vi er løbende forberedt på jobs som ikke eksisterer, skal anvende teknologier som endnu ikke er opfundet og løse problemer, som vi ikke aner er problemer endnu 1900 95 % af alle jobs var ufaglærte 2000 90 % af alle jobs faglærte Specialiseret viden, evne til at indsamle, analysere og syntetisere viden; udvikle nye færdigheder og nye produkter, anvende viden i nye situationer og samarbejde med andre. Mange har haft ti jobs inden de er blevet 40 (U.S Department of Labor,2006). Kjeld Fredens

6 Kollaborativ læring Læring i det 21. århundrede Yoon et al (2010)
Kollaborativ læring Læring i det 21. århundrede Yoon et al (2010). Structural determinants of team performance:the mutual influence of learning culture, creativity, and knowledge. Human Ressource Development International; 13 (3): Opgavedeling mellem leder og medarbejdere Medarbejdernes indbyrdes relationer Læringsmål Kjeld Fredens

7 Arbejdsdeling Kreativitet og innovation er begrebsmæssigt det samme, men de kan som fænomener niveau-deles Innovation: Gradvis (assimilativ/framing) Radikal (accomodativ/reframing) Kreativitet: Kreativitet som accepterer det eksisterende paradigme Kreativitet som afviser det eksisterende paradigme Udvikling af 1) nye og 2) værdifulde idéer eller resultater, samt deres relation til 3) praksis. Kjeld Fredens

8 Læse hinanden Kvaliteter i kommunikationen Johnson & Johnson (1999)
Læse hinanden Kvaliteter i kommunikationen Johnson & Johnson (1999). Making cooperative learning work. Theory into Practice; 38(2):67-73. Færdighed skaber strategier. Automatiseret Strategier øge færdighederne. Bevidst Positivt samspil Individuel ansvarlighed Sociale færdigheder Gruppeprocesser Kjeld Fredens

9 Ledelse At forstå og kontrollere virksomhedens aktiviteter.
Mekanisk tænkning Lineær proces Cognitivist paradigme Kognition som algoritmer/symbolprocesser Styring, sikkerhed og kontrol Behandling af sygdom At beskæftige sig med de aktiviteter, der ikke kan uddelegeres, fordi de er usikre og /eller komplekse. Vitaladfærd Non-lineær proces Embodiment Kognition som en helhed af hjerne, krop og omgivelser (fysiske/sociale) Innovation Sundhed Kjeld Fredens

10 Målspil og frispil CARSE, JAMES P. Målspil & frispil
Målspil og frispil CARSE, JAMES P. Målspil & frispil. Livet betragtet som et mulighedernes spil. Forlaget ASK, Åbyhøj 1987. Målspil Spilles med det formål at vinde Spillereglerne ændres ikke under spillet Kan kontrollere fremtiden. Er garderet mod overraskelser Er er kun én vinder Frispil Spilles med det formål at holde spillet i gang Spillereglerne ændres, når der er fare for at spillet går i stå Er indstillet på en overraskelse Der er lutter vindere Kjeld Fredens

11 Læringshierarki Aktiv læring
Selvinitieret, skabende læring. Selvstændig læring indenfor given rammer. Instruktionslæring. Adfærdsformning og programmeret læring. Klassisk betingning og habituering. Indre motivation Metakognition Ydre motivation Kjeld Fredens

12 Læringshierarki Aktiv læring
Selvinitieret, skabende læring. Selvstændig læring indenfor given rammer. Instruktionslæring. Adfærdsformning og programmeret læring. Klassisk betingning og habituering. Coache Instruere Guide Kjeld Fredens

13 Man får størst succes, når man lærer med den stil, der er tættest på ens personlighed
Kjeld Fredens

14 Interaktionisme Hvad skal et fællesskab smitte med, hvis evner skal blive til præferencer?
Kollektiv Individuel Præferencer udvikles særligt på individplan Evner kan gøres til præferencer via kollaborativ læring Kjeld Fredens

15 Tæl til tre Eller om at flytte på opmærksomheden
Læring i fællesskab Sociale relationer der smitter Organisationens voksende/fastlåste mindset Organisationens læringsstil er præget af organisationens ledelsesstil Individuel læring Eksplicit Metakognition Indre motivation Kjeld Fredens

16 Et netværk med 1020 venner. Gul er de mest glade, blå de mindst glade Kvinder (cirkel). Mænd (firkant) Christakis NA & Fowler JH (2009). Connected. Little, Brown. New York Kjeld Fredens


Download ppt "Ledelse af innovation og kreativitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google