Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisering af ”katteverdenen” Regler og love

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisering af ”katteverdenen” Regler og love"— Præsentationens transcript:

1 Organisering af ”katteverdenen” Regler og love
Opdrætterseminar Organisering af ”katteverdenen” Regler og love

2 Danmark Opbygning af den danske katteverden

3 Danmark Opbygning af den danske katteverden Hovedklubber JYRAK
Felis Danica Specialklubber Avlsråd / Disciplinærnævn Stambogsfører

4 Hovedklubberne

5 Hovedklubberne

6 Hovedklubberne

7 Hovedklubberne

8 JYRAK Bestyrelsen JYRAK

9 JYRAK Generalforsamlingen Bestyrelsen JYRAK Daglig ledelse

10 JYRAK JYRAK Bestyrelsen Sekretær Stambogssekretær Hjemmeside Kokarder
Godkendelse katteri Burmand Udstillingsleder Bestyrelsen Tilmeldinger udst. JYRAK Kasserer Præmiesekretær Næstformand Stamnavne Formand

11 JYRAK JYRAK

12 JYRAK JYRAK Konsulenterne

13 JYRAK Konsulenter JYRAKs konsulenter er parat med bistand i ethvert spørgsmål omkring kattehold, både race- og huskatte. Konsulenterne har mangeårig erfaring indenfor kattesporten og - medlem eller ej - man skal blot tage telefonen og ringe til en af JYRAKs konsulenter og få svar på: Køns- og farvebestemmelse Råd og vejledning ved valg af race og anskaffelse Rådgivning om adfærdsproblemer Regler om kattehold Hjælp og råd ved omplacering af katte Parring, fødsler og killinger Fodring og pelspleje Hankattehold Udstillinger og stambogsføring Ammeformidling

14 JYRAK Studiekredse JYRAK Konsulenterne

15 JYRAK Uanset medlemskab er studiekredsene åbne for katteinteresserede
Lokale grupper med udgangspunkt i JYRAKs medlemmer Møder om forskellige katterelaterede emner ca en gang om måneden f.eks.: Foredrag, Film, Ekskursioner, Hobbyudstillinger eller "bare" kattesnak.

16 JYRAK Frederikshavn Grenaa Aalborg Aarhus Salling Horsens
Studiekredse Frederikshavn Grenaa Aalborg Aarhus Salling Horsens Struer Kolding Herning Esbjerg Viborg Fyn Randers Sjælland

17 Felis Danica Felis Danicas medlemmer
Enhver dansk racekatteklub, der har mindst 100 medlemmer og arbejder i overensstemmelse med FIFé's og Felis Danicas vedtægter, optages efter skriftlig anmodning til Felis Danicas formand. Racekatteklubber, der er medlem af Felis Danica, er forpligtet til at varetage interesser for samtlige katteracer.

18 Felis Danica FU Plenarforsamling:
Klubberne repræsenteres i forhold til deres størrelse. FU: Felis Danicas daglige ledelse Hver klub repræsenteret med to medlemmer Plenarforsamlingen FU Disciplinærnævn Avlsråd Stambogsfører

19 Felis Danica FU Avlsråd: Vælges på plenarforsamlingen. Formål
Avlsrådet skal i sit arbejde understøtte og fremme udviklingen af dansk racekatteopdræt inden for de af FIFe og Felis Danicas udstukne rammer. Avlsrådet tager selv initiativ til aktiviteter i forhold til opdrættere og skal være synlige og udfarende. Plenarforsamlingen FU Disciplinærnævn Avlsråd Stambogsfører

20 Felis Danica FU Avlsråd: Vælges på plenarforsamlingen.
Disciplinærnævnet af 5 medlemmer hvoraf evt. én bør være dyrlæge og to suppleanter, der vælges på plenarforsamlingen. Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen, med 2, 2 og 1 pr år, dog sådan at kun to medlemmer kan skiftes ud på et år. Suppleanterne vælges hvert år. Ved sammensætningen af rådet tilstræbes det, at alle fire Kategorier (I, II, III og IV) skal være repræsenteret. Medlemmerne af avlsrådet bør have bredt kendskab til genetiske principper og erfaring fra opdræt. . Plenarforsamlingen FU Disciplinærnævn Avlsråd Stambogsfører

21 Felis Danica FU Avlsråd: Plenarforsamlingen Disciplinærnævn Avlsråd
Avlsrådet vejleder og rådgiver opdrættere i spørgsmål vedrørende avl, genetik, farvebestemmelse, kattenes sundhed og arvelige sygdomme og samarbejder med relevante foreninger, nævn og organisationer vedrørende disse spørgsmål. Avlsrådet understøtter nye tiltag der fremmer dansk racekatteopdræt og giver hjælp og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af avlsprogrammer. Plenarforsamlingen FU Disciplinærnævn Avlsråd Stambogsfører

22 Felis Danica FU Disciplinærnævn (Felis Danicas ankenævn):
Vælges på plenarforsamlingen. Disciplinærnævnet består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på plenarforsamlingen. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen med 2 i lige år 3 i ulige år. Suppleanterne vælges hvert år. De valgte må ikke have bestyrelsesposter under Felis Danica eller i de tilknyttede hovedklubber. Der tilstræbes at mindst et medlem har juridisk erfaring – (pt. en advokat og en jurist) Plenarforsamlingen FU Disciplinærnævn Avlsråd Stambogsfører

23 Felis Danica Disciplinærnævn (Felis Danicas ankenævn):
Nævnet kan behandle klager fra såvel medlemmer som ikke medlemmer. Stk.2. Nævnet kan træffe afgørelse i sager vedrørende køb/salg af katte og parring og kan træffe afgørelse i tolkning af kontrakter. Nævnet kan tilsidesætte kontrakter og aftaler, hvis de skønnes urimeligt byrdefulde for den ene part. Stk.3. Nævnet kan, hvis det skønnes muligt, rådgive og vejlede medlemmer af danske racekatteklubber og købere af katte for ved mægling at løse problemet/erne Stk.4. Nævnet kan ikke træffe afgørelse i sager, der henhører under FU eller hovedklubberne..

24 Stambogen Stamtavler Stambogsfører ansat af Felis Danica
fører stambogen Stambogssekretærer valgt i klubberne modtager parringsatteste/stamtavlerekvisitioner vidresender til stambogsføreren

25 Internationalt Opbygning af den internationale katteverden FIFe
GCCF / CFA / TICA / WCC / m.m. Independent / ”dissident” klubber (WCF)

26 FIFe Federation International Feline Europe
Austria,Belarus,Croatia,Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Serbia & Montenegro, Slovakia ,Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom Americas Argentina, Brazil ,Mexico South East Asia Malaysia    Middle East Israel    Patronage Bulgaria, Cyprus, Malta, Romania

27 FIFe Federation International Feline Europe
Austria,Belarus,Croatia,Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Serbia & Montenegro, Slovakia ,Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom Americas Argentina, Brazil ,Mexico South East Asia Malaysia    Middle East Israel    Patronage Bulgaria, Cyprus, Malta, Romania

28 FIFe Federation International Feline international organisation
fælles regler for avl og registrering fælles udstillingsregler dommeruddannelse EMS koder koordinerer udstillinger

29 Love og regler Felis Danicas regler
Avls og registreringsregler EMS koder Ansøgning om stamtavler Kontrakter – aftaler Købeloven

30 Felis Danica FD Vedtægter Stambogsføringsregler Avlsråd
Disciplinærnævn Regler for stamnavn Specialklubber og hobbyudstillinger Karantænebestemmelser

31 Felis Danica FD Vedtægter Omhandler for det meste klubbers medlemskab
Ikke meget der omhandler den enkelte opdrætter

32 Felis Danica Karantænebestemmelser: Kattesyge FIV
Katteinfluenza Ringorm FIP Chlamydia FeLV

33 Felis Danica FD Vedtægter
Medlemmer af Felis Danicas hovedklubber må ikke sælge katte til/fra dyreforretninger, magasiner, markeder og lignende. Ved annoncering ved slag af katte må der ikke bruges ord som kan sænke kattens status, f.eks. ”udsalg”, ”billigt”, ”bortskænkes” eller lignende. Vaccinationer af katte skal foretages af autoriseret dyrlæge og vaccinationsattester skal følge katten ved overdragelse til ny ejer. Som medlem i en af de i Felis Danica tilsluttede hovedklubber er man forpligtet til at lade sundhedsrelaterede oplysninger om sine katte registrere i et centralt register under Felis Danica.

34 Felis Danica Karantænebestemmelser:
Opdrætterens ansvar at overholde dem Gælder alle katte i katteriet Al handel (overdragelse) avl og udstilling indstilles Raskmelding skal foreligge

35 Felis Danica Karantænebestemmelser: Kontakt altid dyrlæge ved sygdomme
Får råd og vejledning hos konsulenter / andre opdrættere Hold ikke sygdomme hemmelige

36 FIFe Avls og registreringsregler Udstillingsregler Regler for stamnavn
Breed Counsil

37 FIFe Avls og registreringsregler: Afsnit 2 – Regler for opdræt
Afsnit 3 – Dyrehold og omgivelser

38 FIFe Avls og registreringsregler: Regler for opdræt
2.1 – Ikke avle på katte med medfødte defekter 2.2 – normale testikler 2.3 – 3 kuld på 24 måneder / ikke for mange kejsersnit / 3 uger mellem parringer med anden hankat 2.5 - ingen avl på døve hvide katte og katte med navlebrok 2.6 – restriktioner for nogle racer (BEN, BRI, KOR, MAU, OCI, RUS, SIA/BAL, SIB, SOK og KBL/KBS) 2.8 – ingen Munchkin og Scottish Fold

39 FIFe Avls og registreringsregler: Dyrehold og omgivelser
3.1 – Kattene skal behandle for sygdomme,og parasitter og vaccineres 3.2 – hunkattene skal leve under ordentlige forhold 3.3.1 – aftaler og begrænsinger skal være skriftlige 3.3.2 – ingen dyrebutikker m.m. – killinger skal være 12 uger og vaccinerede før overdragelse

40 FIFe Udstillingsregler Beskriver rammerne for udstillinger i FIFe
Felis Danica tillæg uddyber hvordan man skal gøre. Man skriver under på at man kender reglerne når man udstiller!

41 FIFe Udstillingsregler Hvem kan komme på udstilling:
Kun katte med stamtavle kan udstilles (søgt stamtavle) Kattene skal være vaccineret inden for de sidste 2 år (min 14 dage før) Døve katte kan ikke udstilles Drægtige og diegivende katte Katte der har fået kløerne fjernet Syge katte afvises i dyrlægekontrollen (Karantænebestemmelser)

42 FIFe Udstillingsregler Hvem udelukkes fra at konkurrere på udstilling:
aggressive katte krypto / monorcide katte (klasse 9, 7, 5, 3, 1) (under 10 mdr. OK) dopede katte katte der har gennemgået kosmetisk behandling, eller er overderevet pudret katte der ser syge ud eller ser urenlige ud (burde ikke være kommet ind) katte med poly- eller olygodactyli blinde katte hvide pletter der ikke er i standarden

43 FIFe Breed Counsil Rådgivende organ for FIFe i racespecifikke spørgsmål Åbne for opdrætter med en vis erfaring medlem i en ”FIFe klub” min. 5 år opdrættet i mindst 5 år min. 3 kuld de sidste 5 år opdrættet min. en GIC / GIP udstillet min. 3 gange pr år de sidste 3 år

44 EMS systemet System til angivelse af kattenes farve Er 100 % entydigt
Er logisk opbygget

45 EMS systemet Bygget op af forskellige elementer
Kode på tre store bogstaver viser racen Eks. MCO NFO SBI SIB ABY SIA OSH SPH OCI BRI

46 EMS systemet Racebetgnelse følges af et lille bogstav for farven
n = sort f = (sort)tortie a = blå g = blå tortie b = chokolade h = chokolade tortie c = lilla j = lilla tortie d = rød e = creme o = cinnamon q = cinnamon tortie p = fawn r = fawn tortie

47 EMS systemet Farvebetegnelsen kan være uden sølv eller med sølv
hvis katten er sølv tilføjes et ”s” efter farvebetegnelsen hvis katten er ensfarvet (non-agouti) kaldes det smoke)

48 EMS systemet Derefter følger tal-serier 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 09
katten har hvidt og den normale farve viser mængden af hvidt 04 – mitted (RAG) snowshooe

49 EMS systemet 10 og 20 serien viser tabbymønstre
11 og 12 – shaded og tippet 21, 22, 23, 24, 25 – viser tabbymønstret

50 EMS systemet 30 serien vise masken 31 = burmeser 32 = tonkaneser
33 = himalayamaske

51 EMS systemet 50 serien viser halelængde
51, 52, 53, 54 – forskellige halelængder (hovedsageli/kun MAN)

52 EMS systemet 60 serien viser øjnfarve 61, 62, 63, 64, 65, 66 og 67

53 EMS systemet 70 serien viser ørefacon 71, 72 og 73

54 EMS systemet Bruges kun hvor det er nødvendigt
SIA er en masket kat – der tilføjes ikke 33 RUS er en blå kat – der bruges ikke a

55 Købelov § Købelove gælder for alle handler – også kattehandler
Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende (i købelovens forstand) Købere blive beskyttet

56 Købelov § man kan ikke stille købere ringere end i købeloven
man er ansvarlig for det man sælger man skal oplyse hvis der kan være problemer eller fejl køber har to års reklamationsret det først halve år er det sælge der skal bevise at en evt. fejl/mangel ikke var der fra salgstidspunktet

57 Købelov § Handelskøb Handel mellem to opdrættere Klage straks man opdage en evt. mangel Forbrugerkøb  Køb hos en erhvervsdrivende Klage inden for to måneder efter man har opdaget en mangel

58 Købelov § Handelskøb   § 5. Er køb sluttet, men intet aftalt om købesummens størrelse, har køberen at betale, hvad sælgeren fordrer, for så vidt det ikke kan anses for ubilligt.

59 Købelov § Handelskøb    § 42. Angår købet en bestemt genstand, og lider denne af en mangel, kan køberen hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Må manglen anses som uvæsentlig, er køberen dog ikke berettiget til at hæve købet, medmindre sælgeren har handlet svigagtigt.

60 Købelov § Handelskøb  Stk. 2. Savnede genstanden ved købets afslutning egenskaber, som må anses tilsikrede, eller er manglen efter købets indgåelse forårsaget ved sælgerens forsømmelse, eller har sælgeren handlet svigagtigt, kan køberen kræve skadeserstatning.

61 Købelov § Forbrugerkøb
§ 75 a. Salgsgenstanden skal med hensyn til art, mængde, kvalitet og andre egenskaber stemme overens med aftalen, og køberen skal i forbindelse med købet have de fornødne oplysninger med henblik på montering, anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse af salgsgenstanden. Stk. 2. Medmindre andet følger af parternes aftale, skal salgsgenstanden have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, som køberen efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente, være egnet til formål, som genstande af den pågældende type sædvanligvis anvendes til, være egnet til køberens særlige formål, hvis sælgeren har bestyrket køberens forventning herom, og have samme egenskaber som en vareprøve eller model, som sælger har forelagt køberen ved købets indgåelse.

62 Købelov § Forbrugerkøb § 77 b. Køberen kan ikke påberåbe sig en mangel, som køberen var eller måtte være bekendt med ved aftalens indgåelse, medmindre der er holdepunkt herfor i aftalen eller sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed.

63 Købelov § Aftaler § 77 b. Køberen kan ikke påberåbe sig en mangel, som køberen var eller måtte være bekendt med ved aftalens indgåelse, medmindre der er holdepunkt herfor i aftalen eller sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed.

64 Købelov § Forbrugerkøb
Eksempel: 1. Opdrætter skal underrettes forud for kattens videresalg eller aflivning, og ved kattens død. 2. Opdrætter har forkøbsret. 3. Hvis katten dør, inden den er fyldt 6 år, og årsagen hertil er uklar, skal opdrætter have mulighed for at lade katten obducere hos opdrætters dyrlæge for opdrætters regning. 4. Opdrætter tager forbehold for farvebestemmelsen. 5. Opdrætter har ret til at følge kattens udvikling. 6. Killingen har fået loppekur med Advantage xx. xx 2006.

65 Købelov § Forbrugerkøb
Eksempel: 1. Opdrætter skal underrettes forud for kattens videresalg eller aflivning, og ved kattens død. 2. Opdrætter har forkøbsret. 3. Hvis katten dør, inden den er fyldt 6 år, og årsagen hertil er uklar, skal opdrætter have mulighed for at lade katten obducere hos opdrætters dyrlæge for opdrætters regning. 4. Opdrætter tager forbehold for farvebestemmelsen. 5. Opdrætter har ret til at følge kattens udvikling. 6. Killingen har fået loppekur med Advantage xx. xx 2006.

66 Købelov § Forbrugerkøb
Køber forpligtiger sig til at kontakte sælger ved salg, bortgivning, udstationering eller anden afgivelse af katten, samt oplyse om hvor katten befinder sig... der skal skrives ny kontrakt mellem den nye køber inden overdragelse af katten, ellers forpligtiger køber sig til at betale en erstatning på kr. til opdratter

67 Købelov § Forbrugerkøb
Ved kattens død skal opdrætter oplyses hurtigst muligt (senest 1 uge efter) hvis dette ikke overholdes forpligtiger køber sig til at betale erstatning på 1000 kr til sælger

68 Købelov § Forbrugerkøb
Der ydes 12 måneders garanti mod eventuelle sygdomme af afgørende betydning for kattens sundhed og velbefindende, såfremt disse aksepteres af sælgers dyrlæge, og er medfødte eller arvelige, og er opstået i den tid hvor killingen har opholdt sig hos sælger. I så fald tilbageleveres katten til sælger og køber får en killing fra førstkommende kuld koster en erstatnings killing mere end den købte killing, erholdes merudgiften af køber. Er det modsatte tilfældet, betales differencen af sælger

69 Købelov § Forbrugerkøb Eksempel:
Garantien bortfalder såfremt det af dyrlægeerklæring fremgår, at en fejl kan henføres til dårlig pasning, fejlernæring eller lign. For at garantien skal gælde, ved påviselige skader SKAL katten fremstilles for sælgers dyrlæge.

70 Købelov § Forbrugerkøb Eksempel:
Køberen erklærer sig indforstået med, at sælger SKAL underretters inden videresalg eller aflivning, da sælger så har forkøbsret. Dog ikke hvis akut aflivning er nødvendig af medicinske årsager. Sælger skal dog underrettes herom.

71 Købelov § Forbrugerkøb Eksempel:
Kattens pris afhænger af, hvordan den opfylder standarden på salgstidspunktet eller hvordan det forventes den vil udvikle sig. Dette er ud fra sælgers erfaringsmæssige skøn, samt kendskab til linjer og baggrund. Prisen afhænger også af, om katten skal anvendes til avl. Da en kat først er færdigudviklet i 2½ års alderen, kan der ikke gives garanti for en killing eller ungkats videre udvikling.

72 Købelov § Forbrugerkøb Eksempel:
Køberen erklærer sig indforstået med, at sælger SKAL underretters inden videresalg eller aflivning, da sælger så har forkøbsret. Dog ikke hvis akut aflivning er nødvendig af medicinske årsager. Sælger skal dog underrettes herom.

73 Købelov § Forbrugerkøb Eksempel:
Køberen erklærer sig indforstået med, at sælger SKAL underretters inden videresalg eller aflivning, da sælger så har forkøbsret. Dog ikke hvis akut aflivning er nødvendig af medicinske årsager. Sælger skal dog underrettes herom.

74 Stamtavler Hvad gør man når man skal have stamtavler?
sikrer sig at hankatten har kryptorcidattest at han og hunkatten er fri for navlebrok hvide katte har hørercertificat

75 Stamtavler Hvad gør man når man skal have stamtavler?
hankatteejeren har udfyldt parringsttesten alle oplysninger om hunkatten er udfyldt oplysninger om killingerne er udfyldt

76 Stamtavler Oplysningerne findes på kattenes stamtavler
Afkryds for attester – alle attester skal være indsendt! Hus fødselsdato!! Angiv killingernes køn og farvekode Killingernes navne må fylde 35 anslag inkl. stamnavn

77 Stamtavler Hvad gør man når man skal have stamtavler?
Indsende til stambogsekretæren Forudbetales Hvis ikke alle oplysninger er der udregnes prisen efter hvornår alle oplysninger er indsendt.

78 Aftaler § Aftaler skal være skriftlige: ved overdragelse af killinger
ved brug af hankat men det er smart hvis man laver overdragelser af katte skriftlige. (B&R regler 3.3.1)

79 Aftaler § Felis Danicas standardaftaler salgsaftale parringsaftale

80 Aftaler Noter alle oplysninger
Præcicer hvad katten skal bruges til (avl, udstilling eller kælekat)

81 Aftaler § Katten kan omplaceres eller aflives osv – der står bør!

82 Aftaler Særlige vilkår noteres Evt. mangler eller fejl skrives her
Man må ikke sælge syge katte – heller ikke hvis man gør opmærksom på det. Man kan ikke sælge ”som beset”

83 Aftaler Almindelige standardoplysninger Præcicer betalingen
Aftal og skriv under før parringen!

84 Aftaler Definer hvad der menes med parring/ levendfødte killinger
Begrænsninger SKAL skrive ind i kontrakten


Download ppt "Organisering af ”katteverdenen” Regler og love"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google