Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Seksuel orientering i arbejdslivet - erfaringer, viden og udfordringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Seksuel orientering i arbejdslivet - erfaringer, viden og udfordringer"— Præsentationens transcript:

1 Seksuel orientering i arbejdslivet - erfaringer, viden og udfordringer
Institut for Menneskerettigheder, 19. april 2006 Ligebehandlingsudvalget v/Peter Ussing LBL - Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg

2 Disponering Landsforeningens politik for seksuel frihed til forskellighed - Herunder indsatsen på arbejdsmarkedet Nogle eksempler på aktuelle henvendelser fra diskriminationsberørte til LBL De to danske statistisk baserede undersøgelser om bøsser og lesbiskes situation på jobbet Kvalitative studier: Aktualisering af seksualitet på jobbet. Hvor, hvornår og hvordan? Faglige og personalepolitiske udfordringer og mål

3 Et par aktuelle eksempler på seksuelt baseret diskriminering
Bageriarbejder chikaneres med tegninger af dødsdømte iranske bøsser. Lesbisk pædagog møder skepsis ved hendes egnethed som dagplejemor i eget hjem Kristne friskoler nægter at ansætte homoseksuelle lærere Uddannelses-kollegie lejer kun boliger ud til par af modsat køn Sognemedhjælper nægtes ansættelse da oplysninger om status som registreret partner kommer frem Medmor i lesbisk forældre nægtes 14 dages fædreorlov Jobkonsulent overfuser uforvarende arbejdsløs med bøsse-jokes ved jobsamtale

4 Tendenser i Danske undersøgelser
LBL’s miniundersøgelse 2002 Ugebrevet A4 – august 2005

5 Hovedkonklusioner hos A4
1198 respondenter, Catinét 39 pct. har mærket til diskriminerende hændelser – mere eller mindre alvorlige 54 pct. af de diskriminerede har oplevet ubehagelige hentydninger 15 pct er ikke åbne over for nogen, 62 pct. er over for de fleste, 22 pct. over for enkelte. 79 pct. har ikke fortrudt åbenhed

6 LBL´s miniundersøgelse 2002
755 respondenter Nogenlunde lige kønsfordeling – men overvægt af unge og københavnere Hver tiende har takket nej til bestemt job/branche Godt halvdelen har på et tidspunkt følt det nødvendigt at skjule En tredjedel skjuler i nuværende job over for alle eller visse personer Cirka 5 pct. har mistanke om fyring eller manglende forfremmelse Godt 80 pct. oplevede neutral eller positiv reaktion fra kolleger ved åbenhed

7 Åbenhed og respekt for forskellighed på jobbet
Hvornår har du sidst fortalt om din seksuelle orientering på jobbet? Åbenhed, ja tak! Men hvornår bliver den demonstrativ? Åben eller skjult? Et spørgsmål med mange nuancer Seksualitet er en privatsag, men også et afgørende aspekt for personlig integritet

8 Kvalitative tilgange til studiet af seksualitet i arbejdslivet
Svensk studie: ”Homosexuellas Villkor i Arbetslivet” ( Karlstads Universitet (2003) Forsberg m.fl.) Fokus på de situationer i sociale relationer hvor seksualitet aktualiseres på virksomheden mellem: 1) Ledelse og ansatte 2) Kollegaer 3) Arbejdspladsen og omverdenen ( kunder, brugere og offentligheden)

9 Situationer mellem ledelse og ansatte
Jobsamtalen ( Hvad skriver jeg på CV’et?, Gælder personalegoderne også mig og min partner?, Hvad siger jeg om min familiesituation?) Kontakten til ledelsen/chefen i det daglige (F.eks. Ledelsens idéer om øvrige ansattes holdninger) Hierarkisk/karriereorienteret eller flad organisation (Privatliv som social kapital) Ledelsens overordnede ansvar for nul tolerance over for diskriminering

10 Kollegiale relationer
Det uformelle samvær i frokostpausen (Tid til afslapning eller stress) Humor om seksuelle minoriteter – gode eller dårlige jokes, Hvornår siger jeg fra?! Omklædningsrummet, internatkurset, Hvordan tackler jeg den? Undvigemanøvrer fra socialt samvær Fritids- og arbejdsliv – To forskellige verdener? Fortrolighed og sladder (Hvem kan jeg stole på?)

11 Arbejdspladsen og omverdenen
Kulturforskelle mellem brancher og jobs hvad gælder kontakten til kunder, brugere og offentligheden Rollemodel for børn og unge? Graden af intimitet og forpligtigelser over for brugere? Jobbets normgivende funktion? Særlige problemer ved udlandsophold

12 Input til personalepolitik og fagligt arbejde
Tilbud om juridisk bistand – fagforeningen som støtte Den chikane frie arbejdsplads – et ledelsesansvar Synlig og eksplicit afstandtagen til enhver form for diskriminering eller chikane Aktiv indsats for lige barselsrettigheder i overenskomster Seksuel orientering inddrages på linje med øvrige indsatsområder på programniveau Støtte til selvorganisering – Lyt og inddrag berørtes egen virkelighedsopfattelse og egne livserfaringer Seksuel orientering gøres til et obligatorisk element i indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø Ligestillings-ansvarlige samt tillidsrepræsentanter skal være vidende og personligt afklarede om seksuel orientering

13 Stemmer om det at være skjult eller åben på jobbet
”Hvorfor lige mig? Hvad har jeg gjort siden de ikke kan lide mig. Jeg tænker meget på, at der hver dag sidder en ved frokostbordet som hader mig så meget for den jeg er” Henrik, IT-branchen, udsat for mail chikane Skjuler ”det” fordi jeg lige er begyndt på et nyt arbejde, hvor jeg helst vil have at mine kolleger lærer mig at kende som den person jeg er Anonym – lbl undersøgelsen ”Ingen af mine kolleger synes det var mærkeligt, især ikke da en af mine kvindelige kolleger var åben lesbisk” Anonym – lbl undersøgelsen Jeg skjuler det på udenlandsrejser over for kunder af fremmede kulturer Anonym – lbl undersøgelsen Jeg har ofte undladt at deltage i socialt samvær/diskussioner på jobbet, da det vil eksponere min seksuelle orientering..afgørende på ”kvindearbejdspladser” hvor emner der kan opfattes som ”seksuelle” oftest er tabuiserede Anonym – lbl undersøgelsen

14 Køns-stereotyper og fordomme om bøsser og lesbiske
Generaliserende køns-stereotyper knytter sig ofte til bøsser og lesbiske på arbejdsmarkedet : ”Den svansede bøsse” og ”beton lebben” Velkendt at mænd i typiske kvindefag ofte risikerer at blive ”stemplede” som bøsser - Hvordan oplever bøsserne det? ”Tonen” på mande- versus kvindearbejdspladser


Download ppt "Seksuel orientering i arbejdslivet - erfaringer, viden og udfordringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google