Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videreuddannelse og Kompetenceudvikling"— Præsentationens transcript:

1 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling
Gunver M. Kofoed Jan Grønnebæk  Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Hedeager 2, 8200 Århus N.

2 Ledelse af frivillige og lønansatte i velfærdsinstitutioner
Muligheder, udfordringer og dilemmaer

3 Bred politisk bevågenhed
”Et velfungerende velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og engageret frivillig sektor. Gennem frivilligt arbejde skabes stærke fællesskaber på tværs af generationer og social baggrund( …) Den frivillige sektor er et vigtigt supplement, fordi den ofte kan skabe en anden form for tillid og kontakt med og mellem mennesker. Socialt arbejde baseret på frivillighed er en afgørende styrke ved det danske velfærdssamfund” (regeringsgrundlaget oktober 2011)

4 KL, KTO og DR er med (Projektdokument Kl, KTO og DR 2012)
Samspillet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet vil uundgåeligt stige i de kommende år, og der er mange positive gevinster at hente i samspillet. De frivillige foreninger og civilsamfundet har kompetencer og kvaliteter, som rækker ud over den offentlige sektors domæne, og de frivillige kan bidrage med kvalitativt nyt til opgaveløsningen.

5 Win – Win ? ”Kan nye måder at dele ansvar på mellem medborgere og kommunale institutioner helt inde på matriklen øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning OG udvikle det frivillige medborgerskab? Er det en god og sund måde at udvikle det lokale velfærdssamfund på? Svaret er JA” (Lundgaard Konsulenterne, 2011;6).

6 Pilotundersøgelse af 4 kommuners inddragelse af frivillige – Frivilligrådet – juni 2010

7 Pilotundersøgelse af 4 kommuners inddragelse af frivillige – Frivilligrådet – juni 2010

8 Pilotundersøgelse af 4 kommuners inddragelse af frivillige – Frivilligrådet – juni 2010

9 Vores projekt Fra: Hvordan er det muligt at forstå frivillighed som et fænomen der udspiller sig indenfor sammenlignelige men dog forskellige organisatoriske kontekster, og i forlængelse heraf; hvilke særlige mulighedsbetingelser rejser det for ledelse og organisering af frivillighed? VIA: Deskstudy, referencegruppe, netværksarbejde, CLOU-sparring og andre emergerende muligheder og begrænsninger Til: Hvilke særlige ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, muligheder og dilemmaer bliver aktualiseret i mødet mellem frivillige og lønansatte i velfærdsorganisationer? Frem mod: Interviewundersøgelse, forsat litteraturstudie, samarbejde med KL, KTO og DR projektet samt CFFSA, Uddannelsesaktiviteter, videnformidling

10 Interviewperspektiver
Interview med ledere fra institutioner med forholdsvis lang baggrund -og tradition for samarbejde med frivillige

11 Leverer ”flødeskummet” Tilfører et ”menneskeligt overskud”
Muligheder De frivillige Leverer ”flødeskummet” Tilfører et ”menneskeligt overskud” Ser muligheder Er antibureaukratiske Er (til en vis grad) selvstyrende Tilpasser sig regler, rutiner og normer Udfordrer regler, rutiner og normer

12 Dilemmafyldt mulighed? mulighedsskabende dilemma?
Mulighed De frivilliges bidrag er med til at reducere moralsk stress. Den professionelle bliver frisat til at fokusere på kerneopgaven. Dilemma Hvad er kerneopgaven i professionelt velfærdsarbejde? Hvem definerer?

13 Mulighedsdilemma ii Mulighed Spontaniteten kan være merværdiskabende
Lederen skal bevæge sig i rummet mellem risikostyring og frisættelse

14 Mulighedsdilemma iii Mulighed Interaktionen mellem frivillige og ansatte er kimen til en ”tredje faglighed” Dilemma Hvordan balanceres professionsidealer mellem menneske (-lighed) og professionalitet

15 Mulighedsdilemma iV Mulighed Når forskellene kommer i spil udløser det en form for samskabelse der rummer et innovationspotentiale Dilemma Lederen må balancere mellem at reducere friktion ”fordi det skal jo glide” og bruge friktionen som klangbund for nyskabelse

16 Fire Lederpositioner Transformativ Integration Assimilation
Konformativ Fællen Explorativ katalysator Fællesskabelse gennem ubetinget møde af det individuelt særegne Det nye fælles bliver andet og mere end det oprindelige Udligner positioner ved sprogligt ikke at skelne mellem frivillige og ansatte men fokuserer på det fælles menneskelige træk Potentialitslederen Fællesskabelse gennem forløsning af en ny fælles faglighed Boundary crossing Jordemoder Potentialitetsledelse Forvalteren Neutral systemansvarlig Ansvarstagende Fælleskabelse gennem vurdering og drøftelse af institutionens behov og forventninger og matchet med det individelle motiv og personkarakter. Smidig tilføjende Anvendelse af alle ressourcer med det eksisterende som præmis Alfaderen Gæstfri vært der positivt byder ind Åbenhed og fortrolig nærhed Rummeligt fællesskab der hænger og hører sammen på en fælles men ikke ens måde Afvæbner magt og assymmetri gennem spejlinger og anerkendelse Rammesættende samtaler Fællesskabsledelse

17 Frivillige. 4 min i hvert felt i din ledelsesfunktion
Frivillige ? 4 min i hvert felt i din ledelsesfunktion? I Din afdeling, Organisation/fagomåde ? Nej; fordi Ja; fordi Frivillige Ja; hvis Nej; hvis

18 Frivillige? Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Doritt Smed, Daginst. Odder
Søren Larsen; FU Koordinator Niels Erik N. Jensen, Kommisær Odense Helle Kjeldgaard, Træning og Aktivitet, Randers Knud Jensen, Komm.koordinator, Viborg Anne Katrine Kusk; Lærer Mårslet Birgit Hansen; Forstander, Odder Thomas Anderskov, vicepolitiinspektør, Odense Per Thuesen, Leder Behandlingshjem, Møgelkær Lene Isbach Poulsen, Udviklingskonsulent, Viborg Mogens Sønderby; Udviklingskonsulent B&U, Skanderborg Yvonne Villadsen; Funktionsleder, Struer Per Rasmussen; Leder dagtilbud Ry Ruth Hedegaard; Stadsarkivar, Frederikshavn

19 Jeres svar : Frivillige hvorfor og i givet fald under hvilke præmisser?
Hvad nu hvis ? Ja; fordi Ja, hvis… Nej, hvis … Nej, fordi

20 Frivillige? Alfaderen Fællen Forvalteren Fremtidsforsker
Doritt Smed, Daginst. Odder Per Thuesen, Leder Behandlingshjem, Møgelkær Ruth Hedegaard; Stadsarkivar, Frederikshavn Per Rasmussen; Leder dagtilbud Ry Søren Larsen; FU Koordinator Yvonne Villadsen; Funktionsleder, Struer Helle Kjeldgaard, Træning og Aktivitet, Randers Anne Katrine Kusk; Lærer Mårslet Niels Erik N. Jensen, Kommisær Odense Birgit Hansen; Forstander, Odder Mogens Sønderby; Udviklingskonsulent B&U, Skanderborg Knud Jensen, Komm.koordinator, Viborg Lene Isbach Poulsen, Udviklingskonsulent, Viborg Thomas Anderskov, vicepolitiinspektør, Odense

21 Faderen, Fællen, Forvalteren, Fremtidsforskeren – udfordring og overskridelse af typologien
Transformativ Integration Assimilation Konformativ Fællen Explorativ katalysator Fællesskabelse gennem ubetinget møde af det individuelt særegne Det nye fælles bliver andet og mere end det oprindelige Udligner positioner ved sprogligt ikke at skelne mellem frivillige og ansatte men fokuserer på det fælles menneskelige træk Potentialitslederen Fællesskabelse gennem forløsning af en ny fælles faglighed Boundary crossing Jordemoder Potentialitetsledelse Forvalteren Neutral systemansvarlig Ansvarstagende Fælleskabelse gennem vurdering og drøftelse af institutionens behov og forventninger og matchet med det individelle motiv og personkarakter. Smidig tilføjende Anvendelse af alle ressourcer med det eksisterende som præmis Alfaderen Gæstfri vært der positivt byder ind Åbenhed og fortrolig nærhed Rummeligt fællesskab der hænger og hører sammen på en fælles men ikke ens måde Afvæbner magt og assymmetri gennem spejlinger og anerkendelse Rammesættende samtaler Fællesskabsledelse

22 Hvad letter ledelse? Hvad letter ledelse? Alfaderen Fællen Forvalteren
Alfaderen Fællen Forvalteren Potentialitetslederen Ledelses: Filosofi Stil Teknologi En bevidst fastholden af og sætten parentes om asymmetri Den joviale autoritet ”Smide jakken” Ta’ den når den er der Fællesskabsskabelse gennem ”festlige frokoster” Vi er i øjenhøjde Symmetri som ideal Den ansvarsgivende autoritet Involvering Ansvarliggørelse Tillid Omsorgsledelse Strategisk brug af asymmetri Den professionelle autoritet Mus Følordning/Indsporing Styret rekruttering Udelegering Velfærd Ligeværdig forskellighed Den idealistiske jordemoder Forventnings-og meningsafstemning gennem (Sokratisk og/eller komplementær) dialog Reframe forskelle

23 Gode råde Lav et godt forarbejde Smid jakken og vær dig selv
Konkret anerkendelse i hverdagen Fester, farver, foredrag Giv slip – tro på det/dem. Brug din formelle rolle til at skabe muligheder Lav netværksrekruttering


Download ppt "Videreuddannelse og Kompetenceudvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google