Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde og ledelse i almen praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde og ledelse i almen praksis"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde og ledelse i almen praksis
Lars G Johansen Rødding Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

2 Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen
Oversigt over dagen Formiddag 9-12: 3 sessioner med et par pauser. Gennemgang, ”walk and talk”, Brief encounter. Frokost Eftermiddag 13-15: Snak, reflekterende gruppe Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

3 Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen
Baggrund Kompagniskab Delepraksis Land og by Akutbil Flere specialer Særlige interesser Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

4 Samarbejde og ledelse i almen praksis 1
Praksisformer Almen praksis i fremtidens sundhedsvæsen Hvem og hvad omfatter samarbejdet i almen praksis Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

5 Samarbejde og ledelse i almen praksis 2
Afdækning af potentielle samarbejds- og ledelsesproblemer Problemforebyggelse og sikring af godt arbejdsmiljø Problemknusning Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

6 Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen
Praksisformer Solopraksis: - 2/3 af alle praksis er solopraksis - 40% af praktiserende læger er solopraktiserende Kompagniskabspraksis - fælles patienter, økonomi, lokaler og personale - Ca. 60% af praktiserende læger indgår i kompagniskabspraksis Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

7 Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen
Samarbejdsformer Underformer Delepraksis 1 ekstra læge ift. ydernr./normering Samarbejdspraksis Egne patienter, men fælles lokaler, klinikudstyr, evt. fælles personale Netværkspraksis Samarbejde mellem flere praksis på samme eller forskellige adresser med hver deres patientkreds. Samarbejde om personale og/eller klinikudstyr. Dækning ved ferie/fravær Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

8 Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen
Brief encounter Op at stå! Ud at gå! Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

9 Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen
PLO-PLA Praksiskommissionen Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

10 Kursus i læring og pædagogik, 2008
De syv lægeroller Kursus i læring og pædagogik, 2008

11 Nye praksisformer? De Danske Regioners vision
Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

12 Almen Praksis i Fremtidens Sundhedsvæsen
Ny praksisform hvorfor? 1. Det nye centraliserede sygehus-/sundhedsvæsen Almenmedicineren som gate-keeper og generalist subspecialist og tovholder/koordinator 2. Rekrutteringsproblem mhp. almen medicinerne Citat: ”De yngre læger har forventninger til livet som praktiserende læger. De efterspørger moderne arbejdsvilkår, faglig sparring og øget jobmobilitet. De ønsker ikke nødvendigvis de driftsopgaver, økonomiske bindinger og det arbejdsgiveransvar, der følger med rollen som selvstændig erhvervsdrivende” Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

13 Almen Praksis i Fremtidens Sundhedsvæsen
Ny samarbejdsform? ”Regionerne vil i samarbejde med relevante parter iværksætte en satsning på etablering af store lægeklinikker” ”Flere konsultationslokaler skal gøre det muligt (…) i langt højere grad at uddelegere opgaver til praksispersonale” ”Samtidigt giver store klinikker lægerne mulighed for at udvikle særlige kompetencer indenfor udvalgte fagområder. Almen praksis kan hermed i højere grad udgøre nærområdets alternativ til nogle af de opgaver, der ellers varetages andre steder i sundhedsvæsnet” Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

14 Almen Praksis i Fremtidens Sundhedsvæsen
”Regionerne vil gøre det muligt at arbejde som læge i almen praksis uden at behøve at påtage sig ansvaret for alle aspekter af virksomhedsdriften. Mange læger vil formentlig fortsat være selvstændigt erhvervsdrivende. Men som alternativ skal en lægepraksis kunne omfatte både lægelige partnere, der ejer praksis, og ansatte praktiserende læger.” Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

15 Almen Praksis i Fremtidens Sundhedsvæsen
Professionalisering - Systematisering af de administrative og ledelsesmæssige opgaver, der skal delegeres til administrativt personale: Regnskab, it-opgaver, personaleansvar - Praksis-”manager” - Kvalificeret ledelsesmæssig efteruddannelse - Kvalitetsstandarter mhp. at tilskynde de praktiserende læger til at professionalisere almen praksis som ”organisation” Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

16 Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen
Vision? ”Øget brug af praksispersonale og professionalisering af praksisdriften gør det muligt for praksis at passe flere patienter end de gør i dag. Det betyder samtidigt, at hver praktiserende læge kan påtage sig et øget antal patienter, hvilket også vil afhjælpe den stigende lægemangel” Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

17 Samarbejdspartnere i almen praksis
Læger: Praksispersonale: ”Gæstepersonale” Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

18 Samarbejdspartnere i almen praksis 1
Læger: - partnere - ansatte læger - uddannelseslæger Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

19 Samarbejdspartnere i almen praksis 2
Praksispersonale: - sekretærer - sygeplejerske - SOS-assistent - regnskabspersonale - bioananalytiker Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

20 Samarbejdspartnere i almen praksis
”Gæstepersonale” diætist astmasygeplejeske mm. Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

21 Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen
Problemer??? Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

22 Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen
Udfordringer??? Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

23 Samarbejde og ledelse i almen praksis
Reflekterende gruppe diskussion Een fortæller en oplevet historie Een interviewer fortælleren Gruppen diskuterer indbyrdes hvor skoen trykker og hvordan man kommer videre Een styrer processen og tiden. Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

24 Samarbejde med praksispersonale
Hvornår trives en lægesekretær ? Hvornår trives en praksis sygeplejerske? Hvornår trives en ”astma sygeplejerske”? Hvilke konfrontationer kan forekomme? Arbejdsforhold? Økonomi? Intern uenighed? Andet? Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

25 Samarbejde med praksispersonale
Arbejdsbeskrivelse for forskellige typer personale (hvem laver dem og hvordan?) Rolle fordeling i praksis (hvem aftaler hvad og hvordan?) Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

26 Samarbejde med praksispersonale
Efteruddannelses i og af praksis Hvem skal efteruddannes ? Hvordan og af hvem? Skal praksis som organisation efteruddannes? Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

27 Samarbejde og ledelse i almen praksis
Store lægehuse og hvad så? Strømline organisationen (være beslutningsdygtig, professionalisme) Værne kerne områder (nærhed, kendskab, kontinuitet, overblik, kontrol) Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

28 Samarbejde og ledelse i almen praksis
Kvalitets sikring - kvalitets udvikling Service mål vs. faglig kvalitet Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

29 Samarbejde og ledelse i almen praksis
Ting tager tid! Tid til ting - der er nødvendige - bør prioriteres - ellers sker de ikke Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen

30 Samarbejde og ledelse i almen praksis
Reflekterende gruppe diskussion Een fortæller en oplevet historie Een interviewer fortælleren Gruppen diskuterer indbyrdes hvor skoen trykker og hvordan man kommer videre Een styrer processen og tiden. Samarbejde og Ledelse - Lars G Johansen


Download ppt "Samarbejde og ledelse i almen praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google