Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse og menneskesyn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse og menneskesyn"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse og menneskesyn

2 Dafoloforlag.dk

3 Menneskesyn ifølge McGregor
Menneskesyn betyder en persons opfattelse af og tro på almene menneskelige egenskaber. Ens menneskesyn er for det meste ”indbygget” i en person, som igen stammer fra den arv man har og det miljø man kommer fra, nogle vil sige; ”man som man er” ! McGregor og menneskesyn Menneskesyn ifølge McGregor

4 X-teori Y-teori Lederen kan have den overbevisning, at:
Gennemsnitsmennesket føler ubehag ved arbejde og helst vil undgå det, og derfor må medarbejderen tvinges, dirigeres og kontrolleres for at gøre en passende indsats for organisationen De fleste mennesker foretrækker at blive dirigeret, ønsker at undgå ansvar og ikke er særligt ambitiøse. Det vigtigste er tryghed Det at arbejde er lige så naturligt som leg og hvile Mennesket kan styre og kontrollere sig selv Mennesket – under de rette omstændigheder – accepterer og søger ansvar Evnen til kreativitet og opfindsomhed snarere er hyppig end sjælden

5 Ledelsesformer Autoritær ledelse Demokratisk ledelse
Laissez-faire ledelse Situationsbestemt ledelse

6 Den autoritære ledelsesform er kendetegnet ved, at lederen fastlægger mål, udsteder ordrer og bygger sin autoritet på magt. Den demokratiske ledelsesform er kendetegnet ved, at lederen i vid udstrækning inddrager medarbejderne i beslutningsprocesserne. Den demokratiske leder baserer primært sin autoritet på viden. Ledelsesformen Laissez-faire er kendetegnet ved, at lederen begrænser sig til at sætte medarbejderne i gang med arbejdet, hvorefter de overlades til sig selv. Situationsbestemt ledelse består i at vælge den ledelsesform, som passer bedst i en given situation.

7 Sammenfatning af ledelsesformer
Autoritær ledelse Lederen kan alene administrere, straffe og belønne Giver kun de informationer, som er nødvendige for at kunne udføre arbejdet Demokratisk ledelse Involverer medarbejderne i målsætning og beslutning Medarbejderne har medindflydelse og reel medbestemmelse Giver så mange informationer, som det er muligt Er behjælpelig Laissez-faire ledelse Lederen tildeler opgaver uden yderligere information Medarbejderne må selv finde løsningen Lederen griber ikke ind Situationsbestemt ledelse Vælger den ledelsesform, der er den bedste i en given situation Lederen tilgodeser, at der skal løses opgaver

8 Ledelses niveauer Ledelse findes på 3 niveauer;
Strategisk niveau: op til 3 år i fremtiden Taktisk niveau: uger til 1 år i fremtiden Operativt niveau: typisk her og nu og op til en uge i fremtiden. Startegisk Taktisk Operativt

9 Schein og menneskesyn Det rationelle menneske Det sociale menneske Det selvrealiserende menneske Det komplekse menneske

10 Det komplekse menneskesyn

11 Lederristen – en måde at måle hvor virksomheden ligger

12 HR er; Human Ressource også kaldet HR
HR er en stabsfunktion i organisationen Personalepleje Personaleudvikling herunder Elevuddannelse Efteruddannelse Firmafester Tilfredsundersøgelser Personlighedstest Medarbejderudviklingssamtaler Direktør HR Produktion Lager Salg Et organisations diagram


Download ppt "Ledelse og menneskesyn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google