Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styr på arbejdsmiljøet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styr på arbejdsmiljøet"— Præsentationens transcript:

1 Styr på arbejdsmiljøet
Velkommen til fyraftensmøde Lars Olsen, Dansk Industri Jørgen Moltzen, Dansk Metal Lars Andersen, Lederne

2 Baggrund for mødet Beslutning i Metal- og maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg i Dansk Industri, Dansk Metal, Lederne Arbejdsmarkedets parter indenfor Jern- og metalbranchen kommer ud og diskuterer arbejdsmiljø Hvad sker der indenfor branchen Præsentere nye materialer der bliver udviklet i løbet af året Årligt tilbagevendende begivenhed deltagere i deltagere i deltagere i deltagere i deltagere i 2007

3 Målgruppe for mødet Repræsentanter for virksomheder indenfor metal- og maskinindustrien Arbejdsgivere, ejere, ledere Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter Arbejdstilsynet Arbejdsmiljørådgivere Tekniske skoler

4 Temaer for årets møde Status på arbejdsmiljøet i branchen
'Intern transport' 'Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø' 'Arbejdsmiljøarbejde i små værksteder'

5 Program 15.00 Velkomst og introduktion til dagens tema v/ Lars Olsen, Dansk Industri 15.10 Status og forventninger til arbejdsmiljøet i branchen v/ Jørgen Moltzen, Dansk Metal 15.30 Præsentation af vejledning 'Intern transport' v/ Lars Andersen, Lederne 15.50 Kaffepause

6 Program 16.10 Præsentation af vejledning 'Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø' v/ Lars Olsen, Dansk Industri 16.30 Præsentation af vejledning 'Arbejdsmiljøarbejde i små værksteder' v/ Jørgen Moltzen, Dansk Metal 16.50 Afslutning og præsentation af næste års møder v/ Lars Olsen, Dansk Industri 17.00 Sandwich, øl og vand

7 Status på arbejdsmiljøarbejdet Primo 2008
I Metal- og Maskinindustrien

8 Status på arbejdsmiljøet primo 2008 generelt!

9 Status på arbejdsmiljøet primo 2008 generelt!

10 Status på arbejdsmiljøet primo 2008

11 Status på arbejdsmiljøet primo 2008

12 Status på arbejdsmiljøet primo 2008

13 Status på arbejdsmiljøet primo 2008

14 Screeninger på maskinområdet 2007
Antal screeninger Antal tilpassede tilsyn Tallene er fra 20. december og dermed ikke dækkende for hele 2007

15 Reaktioner i 2006 og 2007 Ergonomi 90 99 Indeklima 22 14
Arbejdsmiljøproblemer 2006 2007 Ergonomi 90 99 Indeklima 22 14 Kemi /biologi belastninger 168 322 Egenindsats 161 420 Støj 36 88 Ulykkesrisici 428 730 Øvrige 59 146

16 Rådgivningspåbud og reformpåbud 2007
Alvorlige og komplekse påbud 76 Mange arbejdsmiljøproblemer 28 Ulykke tripel påbud 13 Reformpåbud 40

17 Status på arbejdsmiljøet primo 2008
Overhængende fare -et spot om APV og arbejdsulykker Industriens arbejdsmiljøråd sætter fokus på arbejdsmiljøet med en række TV-spot som vises i den bedste sendetid I vil nu se filmen

18 Status på arbejdsmiljøet primo 2008
Arbejdstilsynet har efter aftale om justering af arbejdsmiljøreformen taget nye tiltag Særlige indsatser Udviddet, forebyggende rådgivning Uvildig rådgivning om problemer med PSA, Psykisk Arbejdsmiljø Screening, ikke længere ”stopprøve”, afgiver påbud om overtrædelse af formelle regler

19 Status på arbejdsmiljøet primo 2008
Arbejdstilsynet nye tiltag: Tre nye typer rådgivningspåbud Tilpasset tilsyn, slut med niveau Smiley ordningen ændret

20

21 Hvorfor en vejledning om intern transport
Der sker mange ulykker Mange er alvorlige Mange af disse ulykker kan forebygges! Arbejdstilsynet har fokus på området

22 Intern transport Formålet er at give gode råd og værktøjer til at planlægge og tilrettelægge jeres interne transport - ude såvel som inde Værktøjet: gennemgår de lovmæssige krav giver forslag til hvordan I kan gribe opgaven an indeholder de nødvendige tjeklister indeholder et eksempel fra en virksomhed, som har arbejdet med værktøj og metoder

23 Hvad er intern transport
Gående og kørende færsel inden- og udendørs på virksomhedens område Gående: Egne medarbejdere Gæster og kunder Eksterne medarbejdere Kørende: Mekaniske transportmidler (truck, el-løftevogne, kraner, last og varebiler mv.) Personbetjente transportmidler (rullepaller, bordvogne, sækkevogne mv.

24 Hvorfor sker ulykkerne ?
Dårlig planlægning og tilrettelæggelse Rammer ofte personer, som hjælper til eller færdes i området Blandingen mellem gående og kørende færdsel - manglende adskillelse Gods som vælter Måden transportmidler føres på Måden godset er læsset Indretning af arbejdsstedet

25 Hvor sker ulykkerne ? Trucks: Personer som færdes i området
Manglende koordination mellem fører og øvrige medarbejdere Man rammes af gods El-løftevogne: Føreren påkøres eller klemmes

26 Regler om intern transport
Arbejdsgiver har hovedansvaret for at følge Arbejdstilsynets og politiets regler Arbejdsmiljøloven og færdselsloven Arbejdsmiljølovens to områder: Kørende trafik blandet med faste arbejdspladser og/eller gående trafik Gods som flyttes i mere end to meters højde, hvor der færdes personer

27 Regler om intern transport - blandet
Klare markeringer Krydsende færdsel Dårligt udsyn og overblik Hensigtsmæssig og forsvarlig kørsel Instruktion Renhold, ryddelighed og vedligehold

28 Regler om intern transport - i højden
Klare markeringer Brug af kraner Udsyn og overblik Opstilling og opbevaring af gods Emballering af gods Lovpligtige uddannelser Lovpligtige eftersyn

29 Hvordan kan opgaven gribes an ?
Tag en beslutning Nedsæt en arbejdsgruppe Ledere, SR, medarbejdere med erfaring Kortlæg risici Få overblik over virksomheden Tegn al færdsel ind Brug tjekliste Eksempel

30 Tjeklister (side 18 og 21 i vejledningen)

31 PAUSE

32

33 Baggrund for vejledningen om Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø
Lean & arbejdsmiljø kurser i 2006 og 2007 Efterspørgsel fra virksomhederne Tankerne bag vejledningen

34 Grundlæggende om vejledningen
Introduktion til CD-rom Hvordan er den bygget op? Hvordan skal den bruges? Introduktion til vejledning Hvordan er den bygget op? Hvordan skal den bruges?

35 Investeringskalkulen
Investeringskalkulens opbygning: - væsentlige elementer tilbagebetalingstid når der sættes pris på

36 Investeringskalkulen
Investeringskalkulen – trin for trin: 0. Til revisoren Start med fanebladet ”Forslag" Udgifter Produktivitet Kvalitet & arbejdsmiljø Udregninger Resultat Evaluering Rapporter

37 De fire case's ALO Skive A/S Hydraflex A/S Linimatic A/S
Vestas Machining A/S

38 Alo Skive A/S - Erstatning af snavsede stålplader med rengjorte decaperede plader
Investering: ca kr. pr. år Forbedringer af arbejdsmiljø: undgår snavsede medarbejdere, samt at de udsættes for fint støv Tilbagebetalingstid: 10,9 måneder

39 Hydraflex A/S - Indkøb af robot til at tage emner ud af drejebænk
Investering: kr. Forbedringer af arbejdsmiljø: - nedbringe sygefravær og reducere udgifter til fysioterapi Tilbagebetalingstid: 15,7 måneder

40 Linimatic A/S -Investering i ny støbeform
Investering: kr. Forbedringer af arbejdsmiljø: fjerner belastning ved manuelt arbejde samt slibestøv Tilbagebetalingstid: 14,6 måneder

41 Vestas Machining A/S - Leanorganisering af nav-produktion
Investering: kr Forbedringer af arbejdsmiljø: mindre ulykkesrisiko, bedre ergonomiske forhold og større trivsel Tilbagebetalingstid: 3,9 måneder

42

43 Arbejdsmiljø i små værksteder
Vejledningen er lavet til: Små værksteder u/ sikkerhedsrepræsentant 1-9 ansatte Små værksteder m/ sikkerhedsrepræsentant ansatte Små afdelinger (< 20 ansatte) I virksomheder m/ sikkerheds organisation m/ over 20 ansatte

44 Arbejdsmiljø i små værksteder
Hvorfor en vejledning til små værksteder? For at give de små værksteder, en mulighed for at få styr på arbejdsmiljøet For at de små værksteder kan udnytte de resourcer de har For at præsentere en metoder der kræver mindst mulig resourcer

45 Arbejdsmiljø i små værksteder
Hvad er det væsentlige I vejledningen? APV, ArbejdsPladsVurdering er det væsentlige Fordi loven kræver at alle virksomheder med ansatte skal lave en APV En APV består af • Kortlægning • Vurdering og prioritering • Handleplan • Opfølgning

46 Arbejdsmiljø i små værksteder
APV! Lav et hold: Mester eller ejeren, har ansvaret for arbejdsmiljøet og for at, der bliver lavet en APV Andre kan hjælpe til med planlægning og løsning af opgaver i forbindelse med APV, fx en svend eller en fra administrationen l

47

48 skyldes forhold i arbejdet?

49

50

51

52

53 Arbejdsmiljø i små værksteder
I værkstedet Vælg hvilke plancher, der er relevante for jeres værksted Tag foto af jeres maskiner, værkstedet, håndværktøj, lager, kontorarbejdsplads m.v. Sæt fotografierne ind på plancherne, så plancherne bliver jeres egne

54

55

56

57

58

59 Arbejdsmiljø i små værksteder
Udearbejdende folk: Kortlæg de forhold som ikke ændres så tit Biler, værksted, samarbejde –svende/kontor, værktøj, hjælpe- og værnemidler, det i kan bruge plancherne til Hæng plancherne i et rum, hvor folkene kommer oftest på hjemvirksomheden

60 Arbejdsmiljø i små værksteder
Udviddet ordreseddel kan bruges til: Tjekliste til overmontørens besigtigelse af opgaven Information til svendene om særlige forhold ved opgaven Information til overmontør/mester om opgavens løsning og forhold i skal tænke på næste gang, i skal løse en lignende opgave

61

62 Arbejdsmiljø i små værksteder
Vurdering og prioritering: Hvad vil i gøre noget ved? Hvilke forhold er der skrevet om Hvad handler det nærmere om? Hvad kan sættes i værk umiddelbart, og hvem skal gøre noget? Hvad kræver undersøgelse, hvad kan vente?

63 Arbejdsmiljø i små værksteder
Handleplan: Hvilke løsninger vil vi gennemføre? Handleplanen vil AT se på! Opfølgning: Sker der noget

64 På gensyn til fyraftensmøderne i 2009

65 Fyraftensmøder i 2009 19. januar Ålborg januar Århus januar Herning januar Esbjerg januar Kolding januar Odense januar Sorø januar Nykøbing F februar Hvidovre februar Lyngby februar Bornholm

66 Diverse vejledninger / værktøjer Kopi af præsentationen

67 Læg venligst det udfyldte spørgeskema i kassen ved materialebordet

68 Tak for i dag og på gensyn til fyraftensmøde i 2009


Download ppt "Styr på arbejdsmiljøet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google