Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikation "For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog vel først og fremmest forstå det han forstår. Når jeg ikke.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikation "For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog vel først og fremmest forstå det han forstår. Når jeg ikke."— Præsentationens transcript:

1 Kommunikation "For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog vel først og fremmest forstå det han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere- forståen ham slet ikke.” (Søren Kierkegaard) Tlf 1

2 Paradigme Adfærd Resultat Tlf 2

3 Det kollektive samfund
Forældre Onkler og tanter Bedsteforældre Religion Søskende Naboer Venner Børn Man må ikke krænke sin families ære med individualistiske ønsker og handlinger Tlf 2

4 Demokrati – set udefra Demokrati Personlig frihed Troløst samfund
Ingen styring Opløste familier Løse normer Internt kaos Selvbestemmelse Kvindemagt Frisind Fri seksualitet Tlf 4

5 Demokrati – set indefra
Personlig frihed Demokrati Medbestemmelse Ansvarlighed Sammenhold Respekt Udbytte Åbenhed Tolerance Udvikling Tilfredshed Stabilitet Tlf 5

6 Kend dit land Hvor er min plads?
Demokrati Social Uddannelse Skole Samfund Danskere Ansvar Jul Ægteskab Frihed Kæreste Tlf 7

7 Offentlige institutioner
Parallelsamfundet Sundhedssystemet Parallelsamfundet Offentlige institutioner Skolee Tlf

8 Rollefordeling 8 Mand Kvinde Statsminister Socialminister
Sundheds- minister Udenrigs- minister Tlf 8

9 Opvækst og ansvar Individualistisk Kollektivistisk www.esmainfo.dk
Tlf 9

10 Dialog-kultur Åben dialogkultur Lukket dialogkultur
Pædagogisk opdragelse Fremmer samtalen Taler om problemer Bedre forståelse for andre Afreagerer Løser problemer via dialog Lukket dialogkultur Hierarkisk opdragelse Minimal debat Taler om ufarlige emner Lidt forståelse for andre Indre spændinger og sladder Løser problemer via trusler/vold Tlf 11

11 Trusler kan bruges til at begrænse barnets frihed som fx: ”Hvis du taler med den dreng igen, så får du ikke lov til at gå på den skole mere...”, eller ”Jeg har folk, som holder øje med dig, hvis du gør noget forkert igen...” eller ”Du er ikke mit barn, hvis du opfører dig sådan....” Tlf 14

12 Brug din autoritet Hvorfor - konsekvens
”Fordi du på den måde, hverken får mere eller mindre end du er berettiget til...” Hvordan - forklaring ”Du har pligt til at oplyse ændringer, der har betydning for den hjælp du får...” Hvad - konkret ”Du har ret til hjemmehjælp, når du opfylder betingelserne for...” Diffus - hentydning ”Måske du skulle overveje...” Tlf 12

13 De uformelle barrierer for medborgerskab
Kommunikationen er en af de største barriere Forskellige referencerammer Vi taler forbi hinanden Øger mistilliden til autoriteter og systemet Misforstået hensynsfuldhed kan føre til krævermentalitet Rettigheder og pligter Berøringsangst Ingen politik om tosprogede børn Tlf 13

14 Inklusion Forventning om samarbejdet Vær tydelig
Hvilke fordele er der (eksempler) Fortæl om konsekvenserne (eksempler) Forhold jer til nuværende og evt. forudsete problemstillinger Have en fælles strategi Følg op Tlf 14

15 Forskelle i opvæksten www.esmainfo.dk Tlf. 26 71 67 31 Dansker
Fødsel Opvækst Skole Teenager Ingen forskel Små forskelle Store forskelle Markante forskelle Dansker Ingen holdninger, viden eller religion Selvstændighed. "Ingen" kønsroller "Ingen religion" Rationel opdragelse Stor mulighed for støtte fra forældre Tradition for fritidsaktiviteter Accept af kærester Tradition for alkohol og fester Frihed under ansvar Frit valg af ægtefælle Indvandrer Ingen holdninger, viden eller religion Uselvstændighed. Udtalte kønsroller Megen religion Følelsesstyret opdragelse Lille mulighed for hjælp fra forældre Ingen tradition for fritidsaktiviteter Ingen accept af kærester Ingen tradition for alkohol og fester Forældredominans og traditionelle familieroller uden ansvar Tvangsægteskab Konsekvens Ingen konflikter Begrænsede konflikter Hyppige konflikter Konstante konflikter Tlf 10

16 Eksklusion / Inklusion
Samfund Direkte tale – stil krav – synliggør demokratiet konsekvens – åbenhed – giv ansvisninger Indforstået tale – tage ekstra hensyn berøringsangst – ”støttepædagog” Påklædning – adfærd – kønsroller – religion manglende afkodning af samfundet Indvandrer Tolerance – traditionsjustering - tilnærmelse interesse og accept – tillid - proaktivitet Tlf 13

17 Tlf 15


Download ppt "Kommunikation "For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog vel først og fremmest forstå det han forstår. Når jeg ikke."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google