Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hotel Nyborg Strand 31 aug. 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hotel Nyborg Strand 31 aug. 2010"— Præsentationens transcript:

1 Hotel Nyborg Strand 31 aug. 2010
Gadeplansarbejde Hotel Nyborg Strand 31 aug. 2010

2 Hvorfor skal vi have folk på gaden?
Hvad er opgaven? Det drejer sig om tryghed – den subjektive og den objektive

3 Historien Tilbage i 2000 blev der brugt klubmedarbejdere i det opsøgende felt Men de manglede visse kompetencer Og en sparringsbaggrund/faglig refleksion KM manglede koordineret indsats og feedback Mobilitet i hele KM

4 Hvem er det, der har brug for en troværdig voksenkontakt på gaden?

5 Unge opdelt i grupper 15 % gruppen De truede 80 % gruppen De fleste
15 % gruppen De truede 80 % gruppen De fleste 3 % gruppen Behandling

6 Målgruppen markerer sig ved følgende adfærd:
Har svært ved at få dagligdagen til at fungere – vender op og ned på døgnet.    Har et meget problematisk - om overhovedet noget - skoleliv. Hævder sig gennem utryghedsskabende og truende adfærd i det offentlige rum Isolerer sig hjemme, i hashklubber, internetcaféer, spillehaller o.lign. Bruger det etablerede fritidsliv sporadisk. Har et stort og problematisk brug af rusmidler 

7 Opgaver..… Kontaktskabende Tillidsskabende Motivere til forandring
    Motivere til involvering     Motivere til målsætning

8 Udegående eller opsøgende eller…..
At være tilstede på de unges arenaer på en troværdig måde, således at de unge accepterer én og henvender sig til én Opsøgende At kontakte/opsøge unge, som har brug for at blive hjulpet videre

9 Arbejdet med den unge Ung Marginalisering Motivation Første møde
Autonom Ung Social Tillid Klar til forandring Del af samfundet Model: Prof. Anni Fontaine

10 Ting tager tid… Relationsarbejde
Formel Uformel Samarbejde mellem sportsklubber og boligforeninger Arbejde med samarbejdsgrupper, ssp grupper Arbejde med politikere, forvaltning, sagsbehandlere, UUV, EUC.. Arbejde på gaden Observere i forskellige arenaer Gadearbejdet spreder sig over hele feltet fra den unge til politikerene Samarbejde med frivillige og deltage i arrangementer Møde den unge Første kontakt Gøre sig” kendt” Udvide kendskabet, lytte til de unges ønsker og behov Arbejde med den unge for at gøre relationen mere formel Kontekst Uformel

11 Observerende / Miljøbeskrivelse
Hvad skal observeres Hvilke metoder Tiden Hvad skal det bruges til Hvem skal informeres før og efter Hvordan formidles observationerne

12 Gå ALDRIG bag om ryggen på den unge!!
…eller: sørg ALTID for at have den unge med. Hvad gør vi med ”farlig viden”? Tavshedspligt og underretningspligt Er forældrene medspillere? Hvem tager ansvaret for den unge?

13 Mobile i forhold til hot-spot stederne
Skabe kontakt med de unge i respekt og ydmyghed overfor deres kultur, men også med respekt for deres fremtid. De unge skal mødes der, hvor de er - både fysisk og mentalt. Det er herfra afsættet til udvikling og forandring skal tages.

14 Hvordan kan de blive parate til opgaven…
SSP-koordinator/ SSP-teamet sørger for coaching og (kollegial) supervision. Varetager undervisning og foredragsvirksomhed overfor unge og forældre. Samarbejder med relevante ….. UUV og Familierådgivningen, Boligområderne Deltager i SSP-gruppernes møder ….

15 Gadeplansmedarbejderne…
Gadeplansmedarbejderne…. skal kendes som troværdige, tillidsvækkende, robuste og synlige voksne som kan kommunikere på alle niveauer.

16 Ssp forbyggelse Erfaringer fra praksis i Køge
Gademedarbejderen bliver kendt i fredstid ved involvering i grundskolen Konflikthåndteringsundervisning i 4-6 klasse Social pejling i 5-6 klasse Dialogmøde om ungelivet i 7-8 klasse Rusmiddelkursus i 8 klasse Køgefester, køgefestuge, sidste skoledag, ungdomsklubber mv. Relationer i fredstid giver tryghed, når de unge møder gadearbejderen i det offentlige rum


Download ppt "Hotel Nyborg Strand 31 aug. 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google