Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingen i den almene boligsektor

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingen i den almene boligsektor"— Præsentationens transcript:

1

2 Udviklingen i den almene boligsektor
Workshop v. Almene Boligdage, lørdag den 03. september 2011 ’ Tomme boliger’ Tomme boliger, tynde ventelister og markedsføring Udviklingen i den almene boligsektor Boligkontoret Danmarks nye marketingfunktion Hvordan griber vi det an hos os? Fremtidens udfordringer

3

4 Udviklingen i den almene sektor
Finanskrisen. Hvorfor har vi ikke nydt godt af lavkonjunkturen? Boligmarkedets boble brast Balanceleje –> ikke markedsbestemt leje Uvirkelig lav rente Afdragsfrie lån Befolkningens rådighedsbeløb Glorificering af ejerboligen Ghettoisering af den almene boligsektor => Vi må selv tage affære !

5 Overblik over de lokale udfordringer i BDK
35 14 34 6 5 31 Udvikling eller afvikling?

6 Boligkontoret Danmarks nye marketingfunktion
Kommunikation 4 2-3 2-3 1

7 Lokal markedsføring Dels overordnet indsats for øget synlighed i lokalsamfundet dels direkte lokalt målrettede kampagner på afdelings-/ boligområdeniveau Analyse af de lokale boligbehov (udbud/efterspørgsel) Hvem er målgruppen, hvordan og hvor agerer de? Forslag til udlejningsstrategier hos medlemmerne Lokale kampagner MÅLRETTET tilpasset de lokale muligheder og segmentet/rne

8

9 Statistik Venteliste Fraflytning Indflytning Sociale faktorer Evt. KÅS -> ’Definition’ af problemstilling

10 2. Markedsanalyse Ansatte Beboerdemokrater Beboere,venteliste
Ejerboligrapporter Private udlejere Fremtidig befolkn. Kom.rapporter -> boligområdets konkurrenceevne

11 Vores læserprofil Hils på Søren og Stine De er vores typiske læsere
3. Målgruppe(r) Udbud <-> efterspørgsel Misbalancen? Hvilke målgruppe? Disses adfærd og motiver? -> boligområdets attraktionsværdi Hils på Søren og Stine De er vores typiske læsere og er: • Erhvervsuddannet • 25 år+ • Bor i ejerbolig • Personlig indkomst kr. • Funktionær • Gift De elsker at læse om: • Familien • Bolig • Job • Kendte

12 4. Lokale muligheder Boligorganisationer Erhverv Foreninger
Aktiviteter Kommunen Pressen ->Lokal forankring

13 Analyse af hjemmeside - trafik Link-building
5. Digitale medier ->Synlighed på nettet Annoncering Lejebolig.dk og Boligportalen.dk Søgeoptimering Analyse af hjemmeside - trafik Link-building Sms-tjenester, applikationer Face-book og andre sociale medier Direct mail Visuel opgradering, videoklips o.lign. Reklamer (web-banner, sponsorater o.lign.)

14 6. indsatsområder Promoveringskampagner – øget synlighed PR
Nyt udbud/afvikling? Klart budskab Differentiering Inspirationskatalog Økonomi ->Politisk beslutning

15 Sikre skr. udlejn.materiale
Lokale aktiviteter: - Åbent hus markeder - Byfester - Open by night Osv. Sikre skr. udlejn.materiale - Gode fotoer - Udlejn.brochurer - Profilbrochurer - Lokal imagefolder - Tilbudsbreve - Opskrivning Promovering på nettet fotos, video Superlativer dynamik søgeoptimering links annoncering Synlighed lokalt Annonceskabe-loner Til leje skilte Prospects Skærme Reklamer: bus, kino, center, banner mm. Sponsorater Samarbejde lokalt -virksomheder -kommunen foreninger ejendoms-mæglere Bowle 1: færre ledige boliger

16 Sikre skr. udlejn.materiale
Presse - kartotek - Lokalpressen Pressemeddelelse - invitationer Lokale aktiviteter: - Messer - Markeder - Byfester - Open by night Sikre skr. udlejn.materiale - Gode fotoer - Udlejn.brochurer - Profilbrochurer -- Tilbudsbreve - Opskrivning - ind-og fraflytning Bowle 2: øget kendskab og flere på venteliste optimere nettet sms-tjenester direct mail Optimere hjemmeside Reklameann. links Inspirations-katalog merchandise boliggavekort højtidskampagner - diverse tryksager events: åbent hus mm. søgeoptimering analyse af venteliste behovsanalyse

17 Bevidstheds-skabende
Fasthol de - Færre fraflytning er - Positiv mund-til- øre Imagefre mmende relationss kabende Bo DK Beboerblad Trivselsundersøgelse Fællesskabs-fremmende akt. Helhedsplaner Fremtidssikring af boliger Fremtidssikring af beboerdemokratiet ’Råderetten’ Undersøge - Viden om lejeboligmarkedet - Viden om de boligsøgende -Viden om konkurrenter => def. målgruppen samt udbud-/efterspg.balancen spørgeskema kval.interview tlf.interviews bosætn.rapporter radar Bevidstheds-skabende -Hvem er vi? - Hvad står vi for? -Hvad tilbyder vi og til hvem? => Gøre målgruppen bevidst PR Reklame Merchandise Messer/åbent hus byfester -events Sponsorater Profilfoldere Al branding… Aktiverende beslutningen - ’her vil jeg bo’ - ’her vil jeg skrives op’ - ’hvor finder jeg dem?’ => De skal vælge os Skr.materiale Lokale samarb.partnere Digital marketing Direct mail Skilte, annoncer, prospects mm. Rabatter, gaver Søgeoptimering, tlf.bøger o.lign. Promovere boligen/ ventelisten

18 Holde gryden i kog. Evaluere. Evaluere
Holde gryden i kog! Evaluere Evaluere Evaluere - hvad virker / hvad virker ikke? Hvorfor? - idéopsamlende på tværs af boligorg. og afd.kontorer

19 Fremtidens udfordringer
passe på vi ikke mister de unge på ventelisten bo alment til leje af lyst og ikke af nød sammen skabe mere prestige blandt det at bo alment udnytte de få lyspunkter i det aktuelle boligmarked: sværere at låne til ejerbolig spekulationsgevinsten i ejerboligerne er blevet mere usikker realøk.tilbagegang i rådighedsbeløb bevidst valg af frihed og fleksibilitet bruge mulighederne inden for fleksibel udlejning flere fælles portaler – gøre det nemt for de boligsøgende

20 Fremtidens udfordringer
Ny måde at tænke udlejning Tiden er ikke mere til ’blot’ at udleje efter ventelisterne og sende tilbud efter tilbud med posten. fremtidens boligsøgende er utålmodige, mobile, uforudsigelige, online og krævende Sektoren sælger ikke mere pr. automatik -> behov for ny diskurs: lejebolig <-> almen familie/ungdoms/ældrebolig; fællesskab <-> boligsocial; boligområder <-> afdelinger, råderet <-> modernisering/boligforbedring, udvalg/projektgrupper <-> afd.bestyrelser osv. MEN vi skal ikke gøre os til noget vi ikke er! Vi skal blot lære at tale det sprog, som fremtidens boligsøgende taler allerede i dag…

21 Tak for jeres tid. Håber I fik noget ud af det
Tak for jeres tid! Håber I fik noget ud af det? Gratis inspirationskatalog til alle


Download ppt "Udviklingen i den almene boligsektor"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google