Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks INSPIRE Geoportal Hvordan kommer vi til indholdet i infrastrukturen? Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks INSPIRE Geoportal Hvordan kommer vi til indholdet i infrastrukturen? Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Danmarks INSPIRE Geoportal Hvordan kommer vi til indholdet i infrastrukturen?
Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen

2 Terminologiafklaring
Danmarks INSPIRE Geoportal Definition i DK Lov: Omfatter de 5 nettjeneste typer Download, view, discovery, transformation, invoke Ingen bruger web-portal Definition af Danmarks INSPIRE Geoportal her: Portal-del: En web-portal med brugergrænseflade Komponent-del: Nettjenesterne INSPIRE Geoportal i EU direktivet: En web-portal med brugergrænseflade Adgang til nettjenester

3 Disposition Formål med Danmarks INSPIRE Geoportal
Arkitekturkomponenter Discovery Rettighedshåndtering Download/transformation Afrunding

4 Danmarks INSPIRE Geoportal (1)
Portal-delen: Traditionelt (bruger) katalog En webapplikation der giver adgang til at: Søge efter geodata Vurdere deres egnethed til en given brug Få info om hvilke betingelser der knytter sig til brug Data skal kunne tilgås og kombineres, således at resultatet er sammenhængende og værdien af den geografiske information derved øges

5 Danmarks INSPIRE Geoportal (2)
Komponent-delen Selve arkitekturkomponenterne som består af tjeneste typer med defineret interface Download, view, discovery, transformation, (invoke) Skal være til rådighed for offentligheden Sikre at geodata fra mange kilder er tilgængelige samt at lette deres sammenstilling Kan understøtte at geodata altid er opdateret

6 Application and Geoportals
DT NS Arkitektur Application and Geoportals Service Bus Rights Management Layer Service Layer Registry Service Discovery Service View Service Download Service Transf. Service InvokeSD Service DT MD Spatial Data Set TWG Thematic DS DT DS Registers Service Metadata Data Set Metadata Data Sources

7 Arkitektur - Portaldel
DT NS Arkitektur - Portaldel Application and Geoportals Service Bus Brugergrænseflade til (adgang): Publicere Geodata Nettjenester Søgning Spatial/temporal/tematisk søgning Distribueret Fremvisning Geodata visning (ved linkning) Metadata visning Administration Brugerhåndtering (Harvest) Rights Management Layer Service Layer Registry Service Discovery Service View Service Download Service Transf. Service InvokeSD Service DT MD Spatial Data Set TWG Thematic DS DT DS Registers Service Metadata Data Set Metadata Data Sources

8 Application and Geoportals
DT NS Metadata Application and Geoportals Service Bus Rights Management Layer Service Layer Registry Service Discovery Service View Service Download Service Transf. Service InvokeSD Service DT MD Spatial Data Set TWG Thematic DS DT DS Registers Service Metadata Data Set Metadata Data Sources

9 Application and Geoportals
DT NS Dataspecifikationer Datasæt i henhold til harmoniserede dataspecifikationer UML modeller GML skemaer (ver3.2) 34 Temaer i tre bilag 9 ’Bilag 1’ specifikationer Har været i høring (20 feb.) KMS Test Geografiske navne Matrikulære parceller Adresser Umiddelbart ingen større problemer Application and Geoportals Service Bus Rights Management Layer Service Layer Registry Service Discovery Service View Service Download Service Transf. Service InvokeSD Service DT MD Spatial Data Set TWG Thematic DS DT DS Registers Service Metadata Data Set Metadata Data Sources Interoperabilitet mellem geodatasæt og -tjenester

10 Arkitekturkomponenter
DT NS Arkitekturkomponenter Application and Geoportals Service Bus Rights Management Layer Service Layer Registry Service Discovery Service View Service Download Service Transf. Service InvokeSD Service DT MD Spatial Data Set TWG Thematic DS DT DS Registers Service Metadata Data Set Metadata Data Sources

11 Discovery, view, download
De tre veldefinerede tjenestetyper Defineret i tre gennemførelsesbestemmelser samt guidelines Bygger på velafprøvede standarder (OGC/ISO) Discovery Søge efter geodatasæt og geodatatjenester ud fra publiceret metadata Bygger på OGC CSW View Vise, navigere, zoome ind og ud, panorere samt overlejre geodatasæt Bygger på ISO WMS Download Direkte adgang til geodata eller nedtage kopier af geodatasæt eller dele heraf Bygger på ISO WFS

12 Discovery – publish/find/bind
Discovery-tjenesten er fundamentet for ’publish – find – bind’ eksekveringsmodellen Data leverandør publicerer metada om data/tjenester Bruger søger og finder data/tjenester og deres ’endpoints’ Bruger kan ved hjælp af metadata kalde de fundne tjenester Discovery Service View Service InvokeSD Service Download Service Bind Transf. Service Find Publish Provider User

13 Arkitekturkomponenter
DT NS Arkitekturkomponenter Application and Geoportals Service Bus Rights Management Layer Service Layer Registry Service Discovery Service View Service Download Service Transf. Service InvokeSD Service DT MD Spatial Data Set TWG Thematic DS DT DS Registers Service Metadata Data Set Metadata Data Sources

14 Application and Geoportals
Rettighedshåndtering Application and Geoportals Service Bus GeoRM Data Rights Management Layer Authentication, Authorization Licensing eCommerce Rights Management Services Registry Service Discovery Service View Service Download Service Transf. Service InvokeSD Service

15 Aftaleaktivitet Tilføjer en aftaleaktivitet i ’publish – find – bind’ eksekveringsmodellen Bind Find Publish Provider User Agree

16 Aftale use cases Resource Privat Offentlig Kommerciel Beredskab
Adgangsbetingelse Offentlig Adgangsbetingelse Kommerciel Adgangsbetingelse Beredskab Adgangsbetingelse Privat Resource Følsomme data Hemmelige data Offentlig Resource Åbne data Offentlig adgang Kommerciel Resource Abonnement On-line betaling Beredskab Resource Udrykning Katastrofe behandling

17 Arkitekturkomponenter
DT NS Arkitekturkomponenter Application and Geoportals Service Bus Rights Management Layer Service Layer Registry Service Discovery Service View Service Download Service Transf. Service InvokeSD Service DT MD Spatial Data Set TWG Thematic DS DT DS Registers Service Metadata Data Set Metadata Data Sources

18 Registry, transformation, invoke
Tjenester ikke særlig veldefinerede Gennemførelsesbestemmelse kun for transformation Registry Dækker over feature kataloger, kodeliste indhold, koordinat referencesystemer … Ikke en tjenestetype defineret i direktivet eller i DK lov Transformation Transformering af geodatasæt med henblik på at opnå interoperabilitet Beskrivelse af interface – guidelines refererer til OGC Web Processing Service (WPS) standard Invoke Gør det muligt at aktivere og kontrollere eksekveringen af geodatatjenester Business Process Execution Language (BPEL)

19 Scenarier for transformation
Transformationstyper Filformat transformation, skema transformation, sprogtransformation, geometrisk transformation (koordinattransformation) Som ad-hoc service Søg Søg Søg Søg Oversæt søgetermer Koordinat transformation F.eks. bygning oversættes til flere europæsiske sprog F.eks. geografiske koordinater WGS84 -> Etrs89 UTM

20 Scenarie download/transformation
getData(Inspire) Data ejer 1 data(inspire) Transformation Dataejere skal hver implementere download tjeneste Transformation som fælleskomponent Dataejer styrer selv adgang og rettigheder Data ejer 2

21 Transformation uden transformation service (1)
getData(Inspire) Data ejer 1 data(inspire) Dataejere skal hver implementere download tjeneste Dataejer styrer selv adgang og rettigheder Ingen transformation fælleskomponent Data ejer 2

22 Transformation uden transformation service (2)
getData(Inspire) Data ejer 1 data(inspire) Transformation Data ejer 2 Replikering Replikering Download som fælleskomponent Aftale om rettigheder osv. Ingen transformation fælleskomponent Repository fælles Data ejer 3

23 Tidsplan for arkitekturkomponenter
Emne Høring GB i kraft Klar til brug Harmonisering og interop. bilag I Afsluttes 2009/2010 2012 Søgnings- og visningstjenester Gennemført Juli 2009 2011 Download og transformation Afsluttes 2010 Harmonisering og interop. bilag II og III data I 2011 (bedste bud)

24 Udfordringer Aftaler med dataejere
Etablering af discovery tjeneste samt portaldel Valg af scenarier for view, download og transformation Specifikation af rettighedshåndtering

25 Perspektiver Integrering med digital forvaltning
Anvendelsesscenarier af invoke tjeneste Specifikation af processer hvori geodata indgår Eksekvering af processer hvori geodata indgår

26 Danmarks INSPIRE Geoportal Hvordan kommer vi til indholdet i infrastrukturen?
Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen


Download ppt "Danmarks INSPIRE Geoportal Hvordan kommer vi til indholdet i infrastrukturen? Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google