Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Større Skriftlig Opgave i kemi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Større Skriftlig Opgave i kemi"— Præsentationens transcript:

1 Større Skriftlig Opgave i kemi
3gKE 2005

2 Opgaven består af: En teoretisk del En eksperimentel del Lærebøger
Artikler Internettet Emnehæfter En eksperimentel del Udleverede øvelsesvejledninger Selvkonstruerede øvelsesvejledninger Artikler m.m.

3 Fordele og ulemper: Mindre tid pga. eksperimentelt arbejde
Mere ”ejerskab” i 3.års opgaven Mere intensiv vejledning Stilen minder meget om kemirapporten Brede valgmuligheder

4 Den eksperimentelle del:
Skolens laboratorium Kendte omgivelser ML er til stede Eksternt laboratorium Universitetet, virksomhed e.l. Gerne egne kontakter… Forsmag på ”forskning”

5 Emneområder: Levnedsmiddelkemi Miljøkemi Uorganisk kemi Organisk kemi
Biokemi

6 Levnedsmiddelkemi Garvesyrer i te C-vitamin i grøn peber
Nitrit i spinat Kaffens kemi Chokoladens kemi Honning Vin Mejerikemi

7 Miljøkemi Ozon Jordanalyse Røgrensning Øldåser og genbrug
Nitratanalyse Blyanalyser Pesticider Tungmetaller Kampstoffer

8 Uorganisk kemi Analyse af tændstikker Kompleks-syntese Solcreme
Buckminsterfullerener Nanoscience Farvestoffer Supraledere Tændernes kemi Luminiscens

9 Organisk kemi Lægemidler Kiral katalyse Cannizarro reaktionen Bivoks
Shampo Karotin og chlorofyl Sæbe fra muskatnødder Emulgatorer Vitaminer Spektroskopi Fedtstoffer

10 Biokemi Glykolysen DNA-sekventering Enzymer Proteinsyntesen

11 Fag: Kemi Område: levnedsmiddelkemi
Analyser af fransk og californisk rødvins indhold af nogle typiske forbindelser. Det er opgavens hovedformål at undersøge, om det er muligt ved kemiske analyser at konstatere forskelle mellem fransk og californisk rødvin. De to slags rødvin bør undersøges for følgende: indholdet af ethanol indholdet af garvesyre og farvestoffer indholdet af restsukker indholdet af jern Såfremt tiden tillader det kan du yderligere vælge at analysere de to rødvine for indholdet af: organiske syrer, calcium, chlorid, phosphat og sulfat, samt tilsætningsstoffet svovldioxid. De opnåede resultater sammenholdes med en evt. varedeklaration, med evt. myndighedskrav samt med litteraturens angivelser af typiske koncentrationer, og forskelle og ligheder mellem de to slags rødvin konstateres. Hvis der i litteraturen er anvist forskellige analysemetoder til den samme analyse, bør du redegøre for dit valg af metode, herunder omtale fordele og ulemper. Ved valg af metode bør du endvidere tilstræbe en passende spredning. Eventuelt kan du også inddrage øl i undersøgelsen.

12 Fag: Kemi Område: lægemiddelkemi
Blodfortyndende lægemidler - syntese af Warfarin  (Område: Lægemiddelkemi) Giv en kort beskrivelse af de biologiske processer der fører til blodkoagulation. Kom herunder ind på Vitamin-K's rolle i denne sammenhæng. Forklar og gør rede for warfarins indflydelse på processerne, der fører til blodkoagulation. Gør desuden rede for warfarins stereoisomere forhold og mulige biologiske konsekvenser heraf. Med hjælp fra XX fremstilles optisk aktivt warfarin ud fra benzylideneacetone og 4-hydroxycoumarin. Reaktionsproduktet oprenses ved søjlechromatografi og renheden af stoffet bestemmes ved High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Desuden bestemmes den optiske renhed af det fremstillede warfarin. Smeltepunktet måles og der optages et 1H-NMR spektrum af reaktionsproduktet. Der udføres eventuelt smeltepunktsbestemmelse på det fremstillede warfarin. Der ønskes en grundig beskrivelse af procedurer og reaktioner, der har været anvendt i forbindelse med forsøget, samt en vurdering af forsøgsresultaterne. Der ønskes en kort redegørelse for betydningen af lægemidlers stereoisomere forhold. Kom herunder ind på problemer og perspektiver med hensyn til kemisk fremstilling af optisk aktive molekyler. Gør eventuelt rede for forskellige strategier til udvikling af nye potentielle lægemidler.

13 Fag: Kemi Område: Tobakskemi
Følgende ønskes inddraget: Kemiske forbindelser i tobaksrøg - herunder såvel forbindelser, der stammer fra tobakken som forbindelser, der er dannet under forbrændingen. Beskrivelse af de variationer, der forekommer af tobaksrøg afhængig af - om man betragter hovedstrøm eller sidestrøm - hvor lang tid der er røget på den pågældende portion tobak - rygemåden. Analyse for en eller flere forbindelser, der forekommer i tobaksrøg: - Modelforsøg med kendte ikke-røg prøver. - Analyse på røgprøver. Redegørelse for princippet i de anvendte analysemetoder.

14 Fag: Kemi Område: Tandkemi
Tænder og tandpleje Redegør for den kemiske opbygning af en tand samt forskellige tandplejemidlers indhold og udvalgte af disse stoffers funktion. Det eksperimentelle arbejde udføres i skolens laboratorium og skal omfatte: en kvalitativ bestemmelse af kviksølvioners hæmning af enzymet amylases aktivitet ved nedbrydning af stivelse en kvantitativ bestemmelse af phosphatindholdet i en tand (eller i kød- og benmel, hvis ikke en tand kan fremskaffes) en kvantitativ bestemmelse af fluoridindholdet i tandpasta og/eller mundskyllemiddel Den skriftlige opgave skal indeholde en grundig gennemgang af de eksperimentelle metoder.

15 Fag: Kemi Område: Alkaloider
Koffein Giv en redegørelse for alkaloidet koffeins opbygning og kemiske egenskaber. Redegør ligeledes for hvor koffein forefindes og hvor stoffet anvendes, du skal herunder komme ind på koffeins biokemiske egenskaber ved indtagelse. Det eksperimentelle arbejde udføres i skolen laboratorium og skal omfatte: ekstraktion og oprensning af koffein fra kaffe og/eller te en eksperimentel vurdering det udvundne koffeins renhed en spektroskopisk analyse (IR og/eller H-nmr) af dit udvundne stof (spektre optages på XX) Den skriftlige opgave skal indeholde en grundig gennemgang af de eksperimentelle metoder og en kortere gennemgang af teorien bag de(n) valgte spektroskopiske analysemetode.

16 Tidsplan: Uge 38-39: uforpligtende samtaler Man 3/10: valg af fag
Uge 40-41: vejledning Tor 28/10: valg af område Uge 50-51: opgaveuge Tir-tor: eksperimentelt arbejde Fre-tir: opgaveskrivning


Download ppt "Større Skriftlig Opgave i kemi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google