Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læserundersøgelsen 2012 En kvantitativ undersøgelse blandt modtagere af Donor Nyt Efteråret 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læserundersøgelsen 2012 En kvantitativ undersøgelse blandt modtagere af Donor Nyt Efteråret 2012."— Præsentationens transcript:

1 Læserundersøgelsen 2012 En kvantitativ undersøgelse blandt modtagere af Donor Nyt Efteråret 2012

2 Donor Nyt udkommer fire gange om året, læser du det? Kun 1,45 procent svarer at de aldrig læser Donor Nyt, og er kun mænd 61,5 procent af de læser Donor Nyt hver gang Læserundersøgelse 2012 •Bloddonorerne i Danmark har i september og oktober 2012 gennemført en undersøgelse blandt modtagerne af Donor Nyt. Undersøgelsens formål er at afdække læsernes behov og meninger om Donor Nyts indhold, redaktionelle linje og layout. •Samtidig skal undersøgelsen vise, om læserne ønsker Donor Nyt på papir eller elektronisk form. •Undersøgelsen er sendt ud til 1325 læsere af Donor Nyt •Indtil videre har 275 besvaret spørgeskemaet

3 Svarprocent RegionUdleveretRespondenterProcent Hovedstaden400110 30,5 Sjælland175 4123,43 Syddanmark300 61 20,33 Ålborg150 60 40,00 Århus300 Ugyldig 3100 I alt1325275

4 Køn og alder Gennemsnitsalderen er 47,48 år I donorundersøgelsen fra 2010 var fordelingen 57,80 procent kvinder og 42,20 procent mænd Læserundersøgelsen fra 2012 viser en fordeling på 50,55 procent kvinder og 49,45 procent mænd

5 Uddannelse I donorundersøgelsen fra 2010 svarede 32,60 procent at de havde en lang videregående uddannelse I læserundersøgelsen 2012 svarer 60,37 procent at de enten har en kort, mellem-, eller lang videregående uddannelse. I forhold til donor populationen er der en klar overrepræsentation af højtuddannede UddannelseTotalProcent Procent ifølge Danmarks Statistik (1/1-2011) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere)5118,556,60 Kort (under 3 år) eller mellemlang uddannelse (3-4 år)11541,8216,99 Studentereksamen103,638,40 Erhvervsfaglig uddannelse8229,8232,14 Grund-/folkeskole165,8229,92 Ønsker ikke at svare/Resten10,365,95 Hovedtotal275100

6 Læsevaner Donor Nyt udkommer fire gange om året, læser du det? 61,45 procent af de adspurgte læser Donor Nyt hver gang Hvor mange gange er du blevet tappet? Læsevaner<11-2526-5051-7576-100101-125126-150HovedtotalProcent Hver gang1404447269216961,45 Af og til 282612 218129,45 Næsten ikke 10731 217,65 Aldrig 2 2 41,45 Hovedtotal180776439113275100

7 Læsevaner 35,97 procent af kvinderne bruger imellem 10-15 minutter på at læse Donor Nyt 31,62 procent af mændene bruger imellem 10-15 minutter på at læse Donor Nyt *Der er 4 respondenter der svarer at de aldrig læser det i foregående spørgsmål. Her vælger de tre at svare ”jeg læser det ikke” til dette spørgsmål mens den fjerde vælger ”mindre end 2 minutter” Køn Hvor lang tid bruger du på at læse Donor Nyt per gang?KvindeProcentMandProcentHovedtotalProcent Jeg læser det ikke 032,213*1,09 1 - 5 minutter1913,663324,265218,91 5-10 minutter4230,213928,678129,45 10-15 minutter5035,974331,629333,82 Mere2820,161813,244616,73 Hovedtotal139100136100275100

8 Læsevaner Har du indenfor det sidste år fortalt andre om artikler i Donor Nyt? 50 procent fortæller om artikler til deres ægtefælle Dog begrænset rækkevidde da 36 procent af de adspurgte ikke fortæller om artikler i Donor Nyt til nogen

9 Holdning til indholdet Hvilke af følgende mulige emner betragter du som de vigtigste for Donor Nyt? 1. Historier om personer, der har haft glæde af blodet (modtagerne) 2. Viden om forskning der har med blod og blodprodukter at gøre 3. Information om hvad blodet bliver brugt til 4. Information om karantæne og tappepause, historier om andre donorer og deres oplevelser

10 Holdning til bladets layout Med hvilket ord vil du beskrive Donor Nyts layout? 48 procent af de adspurgte beskriver Donor Nyts layout som troværdigt Med hvilket ord vil du beskrive Donor Nyts layout?TotalProcent Troværdigt13248,00 Neutralt6423,27 Det går jeg ikke så meget op i4114,91 Moderne217,64 Kedeligt165,82 Utroværdigt10,36 Hovedtotal275100

11 Behovet for Donor Nyt Er antallet af årlige udgivelser af Donor Nyt tilpas? 69,45 procent af de adspurgte finder antallet passende Desto flere tapninger man har, jo mere tilpas finder de adspurgte antallet af udgivelser Hvor mange gange er du blevet tappet? Er antallet af årlige udgivelser af Donor Nyt tilpas?0-49Procent50-99Procent100-149ProcentHovedtotalProcent Antallet er passende10567,327572,121173,3319169,45 Det har jeg ikke tænkt over2314,741211,5416,673613,09 Jeg er ligeglad, for mig gør det ingen forskel148,9787,6916,67238,36 Resten 148,979 8,652 13,33259,09 Hovedtotal15610010410015100275100

12 Papir eller Netudgave? 62,59 procent af kvinderne foretrækker papirudgaven 47,05 procent af mændene foretrækker papirudgaven Hvilken udgave vil du foretrække?KvindeProcent KvindeMandProcent MandHovedtotal Jeg er ligeglad2215,832417,6546 Jeg vil foretrække netudgaven3021,584835,378 Jeg vil foretrække papirudgaven8762,596447,05151 Hovedtotal139100136100275

13


Download ppt "Læserundersøgelsen 2012 En kvantitativ undersøgelse blandt modtagere af Donor Nyt Efteråret 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google