Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Deltagerstyret undervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Deltagerstyret undervisning"— Præsentationens transcript:

1 Deltagerstyret undervisning

2 Hvorfor virker de 3 metoder?
Pædagogikken Hvorfor virker de 3 metoder?

3 Problemorienteret og deltagerstyret Stoforienteret og lærerstyret
Modellen viser sammenhængen mellem organisering og undervisningsmetoder Induktiv undervisning lægger i høj grad op til PBL- didaktikken Problemorienteret og deltagerstyret Induktiv Case undervisning Projektform Ledet diskussion Gruppearbejde Dialog Organisering Metodikker Klasseundervisning Selvinstruerende Forelæsning Arbejdsinstruktion Programmerede undervisning Deduktiv Stoforienteret og lærerstyret

4 Problemorienteret og elevstyret Stoforienteret og lærerstyret
Modellen viser sammenhængen mellem organisering og undervisningsmetoder Problemorienteret og elevstyret Akkomodativ læring - kreativitet Induktiv Case undervisning Projektform Ledet diskussion Gruppearbejde Dialog Assimilativ læring - kompetencer Organisering Klasseundervisning Selvinstruerende Metodikker Arbejdsinstruktion Forelæsning Programmerede undervisning Kumulativ læring - kvalifikationer Deduktiv Stoforienteret og lærerstyret

5 Problemorienteret og elevstyret Stoforienteret og lærerstyret
Modellen viser sammenhængen mellem organisering og undervisningsmetoder Problemorienteret og elevstyret Akkomodativ læring - kreativitet Induktiv Case undervisning Projektform Ledet diskussion Gruppearbejde Dialog Assimilativ læring - kompetencer Organisering Klasseundervisning Selvinstruerende Metodikker Arbejdsinstruktion Forelæsning Programmerede undervisning Kumulativ læring - kvalifikationer Deduktiv Stoforienteret og lærerstyret

6 Problemorienteret og elevstyret Stoforienteret og lærerstyret
Modellen viser sammenhængen mellem organisering og undervisningsmetoder Problemorienteret og elevstyret Akkomodativ læring - kreativitet Induktiv Case undervisning Projektform Ledet diskussion Gruppearbejde Dialog Assimilativ læring - kompetencer Organisering Klasseundervisning Selvinstruerende Metodikker Arbejdsinstruktion Forelæsning Programmerede undervisning Kumulativ læring - kvalifikationer Deduktiv Stoforienteret og lærerstyret

7 Akkomodativ læring – hvad skal der til ? Blokering Provokation
Knud Illeris siger: Blokering Provokation Skitsering Vidensdeling Stimuli Benspænd Refleksion Dialog

8 Vores påstand ! Akkomodativ læring
Gennem dialogen og deltagerstyret undervisning er det muligt at nå den akkomodative læring Annoncering Dialogen tydeliggøres gennem rammerne Optag De studerendes svar indgår i næste spørgsmål – refleksion over eget svar Konsolidering Der skabes en vekselvirkning mellem det skriftlige og mundtlige Delt kontrol De studerendes har ansvar for egen læring, underviseren definerer rammen Flere svar Der arbejdes med flere løsninger for at nuancerer dialogen Stilladsbygning De studerende finder svar gennem en vejledning fra underviseren Akkomodativ læring Bjarne Herskin Olga Dysthe

9 Kort som styring af den deltagerstyret undervisning?
Annoncering Dialogen tydeliggøres gennem rammerne Optag De studerendes svar indgår i næste spørgsmål – refleksion over eget svar Konsolidering Der skabes en vekselvirkning mellem det skriftlige og mundtlige Delt kontrol De studerendes har ansvar for egen læring, underviseren definerer rammen Flere svar Der arbejdes med flere løsninger for at nuancerer dialogen Stilladsbygning De studerende finder svar gennem en vejledning fra underviseren Kortene skaber annonceringen – sætter rammen Skitseringen skriftliggør dialogen Kort med stimuli og benspænd Vidensdeling – eksempelvis at der skitseres videre på andres tegninger Underviser skaber rammen – de studerende fylder den ud Vejledning der i talesætter processen

10 Hvad skal der til? De forberedte rum

11 Hvad skal der til?

12 Hvordan sikres fagligheden?
Kortenes indhold er ikke tilfældigt udvalgt ? ? ? Spørgsmålene guider de studerende til det rette svar De studerende guides af vejlederen

13 Konklusion Kortene tydeliggør rammerne for dialogen – selve i gangsættelse sker automatisk Kortene har ligeledes givet spørgsmålene på forhånd hvilket betyder en mindre risiko for spørgsmålsfaldgrupper Alle deltagerne bliver gennem kortene en del af den dialog der sker i grupperne - dette styrkes yderlig gennem skitseringen Hvis de studerende får uddelt kortene løbende undervejs i processen, opnås den mekaniske forstyrrelse af processen - en måde at få den akkomodative læring til at ske på En i talesættelse af processen, vil kunne bidrage til at refleksionens tidsforskydelse mindskes - herved bliver det muligt at indarbejde refleksionen som en del af den igangværende proces – refleksion i handlingen

14 Kravet til underviseren
Forberedelse Forløbet skal gennemtænkes fra start – hvad er målet, hvilke pointer skal frem, hvilke spørgsmål skal stilles etc Vejledningen skal i langt højere grad planlægges Udførelse Underviseren indtager en opsamlende og konkluderende rolle Underviseren skal i talesætte processen – sætte ord på frustrationen og gøre den konstruktiv og positiv


Download ppt "Deltagerstyret undervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google