Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Morten Vendelø7/2/20141 [Klubbens Bestyrelse] [4. marts 2010] Medlemsmøde i Sejlklubben Sundet om Klubudvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Morten Vendelø7/2/20141 [Klubbens Bestyrelse] [4. marts 2010] Medlemsmøde i Sejlklubben Sundet om Klubudvikling."— Præsentationens transcript:

1 Morten Vendelø7/2/20141 [Klubbens Bestyrelse] [4. marts 2010] Medlemsmøde i Sejlklubben Sundet om Klubudvikling

2 Morten Vendelø7/2/20142 Aftenens Program •Udgangspunkt for Klubudviklingsinitiativet •Præsentation af opdrag for de foreslåede Arbejdsgrupper •Diskussion af forslag til Arbejdsgrupper •Dannelse af Arbejdsgrupper •Tidsplan for Klubudviklingsinitiativet

3 Morten Vendelø7/2/20143 Udgangspunkt for Klubudvikling (1) •Medlemsundersøgelsen i efteråret 2010 •Klubbens medlemmer skal deltage i udviklings- processen •Bestyrelsen har identificeres et sæt af udfor- dringer, som bør håndteres for at fremtidssikre klubben

4 Morten Vendelø7/2/20144 De 3 Arbejdsgrupper •Nye former for Bådejerskab •Aktivitetsudvikling og Medlemsfastholdelse •Klub-kommunikation og Markedsføring •Sejlerskolebrugerundersøgelse •Evt. nye forslag til arbejdsgrupper

5 Morten Vendelø7/2/20145 Nye former for Bådejerskab Opdrag Det stadig voksende udbud af fritidsaktiviteter sætter en tidskrævende fritidsaktivitet som sejlerlivet under pres. Derfor vil bestyrelsen som udgangspunkt gerne have afdækket mulighederne for og økonomien i nye former for bådejerskab, f.eks. i form af delebådsordninger, der kan ligne de allerede eksisterende delebilsordninger.

6 Morten Vendelø7/2/20146 Aktivitetsudvikling og Medlemsfastholdelse Opdrag Mange sejlerskoleelever forlader klubben kort tid efter erhvervelsen af førerbeviset, og fra KØS har klubben ingen stor medlemstilgang. Det bør derfor undersøges, hvilke nye aktiviteter der kan gøre medlemskab af Sundet attraktivt for flere sejlere, herunder i hvilket omfang og i hvilken form opdateringer af klubbens sejlende materiel kan tænkes at bidrage til fastholdelse af flere sejlere i klubben.

7 Morten Vendelø7/2/20147 Klub-kommunikation og Markedsføring Opdrag Sundet har i mange år brugt de samme elektroniske (hjemmeside og e-mail) og skrevne (Sundposten) medier til intern og ekstern kommunikation, men både brugernes forventninger og de teknologiske muligheder forandres konstant. Derfor bør det undersøges, hvordan klubbens interne og eksterne kommunikation kan forbedres, herunder i hvilket omfang elektronisk distribution af Sundposten er en mulighed.

8 Morten Vendelø7/2/20148 Arbejdsgruppernes Afrapportering (1) Grupperne vælger selv afrapporteringsform f.eks. •En kort rapport •En videofilm •En powerpoint præsentation •Et sæt af plancher •En prototype

9 Morten Vendelø7/2/20149 Arbejdsgruppernes Afrapportering (2) Afrapporteringsform skal bare være forståelig

10 Morten Vendelø7/2/201410 Bestyrelsens Rolle •Bestyrelsens medlemmer deltager ikke i ar- bejdsgrupperne •Arbejdsgrupperne kan konsultere bestyrelsens medlemmer efter behov, Morten Vendelø er kontaktperson: vendelo@gmail.com •I dialog med Arbejdsgrupperne udkrystalliserer Bestyrelsen arbejdsgruppernes resultater i et sæt af udviklingsinitiativer

11 Morten Vendelø7/2/201411 Tidsplan •10. juni 2010: Afrapportering fra arbejds- grupperne på medlemsmøde •August - September: Udkrystallisering af ud- viklingsinitiativer •Oktober: Præsentation af og debat om udvik- lingsinitiativer på medlemsmødet

12 Morten Vendelø7/2/201412 Inden I Går Hjem! Husk at •Aflever liste, incl. e-mail, over arbejdsgruppens medlemmer til bestyrelsen •Vælg arbejdsgruppekontaktperson •Aftal første møde i arbejdsgruppen

13 Morten Vendelø7/2/201413 God Arbejdslyst og Tak for Jeres Deltagelse


Download ppt "Morten Vendelø7/2/20141 [Klubbens Bestyrelse] [4. marts 2010] Medlemsmøde i Sejlklubben Sundet om Klubudvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google