Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Familie og børn i en opbrudstid

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Familie og børn i en opbrudstid"— Præsentationens transcript:

1 Familie og børn i en opbrudstid
Folkeuniversitetet November-december 2008 Per Schultz Jørgensen

2 Introduktion Familien er fundamental i et menneskes personlige erfaring Familien er også fundamental i artens historie Familien ændrer sig over et livsforløb Familien ændrer sig historisk Hvad er det stabile i familien? Forelæsning 1

3 Familiens kernefunktioner
Beskyttelse og tryghed Den menneskelige ”reproduktion” Parforholdet og alliancen Børn og opdragelsen Forelæsning 1

4 Hvad er en familie? Far, mor og børn Med mange variationer
Eneforsørgere Par uden børn Men barnet skaber en særlig familieverden Forelæsning 1

5 Fire forelæsninger 1. Forelæsning: familiens historie
2. Forelæsning: den moderne familie 3. Forelæsning: udsatte familier 4. Forelæsning: børn i den moderne familie Forelæsning 1

6 Familiens historie Kernefamilien – versus storfamilie
Den klassebestemte familie Hvornår blev den moderne familie skabt? Hvad med kærligheden – er det et nyt fænomen? Forelæsning 1

7 Familien er en kernefamilie
Det betyder to generationer Og sådan har det været udbredt siden 1500-tallet Tre generationer under samme tag har været undtagelsen I en kort periode Landbofamilier håndværkerfamilier Forelæsning 1

8 To familietyper Den gamle familie, der dominerede op til 1960erne
Den nye familie, der i dag er fremherskende Forelæsning 1

9 Det historiske forløb Produktionsfamilien
Lønarbejderfamilien, hvor faderen er udearbejdende Netværksfamilien, hvor begge voksne arbejder uden for familien Er familien funktionstømt? Forelæsning 1

10 Den gamle familie Det er en komplementær familie
Faderen står for det økonomiske underhold Moderen for hjemmet Børn er afhængige af hjemmet Familien er lukket – og privat Baseret på ægteskab Forelæsning 1

11 Den moderne familie Opgaver aftales og fordeles
Alt kan diskuteres og forhandles – også med børn Børn er afhængige af daginstitutioner Familien er åben - og baseret på parforhold Opdragelsen sigter mod ydrestyrede børn Forelæsning 1

12 Den gamle bondefamilie
En produktionsfamilie Traditionsbestemt fordeling af opgaverne Nødvendigheden og pligten Opdragelsen De funktionelle kontakter En ydre frihed – en indre tvang Sammenfald af sociale og økonomiske faktorer Forelæsning 1

13 Familieakser: alder og køn
Far Mor søn datter Forelæsning 1

14 Rollerne i familien Faderen står for instrumentalitet
Moderen for ekspressive Komplementaritet og gensidighed Funktionsdeling Hvad med kærligheden? Forelæsning 1

15 Den romantiske kærlighed
”kærlighedskomplekset” 1200 tallets romantisering Kærlighed versus ægteskab Den private familie Romantikken omkring år 1800 Udfoldelsen i slutningen af 1900 tallet ”det rene forhold” (Giddens) Forelæsning 1

16 To slags kærlighed ”Romantisk kærlighed” bygger på projektiv identifikation Modsætningen mellem maskulinitet og feminitet ”Konfluerende kærlighed” handler om at åbne sig for hinanden Den forudsætter ligestilling mht. følelsesmæssig given og tagen Forelæsning 1

17 ”Det rene forhold” To personer indgår i et socialt ”forhold” for dets egen skyld For hvad de hver især kan få ud af en varig forbindelse med hinanden Det fortsætter kun så længe hver af parterne anser det for at tilfredsstille dem tilstrækkeligt Forelæsning 1

18 Den historiske ændring af familien
Aries (1962) ’Centuries af Childhood Revolutionen i 15. og 16. Årh. Privathed og intimitet Befolkningstilvækst Tager Aries fejl? Heywood (2004): en langsom ændring Forelæsning 1

19 Opdagelsen af barndommen
Barndommen er historisk set kort Enorm høj børnedødelighed Fra indgår de reelt i arbejdsstyrken 1851 udgør børn omkring 45 pct. af arbejdsstyrken Hårdhændet tugtelse Der var ikke en særlig begrebsmæssig idé om barndom Skole og uddannelse ændrer synet på børn o. 1900 Forelæsning 1

20 Den klassebestemte familie
Arbejderfamilien Slægtskontakter og arbejdsfællesskab Middelklassefamilien og privatheden Mangelsamfundet Forelæsning 1

21 Familien i velstandssamfundet
Det produktive islæt er borte Der er ikke mere en social nødvendighed Individualiseringen løsner familiebånd – og åbner for andre Er det familiens død? Cooper (1972), Laing (1969) Den borgerlige families død Forelæsning 1

22 Udfordringer for familien
Familien som samlivsform tilpasser sig altid skiftende samfundsforhold Sådan også i dag: den åbne familie Men hvor er det stabile? Hvordan lever den moderne familie op til kernefunktionerne: tryghed, menneskelig reproduktion og opdragelse? Forelæsning 1

23 Litteratur Dencik, L., Jørgensen, P. s. & Sommer, D. (2008) Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzel. Dencik. L. & Jørgensen, P. S. (red.) (1999) Børn og familie i det postmoderne samfund. Hans Reitzel. Giddens, A. (1994) Intimitetens forandring. Hans Reitzel. Heywood, C. (2004) Barndom. Hans Reitzel. Jørgensen, P.S. Forbrugsfamilien og dens børn. Akademisk Forlag. Forelæsning 1


Download ppt "Familie og børn i en opbrudstid"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google