Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mentaliseringsbaseret caseformulering Nordisk MBT konference - Kbh. 22

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mentaliseringsbaseret caseformulering Nordisk MBT konference - Kbh. 22"— Præsentationens transcript:

1 Mentaliseringsbaseret caseformulering Nordisk MBT konference - Kbh. 22
Mentaliseringsbaseret caseformulering Nordisk MBT konference - Kbh. 22. maj 14 Afd læge Kraka Bjørnholm Psykiatrisk Klinik Roskilde

2 MBT case formulering ” Terapeutiske interventioner er mest effektive, når de relateres til centrale psykopatologiske processer ,som vi forstår dem fra et udviklingsperspektiv”

3 Barnets udvikling i tilknytningsrelationen

4 Far og barn

5 Mor og barn

6 Selvet Udvikling af ”selvet” sker i affekt-regulerede tidlige tilknytningsrelationer. Præcis og ”markeret” spejling fremmer 2.ordens repræsentation af affekt og dermed et stabilt og realistisk selvbillede. Tryghed og stabilitet i tidlige relationer tillader ”leg” med mentale tilstande,som forudsætning for evnen til mentalisering. Inkongruent spejling –pretend mode Umarkeret –ækvivalens mode

7 Udviklingspatologi for borderline PF
Risikofaktorer: Mangelfuld spejling Tilknytningstraume Nedsat kapacitet for leg i familien Følger: Disorganiseret tilknytning og disorganiseret selvstruktur Forstyrrelse af mentaliseringsevne Hyperaktivering af tilknytningssystemet. Selvet: 0-3 mdr fysisk aktør –kerneselv –(affekt repræs niveau 5- somatisk)perfekt kontingens 3-9 mdr social aktør –dyade –affekt spejling/reg Høj men ikke perfekt kontingens- flickering switch 9md-2år: teleologsik akør – (affekt repræs. Nivau 4 – handletendenser) 2-4år : Selvet som intentionel aktør –(affekt repræs niv 3-enkelt emotioner(mental kohærens) 4-6 år: Selvet som repræsentationel aktør( affekt repræsentation niv 4 – blandninger af emotioner- 2 samtidige) >6år: Det autobiografiske selv(affek repræs niv 5 –blandninger af blandninger) procedural-deklarativ hukommelse IIF_ opmærksomhed /affekt/mentalisering – orbitofrontal cortex- moden mentaliserig forudsætter repræsentationel tænkning ( integration af Psykisk ækvivalens og pretend mode)

8 Socialiserer pt til behandlingen og mentaliserings tankegangen
Caseformulering En caseformulering repræsenterer terapeutens opfattelse af pt´s problemer fra et udviklingspsykologisk perspektiv og i relation til mentalisering Socialiserer pt til behandlingen og mentaliserings tankegangen Teleologisk funktion – udleveres på skrift Organisering af klinisk materiale / tænkning for terapeut og pt – at se forskellige sind

9 Caseformulering , fortsat
Bygger bro mellem indre verden og den ydre (personlighedstræk, relationer og adfærd ) Opstiller mål – hvorfor går jeg i terapi- hvad skal ændres og hvordan Formuleres enkelt og forståeligt – men en ”tand” foran pt´s selvforståelse Pt skal kunne acceptere den- tage ejerskab- få et håb om forandring Velunderbygget arbejdshypotese – men ingen ”sandhed” – kan ændres/ justeres

10 Caseformulering - Indhold
Udviklingshistorie Aktuelle (mentaliserings-) problemer og ressourcer Involvering i behandlingen - Så KORT som muligt – max 1-1,5 A4

11 Aktuelle mentaliseringsproblemer og styrker -
Beskriv de mentale problemer Hvordan udspilles de interpersonelt? Med vægt på følelser og mentalisering. Hovedaksen er situationer med mentaliserings svigt Understreg vellykket mentalisering

12 Individuel psykoterapi Gruppeterapi Selv –medpatienter - terapeuter
Terapien Individuel psykoterapi Gruppeterapi Selv –medpatienter - terapeuter Hvordan vil pt mon forholde sig i løbet af terapien?

13 Pt case er fjernet mhp at sikre anonymitet for pt


Download ppt "Mentaliseringsbaseret caseformulering Nordisk MBT konference - Kbh. 22"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google