Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundlag for funktionskrav prEN 12899-6Danske regler Test som resulterer i én R A værdi for en kombination af  og  *) Personbil Vejtavle i 2,5 m højde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundlag for funktionskrav prEN 12899-6Danske regler Test som resulterer i én R A værdi for en kombination af  og  *) Personbil Vejtavle i 2,5 m højde."— Præsentationens transcript:

1 Grundlag for funktionskrav prEN 12899-6Danske regler Test som resulterer i én R A værdi for en kombination af  og  *) Personbil Vejtavle i 2,5 m højde over vejen og 5 m til højre Nærlys som UMTRI 2003Nærlys som CEN 1997 *) Principperne er de samme, men testen i prEN 12899-6 er bedre og mere praktisk og bør nok indføres i danske regler

2 Grundlag for funktionskrav Nærlys som UMTRI 2003 resulterer i lavere luminanser end nærlys som CEN 1997

3 Metoder for funktionskrav prEN 12899-6Danske regler Luminansen opretholdes for en af serie afstande, hvor en afstand er udtrykt ved en værdi af observationsvinklen  for hvilken en luminans på 1 cd/m 2 svarer til en grundværdi af R A Luminansen opretholdes ud til givne værdier af  Mange kombinationer af  og  Tre kombinationer af  og  Mange niveauer for retrorefleksionÉt niveau i hver kombination

4 Men der er forskel på grundværdierne Grundværdierne i prEN 2899-6 er cirka dobbelt så høje som i danske regler Forholdet er for så vidt lige- gyldigt, da det drejer sig om niveauet for retrorefleksion og Ikke hvilken luminans man tilskriver et niveau Dette skyldes forudsætnin- gerne om nærlyset Men det er selvfølgeligt vigtigt at tage stilling til nærlyset da det afgør den reelle funktion

5 Metoder for funktionskrav - afstande Grundværdierne findes ved et udvalg af 

6 Metoder for funktionskrav - afstande Lang, middel og kort afstand udtrykkes ved underudvalg af  Der er nogle enkelte forskelle, hvor de danske regler nok kan tilpasses prEN 12899-6

7 Metoder for funktionskrav prEN 12899-6Danske regler Luminansen opretholdes for en af serie afstande, hvor en afstand er udtrykt ved en værdi af observationsvinklen  for hvilken en luminans på 1 cd/m 2 svarer til en grundværdi af R A Luminansen opretholdes ud til givne værdier af indfaldvinklen  Mange kombinationer af  og  Tre kombinationer af  og  Mange niveauer for retrorefleksionÉt niveau i hver kombination

8 Metoder for funktionskrav prEN 12899-6Danske regler Luminansen opretholdes for en af serie afstande, hvor en afstand er udtrykt ved en værdi af observationsvinklen  for hvilken en luminans på 1 cd/m 2 svarer til en grundværdi af R A Luminansen opretholdes ud til givne værdier af indfaldvinklen  Mange kombinationer af  og  Tre kombinationer af  og  Mange niveauer for retrorefleksionÉt niveau i hver kombination

9 Metoder for funktionskrav – kombinationer af  og  Anvendelses- klasse Afstands- klasse Indfalds- vinkel A11 Lang 5º A1215º A1330º A21 Middel 5º A2215º A2330º A2440º A31 Kort 5º A3215º A3330º A3440º prEN 12899-6; 11 klasser

10 Metoder for funktionskrav – kombinationer af  og  TypeAfstands- klasse Indfalds- vinkel 3Kort30° *) 4Middel30° 5Lang15° *) Med mulighed for 40° i rundkørsler med mere Danske regler, 3 typer

11 Metoder for funktionskrav prEN 12899-6Danske regler Luminansen opretholdes for en af serie afstande, hvor en afstand er udtrykt ved en værdi af observationsvinklen  for hvilken en luminans på 1 cd/m 2 svarer til en grundværdi af R A Luminansen opretholdes ud til givne værdier af indfaldvinklen  Mange kombinationer af  og  Tre kombinationer af  og  Mange niveauer for retrorefleksionÉt niveau i hver kombination

12 Metoder for funktionskrav – niveauer for retrorefleksion prEN 12899-6 Klasse for retrorefleksion Niveau P11,4 P22,0 P32,8 P44,0 P55,6 P68,0 P711,3 P816,0 Danske regler TypeNiveau 33 45 510

13 Metoder for funktionskrav – antal muligheder prEN 12899-6:Danske regler: 11  8 = 88 3 (eller 4) Kritikken mod prEN 12899-6 har især været rettet mod antallet af muligheder Det var naturligvis meningen at hvert land skulle udskille de typisk tre eller fire muligheder, der er brug for i det pågældende land Det havde vi allerede forberedt i Danmark på to grundlag: - direkte oversættelse - oversættelse under hensyn til hvilke refleksfolier på markedet der kunne bruges til opretholdelse af luminansbalance Det er ikke længere relevant, fordi prEN 12899-6 blev nedstemt


Download ppt "Grundlag for funktionskrav prEN 12899-6Danske regler Test som resulterer i én R A værdi for en kombination af  og  *) Personbil Vejtavle i 2,5 m højde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google