Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Screening, diagnose, måling af forandringslyst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Screening, diagnose, måling af forandringslyst"— Præsentationens transcript:

1 Screening, diagnose, måling af forandringslyst
Måling af misbrug… Screening, diagnose, måling af forandringslyst

2 Formål med dagen At udstyre deltagerne med et kendskab til en række måleredskaber med direkte relevans for behandling af misbrug og afhængighed OBS: Ikke nødvendigvis specifikt psykologfaglige redskaber Også redskaber, psykologer kan formidle til andre i det tværfaglige arbejde

3 Misbrugets placering i det ”misbrugspsykologiske” landskab
Adfærdsmæssige og relationelle problemer Problematisk brug af alkohol eller stoffer Følelsesmæssige problemer Problemer med impulskontrol Neurologiske og kognitive problemer Sociale problemer

4 Begrebsramme Behandling som bestående af…
God behandling behøver ikke at rumme alle elementer – kun de relevante! Behandling som bestående af… Problemidentifikation (screening) Kortlægning af problemet (diagnose og komplikationer) Kortlægning af potentialet for ændring (behandlingsplanlægning) Intervention (behandling) Monitorering (opfølgning)

5 Screening Identifikation af ”syge” i en gruppe af ”raske” (og ”raske” er jo per definition ”muligt syge”) Eksempler: mammografiscreening, TB-gennemlysning, nakkefoldsskanning…

6 Hvad er en god screeningstest for psykiatriske problemer (inkl
Hvad er en god screeningstest for psykiatriske problemer (inkl. Stof- og alkoholproblemer)? Let at anvende – kræver ingen træning Hurtig Acceptabel for patienter Frem for alt selvfølgelig valid!

7 Så hvornår anvender man screeningstests…
Når man ikke ved om patienten er syg Eller når patienten ikke selv ved det, eller vil være ved det – ”awareness raising” Typiske settings: Almen praksis Psykiatri uden misbrugsfokus Socialt arbejde

8 Eksempler på screeningsinstrumenter for alkohol
Dyrt og ikke følsomt Blodprøver CAGE Frequency/Quantity AUDIT FAST Kort Meget kort

9 Den historiske udvikling
Fra biologisk over psykologisk til sundhedspædagogisk Biologiske markører – et biologisk billede af alkoholproblemer CAGE – psykologisk afhængighed, grænseoverskridelse F/Q, AUDIT, FAST – fokus på skadeligt forbrug af alkohol

10 CAGE Udviklet i 1970, præsenteret i JAMA 1984
Citeret i over 1000 artikler Anvendt i mange undersøgelser – og også tilpasset stofmisbrug Ideen er, at man kan huske forkortelsen, så man ikke behøver at have et spørgeskema i almen praksis (man kan dog også anvende den som spørgeskema, eller som del af et)

11 CAGE – hvad står bogstaverne for?
Cut down – Har du i det sidste år tænkt på, om alkohol er et problem, og du skulle skære ned? Annoyed – Har du det seneste år følt, at nogen var på nakken af dig omkring alkohol? Guilty – Har du følt skyld over at drikke? Eyeopener - Har du brugt alkohol til at komme i gang med dagen fra morgenstunden? Fokus på problemer relateret til alkohol, snarere end til sundhedsaspekter

12 CAGE - alkohol Egnet til… Relativt uegnet til… Yngre
Socialt belastede (eksempelvis hjemløse) Kriminelle Relativt uegnet til… Ældre Socialt velfungerende (i arbejde, stabile familieforhold)

13 Forskning fra Sundhedsprojektet, Københavns Kommune (Henrik Thiesen)
50 hjemløse interviewet Testet med blodprøver for Hepatitis, HIV og forhøjede levertal CAGE-spørgsmål>1: forhøjede levertal CAGE-spørgsmål>1 og Hepatitis C: ekstreme levertal

14 En lille illustration N O R M A L

15 Personlighedsforstyrrelser og bias i CAGE
”Skære ned” – ingen speciel bias ”På nakken” – mere sandsynlig med antisocial, histrionisk og narcissistiske træk, mindre sandsynlighed blandt hjemløse ”Skyldig” – mindre sandsynlig med antisociale træk og blandt de hjemløse ”Morgenfrisker” – ingen speciel bias – dog langt almindeligere blandt hjemløse

16 Øvelse 1 Gennemfør CAGE-spørgsmålene i et rollespil

17 FAST 1 Udviklet ud fra ”AUDIT”

18 FAST 2 Relativt nyt instrument I alt 4 spørgsmål
Placerer 80% korrekt efter blot et spørgsmål Mænd: ”hvor mange dage drikker du otte eller flere genstande?” (6 svarmuligheder) Kvinder: ”hvor mange dage drikker du otte eller flere genstande?” (6 svarmuligheder) Let at administrere

19 FAST 3 Hvor ofte drikker du otte eller flere genstande på en gang (se svarmuligheder) Hvor ofte i det seneste år har du været ude af stand til at huske, hvad der skete aftenen før, fordi du havde drukket? Hvor ofte i det seneste år har du ikke gjort, hvad der forventedes af dig, fordi du havde drukket? Er der nogen, som en ven, et familiemedlem eller en læge, der i det sidste år har foreslået at du skulle skære ned, eller været bekymret? For svarmuligheder – se det udleverede

20 FAST 4 Egnet til somatiske patienter (eksempelvis skadestue, almen praksis, frakturpatienter) Uklart hvordan den vil fungere med andre grupper?

21 Øvelse 2 Gennemfør et FAST interview i et rollespil

22 Abstinenser Betydning:
Abstinenser er smertefulde, og kan være direkte farlige (fra alkohol og benzodiazepiner) Abstinenser kan maskere og imitere andre symptomer (depression, angst, vredesudbrud)

23 Måling af abstinenser Måles bedst ved en kombination af observation og interview Helst med blodtryksmåling etc. Hvornår er det vigtigt: Alkoholabstinenser og benzodiazepinabstinenser – krampefare Opiatabstinenser i forbindelse med overgang fra metadonbehandling til buprenorfinbehandling

24 CIWA og COWS Interview og observation
Standardisering af måling af abstinenser En anderledes undersøgelsessituation for psykologer – men måske nok så lærerig Videregiv gerne til sygeplejersker og læger! Øvelse Nu!

25 DAST – Drug Abuse Screening Test
En screening for alvorligheden af stofmisbrug Let at administrere – blot 10 items God pålidelighed, og evne til at skelne relevante grupper, forudsige problemer (eksempelvis brug af sygehus og skadestue) Brug: screening af medvirkende unge og voksne

26 Severity of Dependence Scale
Velvalideret som diagnostisk instrument Anvendt både til diagnose af alkohol, cannabis-, kokain og opiatafhængighed.

27 Items 1. Mener du, at dit forbrug af ____________ var ude af kontrol?
2. Gjorde udsigten til at gå glip af en dosis ____________ dig ængstelig eller nervøs? 3. Var du bekymret over dit forbrug af ____________? 4. Ville du ønske, du kunne stoppe? 5. Hvor svært var det for dig at stoppe eller at klare dig uden ____________?

28 Øvelse Lav SDS i et rollespil med en kollega

29 URICA Nu, du ved patienten har et problem, og at abstinenser er under behandling, hvad så? Hvor parat er patienten til at ændre sig

30 En kort repetition af den tværteoretiske Forandringsfasemodel
Førovervejelse – ”jeg har ikke noget problem” Overvejelse – ”jeg har måske et problem, som det er besværet værd at gøre noget ved” Handling – ”det er et problem, så jeg må hellere prøve at gøre noget” Vedligeholdelse – ”jeg har løst problemet, men holder lidt fast på mig selv…”

31 Og her får I så URICA…

32 Eksempel – Project MATCH

33 Anvendelse… Til forudsigelse inden behandling: Anvend en ”Forandringsscore” – Overvejelse+handling+vedligeholdelse-Førovervejelse Til effektmåling: anvend ”handling” og ”vedligeholdelse” (velegnet eksempelvis i døgnbehandling, hvor det ikke er så relevant at måle på, om folk er tørlagt eller stoffri ved afsluttet behandling – for det er jo lidt let!)

34 Andre anvendelser? Kriminalitet? Adfærdsproblemer i øvrigt?
Angst, depression?

35 Hjemmeopgave Vælg instrument(er) du har lyst til at afprøve med klienter til næste gang… Eller – vælg et instrument, du har lyst til at videregive til kolleger i det tværfaglige arbejde

36 Evaluering Hvad har været godt? Hvad har været knap så godt?


Download ppt "Screening, diagnose, måling af forandringslyst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google