Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

01-07-2014Informationsmøde1 1. 01-07-2014Informationsmøde2 Præsentation Senior Erhverv Nordsjælland af Birgir Már Norðdahl (civilingeniør) Vore medlemmer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "01-07-2014Informationsmøde1 1. 01-07-2014Informationsmøde2 Præsentation Senior Erhverv Nordsjælland af Birgir Már Norðdahl (civilingeniør) Vore medlemmer."— Præsentationens transcript:

1 01-07-2014Informationsmøde1 1

2 01-07-2014Informationsmøde2 Præsentation Senior Erhverv Nordsjælland af Birgir Már Norðdahl (civilingeniør) Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

3 01-07-2014Informationsmøde3 Vort varemærke (”en Brand”) er: Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

4 01-07-2014Informationsmøde4 Hvordan er vi placeret i samfundet ? En oversigt over hvad vi vil gennemgå den næste time !  - Landsdækkende netværksforeninger - se separat dias  - Politisk opbygning. Organisationsdiagram - se separat dias  - Lokale netværksforening. Organisationsdiagram – se separat dias  - Netværksmodellen - se separat dias  - Beskrivelse af diverse afdelinger - se separat dias  - Hvorfor et medlemskab ? - se separat dias  - Senior Erhverv logoet - se separat dias  - En anekdote - se separat dias Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

5 01-07-2014Informationsmøde5 •Senior Erhverv DK er organiseret i ca. 21-27 netværk landet over •Netværkene tæller i alt ca. 1.000-2.000 aktive medlemmer 1 Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler. Hvor og hvor mange netværk ?

6 01-07-2014Informationsmøde6 Politisk opbygning 4 Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler. Folketinget Finansloven BeskæftigelsesministerietIndenrigsministeriet ArbejdsdirektoratetArbejdsmarkedsstyrelsenKommuner 2. AktørJobcentreSenior ErhvervA-kasser

7 01-07-2014Informationsmøde7 Netværket er en organisation over følgende grundstruktur: •Individet og bestyrelsen •Medlemsafdeling, der modtager og hverver nye medlemmer og gør dem klar til arbejdet i foreningen •Støtteafdelinger, såsom administration, kontor, PR, IT m.m. •Udviklingsafdeling og arbejdsgrupper •Virksomhedsafdeling (”salget” af medlemmerne), der formidler medlemmernes kompetencer til arbejdsmarkedet •Næste 2 dias viser organisationsdiagram og netværksmodellen Netværkets organisation Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

8 01-07-2014Informationsmøde8 Medlemmerne Individet Kontorservice (Administration) Bestyrelsen & Tovholderne Projekter 1,2,3,… Sam- arbejds- partnere Senior Erhverv Basisstruktur Inspiration og jobhjælp 1 Medlemsservice (Jobinspiration) Virksomhedsservice (Jobformidling) Indslusning af nye medlemmer Informationsmøde for nye potentielle medlemmer Åbent hus Arrangementer Erhvervelse af nye medlemmer Virksomhedsgruppen A1 Virksomhedsgruppen A2 Iværksætter-gruppen Job - Opsøgende virksomhedsbesøg Projekt - Opsøgende virksomhedsbesøg (Konsulent og rådgivende rolle) Udflugt Arrangementer Besvarelse af eMail Udsendelse af job opslag og eMail m.v. til medlemmerne Registrering af nye medlemmer på hjemmesiden og Outlook Betaling af regninger og bogføring samt rapportering til AMS Strategi- og koordinationsgruppen Udviklingsservice (Inspiration og Jobhjælp) Internet Jobsøgning med programmet nnMarkedsData.Dk PR gruppen IKT gruppen Sponsorgruppen WEB design gruppen 3D Computergrafik gruppen TEMA gruppen Foredrag, uddannelse, kursusforløb og lign. SEN Organisationsplan

9 01-07-2014Informationsmøde9 Netværksmodellen Individet & Ledelsen Medlems- service Afdeling (Job inspiration) Virksom- heds- service Afdeling (Jobformidling) PR og markeds- føring Administration & IKT TILetnytJOBTILetnytJOB HURTIGTINDHURTIGTIND Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler. Basisstruktur HURTIGT UDHURTIGT UD 1

10 01-07-2014Informationsmøde10 Nøgleord Selvaktivering Gensidighed Medansvar Respekt for forskellighed Åbenhed Vi gør ! (IKKE I gør !) Synlighed At være virksom (aktiv) Resultater Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler. Netværkets ledere er klar i mælet. Netværkskultur

11 01-07-2014Informationsmøde11 Senior Erhverv Nordsjælland Det daglige arbejde ! •Afdelinger  Beskrivelse på separate dias •Arbejdsgrupper  Beskrivelse på separate dias •Interne kurser  Beskrivelse på en separat dias •Eksterne kurser  Beskrivelse på en separat dias •Projekter  Beskrivelse på en separat dias •Samarbejdspartnere  Beskrivelse på en separat dias Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

12 01-07-2014Informationsmøde12 Medlemsafdelingen  Medlemstrivsel  Kontakten til Jobcentrene, 2. aktør A-kasserne og andre netværk etc.  Hverve nye medlemmer  Modtagelse af nye medlemmer  Arrangere møder og andre aktiviteter for medlemmerne  Informationsmøder, åbent hus og andre fælles aktiviteter  Arrangere julefrokoster og andre årlige begivenheder Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

13 01-07-2014Informationsmøde13 Virksomhedsafdelingen  Job inspiration  Opsøgning af virksomheder  Opsøgning af erhvervsforeninger – gøre os synlig i samfundet via foredrag, media interview, annoncer etc.  Formidling af jobannoncer til medlemmerne  Markedsføring over for virksomheder  Opfølgning af virksomhedskontakter Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

14 01-07-2014Informationsmøde14 Administrationsafdeling (kontor)  Registrering af medlemmer  Opdatering af medlemslister  Rapportering til koordinatorerne (hvert kvartal)  Registrering af medlemmernes selvaktiveringstimer  Regnskab og bogføring (kassereren)  Opdatering af IT data og data til hjemmesiden i samarbejde med IT, EDB og IKT afdelingen  Ad hoc opgaver Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

15 01-07-2014Informationsmøde15 IT, EDB og IKT afdeling (IKT = Informations og Kommunikations Teknologien) •Informationsformidling  Herunder vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden m.m. •Elektronisk Data Behandling (EDB)  Herunder anskaffelser af software og vedligeholdelse af EDB anlægget m.m. •Kommunikationsformidling  Herunder at assistere andre afdelinger og individet m.m. •Erhvervelse og opdatering af teknologien til at betjene og udføre ovenfor nævnte aktiviteter m.m. Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

16 01-07-2014Informationsmøde16 PR og markedsføringsafdeling Kontakten til omverden •PR - den offentlige mening  Gøre os synlige overfor bl.a. Beskæftigelsesministeriet. Vi fik bl.a. etableret et valgmøde mellem Beskæftigelsesministeren og Socialdemokraterne i Birkerød ved sidste Folketingsvalg med en stor deltagelse •PR - arbejdsmarkedet og pressen  Gøre os synlige over for virksomheder bl.a. via de lokale aviser, hvor vi har haft held med at få flere interview med billeder i Helsingør Dagblad og Fredensborg Amts Avis. Vi har og også haft annoncer i Erhvervs Bladet. Fem landsdækkende TV2 udsendelser - på ½ time hver – er sendt og genudsendt. Kan ses hos SEN (på DVD)! •PR – hjælp til medlemsservice  Udforme annoncer til erhvervelse af nye medlemmer m.m. •PR – hjælp til virksomhedsservice  Udforme annoncer og materiale til at kontakte virksomheder Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

17 01-07-2014Informationsmøde17 Arbejdsgrupper •Udviklingsgrupper  Hjælp til Profil skrivning på hjemmesiden  Hjælp til jobsøgning  Hjælp til CV skrivning  Ad hoc grupper (egen idéer) •Diverse grupper  Arbejdsgrupper i afdelingerne  Studiegrupper (egen idéer)  Ad hoc grupper (egen idéer) Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

18 01-07-2014Informationsmøde18 Interne kurser  CV skrivning  Jobsøgning på Internettet  Analyse af stillingsannoncer  Personlig afklaring  Anvendelse af forskellige database opslagsprogrammer via Internettet som SEN har adgang til Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende og fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

19 01-07-2014Informationsmøde19 Eksterne kurser  Medlemsservice: Et 2 dages internat kursus på Svendborg Vandrehjem - afholdes af vor landskoordinator og konsulenter  Virksomhedsservice: Et 2 dages internat kursus på Svendborg Vandrehjem - afholdes af vor landskoordinator og konsulenter  Netværksledelse: Et 2 dages kursus internat på Svendborg Vandrehjem - afholdes af vor landskoordinator og konsulenter  Regionalt Intro kursus: Et dags kursus i nærheden af netværket - afholdes af vor landskoordinator og konsulenter  Andre ad hoc kurser m.m. Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende og fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

20 01-07-2014Informationsmøde 20 Projekter Projekter som vi har igangsat og som kørte i 5 år – disse sluttede 1. maj 2009  GEU – Seniorer skaber værditilvækst i Små og Mellemstore Virksomheder (SMV). Et projekt - udviklet af SEN medlemmer primo 2005 - som er finansieret af EU’s Social Fond. Den sikre vej til succes ! Ansæt 50+ere i SMV !  Mentor Gruppen – Fra råd til resultat …Gratis. Et projekt - udviklet af SEN medlemmer ultimo 2005 - som er finansieret af EU’s Social Fond – 50+ere Mentorer giver gratis råd til Små og Mellemstore Virksomheder !  GEU og Mentor Gruppen er nu udvidet til Storkøbenhavn – altså en rigtig STOR succes udarbejdet af vore tidligere medlemmer !  Brochurer til at hverve nye medlemmer og henvendelser til virksomheder Nye projekter  Projekter som medlemmerne finder på  Måske kan medlemmerne starte nye projekter i 2010 i stil med GEU projekterne? Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende og fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

21 01-07-2014Informationsmøde21 Samarbejdspartnere  Jobcentrene i Nordsjælland (11 jobcentre !)  Andre aktører i Nordsjælland  GEU i Hillerød og København – Sluttede 1. maj 2009  Mentor Gruppen i Hillerød & Kbh. – Sluttede 1. maj 2009  Integro i Helsingør Bycenter – en konsulentvirksomhed for job søgere fra jobcentrene – Integro sender nye medlemmer hver 3. måned til SEN og betaler kontingentet for dem !  Medlemmernes idéer til samarbejdspartnere Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

22 01-07-2014SE logoen22 Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler. Senior Erhverv Logo - Symbolikken Logoens tre striber, hvor bredden øges fra venstre mod højre, symboliserer et livsforløb, hvor kompetence, erfaring og overblik øges med alderen. Arealet af de 3 blå felter er 2, 4 og 8 arealenheder, dvs. kompetenceenheder. Betragt følgende tegneserie ! Menneskets kompetencer vokser i alderen 10 til 30 år til 2 kompetenceenheder. I alderen 30 til 50 år fordobles menneskets kompetencer til 4 kompetenceenheder. I alderen 50 til 70 fordobles menneskets kompetencer til 8 kompetenceenheder. Derefter tager alderen fat. Dette er filosofien bag vort logo! Dvs. 50+ giver op til 8 enheder af kompetencer ! Disse Erhvervs Seniorer er pokkers kloge ! 1

23 01-07-2014En anekdote23 Hvad er forskellen på en der sejler i en kajak og en der sejler i en almindelig robåd ? Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

24 01-07-2014En anekdote24 En anekdote (en tanke til smilebåndet !) Hvad er forskellen på en kajak og en robåd ?  Kajakken – hvad kan man gøre med en kajak ?  Robåden – hvad kan man gøre med en robåd ? Hvad er forskellen på en junior og en senior ?  Junioren – hvilke kompetencer har junioren ?  Senioren – hvilke kompetencer har senioren ? Næste dias viser mit bud på de 2 historier  Historien – hvad er dit/Jeres bud på de to historier ? Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

25 01-07-2014En anekdote25  Når man ansætter en yngre medarbejder, ser man fremad (kajakken). Der fokuseres på personens karriere, udvikling og hvad vedkommende forventes at kunne udrette i fremtiden. Den, som antages at være fremtidens kandidat, får stillingen!  Når man ansætter en ældre medarbejder, ser man bagud (robåden). Der fokuserer på personens kompetencer og erfaringer. Den, som kan mønstre flest succes’er, har størst chance for at får stillingen – i tillid til, at vedkommende kan gøre det igen! Kajakken og robåden Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler. En kajak kan IKKE anvendes som en redningsbåd ! En robåd kan anvendes som en redningsbåd !

26 01-07-2014Informationsmøde26 Vort varemærke (”en Brand”) er: Vore medlemmer er Erhvervs Seniorer der er fyldt 50+jobsøgende, og som fortsat ønsker et aktivt arbejdsliv. Vi har stor erfaring i vore brancher. Vi skifter gerne arbejdsområde. Vi kan tiltræde en stilling med kort varsel og er parate til fleksible arbejdsaftaler.

27 HVORFOR MELDE SIG IND I SEN? •DER ER mangel P Å ARBEJDSKRAFT ! 01-07-2014 Informationsmøde27

28 HVORFOR MELDE SIG IND I SEN? •MAN SKAL blive l æ ngere P Å ARBEJDSMARKEDET 01-07-2014 Informationsmøde28

29 HVORFOR MELDE SIG IND I SEN? •DER ER brug for 50+ ! 01-07-2014 Informationsmøde29

30 HVORFOR MELDE SIG IND I SEN? •DET HANDLER ogs å OM DIT NETV Æ RK 01-07-2014 Informationsmøde30

31 HVORFOR MELDE SIG IND I SEN? •DET HANDLER OGS Å OM Andre NETV Æ RK ! 01-07-2014 Informationsmøde31 • DIT erhvervs NETV Æ RK • DIT private NETV Æ RK • DIT ” hobby ” NETV Æ RK

32 HVORFOR MELDE SIG IND I SEN? •SEN GIVER dig ET NYT NETV Æ RK af personer DER ALLE arbejder P Å at f å hinanden I ARBEJDE ! 01-07-2014 Informationsmøde32

33 HVORFOR MELDE SIG IND I SEN? •VELKOMMEN I SEN NETV Æ RKET 01-07-2014 Informationsmøde33


Download ppt "01-07-2014Informationsmøde1 1. 01-07-2014Informationsmøde2 Præsentation Senior Erhverv Nordsjælland af Birgir Már Norðdahl (civilingeniør) Vore medlemmer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google