Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Decentrale poster fra folkebiblioteker Hvad kan I gøre for at få bedre poster i basen? – gode poster i Bibliotek.dk •slutbrugers behov – f.ex. noter og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Decentrale poster fra folkebiblioteker Hvad kan I gøre for at få bedre poster i basen? – gode poster i Bibliotek.dk •slutbrugers behov – f.ex. noter og."— Præsentationens transcript:

1 Decentrale poster fra folkebiblioteker Hvad kan I gøre for at få bedre poster i basen? – gode poster i Bibliotek.dk •slutbrugers behov – f.ex. noter og emneord – tænk på det rationelle • fuldstændighed • korrektur • verifikation • rettelse af eksisterende poster • ”decentrale emneord”

2 Dobbeltpostkontrollen Hvad kontrolleres der på? –faustnummer –isbn/issn –pladenummer m.fl. –materialekode, specifik og generel (felt 009) –titel + 5 første tegn af forlagsnavn

3 Dobbeltposter Hvornår og hvorfor fanges en post? –værket er ikke fundet i DanBib –flere indberetter samme værk indenfor kort periode –flere poster har samme isbn/issn –flere poster har samme pladenummer –flere poster har samme titel og forlag

4 Hvorfor er der så dobbelt- poster i DanBib base dbc? Årsagen kan være –forskel i titel –forskel i forlag –ACC-poster er ikke med i dobb.postkontrollen –Eksempel på dobbeltpost

5

6 Formatfejl der gør at poster afvises Formelle fejl –forkert antal tegn i søgekoder – især i 008 (bl.a. årstal) –forkert landekode –forkert sprogkode –652*m – må ikke være i bindposter –008*t – må ikke være i hovedposter –022 må kun findes i periodikaposter –795å (også 770å og 780å) mangler ofte i musikposter –henvisning med manglende eller forkert henvisningsmål –fremsendelse af rettelse til niv. 4-poster (uden opgradering til 0)

7 Andre typer fejl Ved genbrug ses af og til manglende gennemretning af –isbn –serienummer –årstal –udgavekodning i 008 –noter og andre oplysninger på fremmedsprog –manglende verifikation af forfatternavn

8 Nationalbibliografisk materiale •Hvor længe skal I vente med at indberette? •Hvad gør I hvis der er en ACC-post? •Hvordan giver I DBC besked om nyt materiale?

9 Problemer med konkrete posttyper –Periodika der ikke udlånes •h-markeres i kort note, uanset indhold i lang note –Årspublikationer •indberettes fortsat på PIF-post/*B-post –Håndbøger •h-markeres i kort note

10 Netdokumenter Ved katalogisering •poster afleveres som alle andre poster •856-noten må kun indeholde generelle oplysninger •008*n udfyldes Ved lokalisering •fri adgang – indberettes ikke •betalingsbelagt – kort note: h indberettes og uddybning af lokale adgangsbetingelser i lang note (PIF-note) (kort note kan udelades hvis 008*n er udfyldt)

11

12

13 Særligt om lokaliseringer Forfatterweb og Faktalink –næsten ingen lokaliseringer –kan lokaliseringer tilføjes udfra abonnement? Nogle biblioteker indberetter ikke kort og især lang note –systembetinget? –arbejdsgange?

14 Videoposter –DBC-praksis: flere distributører i én post –Øvrige: én post pr. distributør –DBC opfordrer nu til at lokalisere på den post der findes uanset distributør –Forskellige udgaver skal fortsat have hver sin post Alternativt: –Indberettes ny distributør på eksisterende post

15 Lydbogsposter –DBC registrerer lydbøger i mapper á 6 kassetter –ønske fra biblioteker om andet antal poster –kunne der lokaliseres udelukkende på 1. mappe?


Download ppt "Decentrale poster fra folkebiblioteker Hvad kan I gøre for at få bedre poster i basen? – gode poster i Bibliotek.dk •slutbrugers behov – f.ex. noter og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google