Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

To år med funktionskoder i Danmark status, erfaringer, udeståender Temadag – Middelfart 22.9.2011 v. Hanne Hørl Hansen Bibliografisk konsulent, DBC.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "To år med funktionskoder i Danmark status, erfaringer, udeståender Temadag – Middelfart 22.9.2011 v. Hanne Hørl Hansen Bibliografisk konsulent, DBC."— Præsentationens transcript:

1 To år med funktionskoder i Danmark status, erfaringer, udeståender Temadag – Middelfart 22.9.2011 v. Hanne Hørl Hansen Bibliografisk konsulent, DBC

2 Hvad vil jeg tale om?  Modellen kort – baggrund, indhold, årsag og danske regler  Status: Hvor er modellen implementeret?  Erfaringer: Hvilke problemer opleves i registreringsarbejdet? Problemer i øvrigt?  Modellen i internationalt perspektiv

3 Modellen – hvad gør vi? Før – citation af ophavsangivelser fra materialet : 100 00 *a Lindgren *h Astrid 245 00 *a Pippi Langstrømpe i Humlegården *e [tekst] ved Astrid Lingren *e og [illustrationer ved] Ingrid Nyman *f på dansk ved Erik Stig Andersen 700 00 *a Nyman *h Ingrid

4 Modellen – hvad gør vi? Nu anføres en kode for ophavets funktion 100 00 *a Lindgren *h Astrid *4 aut 245 00 *a Pippi Langstrømpe i Humlegården [Ingen citation af ophav] 700 00 *a Nyman *h Ingrid *4 ill 720 00 *o Erik Stig Andersen *4 trl

5 Modellen – hvorfor? • Citation ikke længere så afgørende, når der er billede af dokumentet eller dokumentet er et klik væk. • Der arbejdes mere og mere med andre former for visning end klassisk ISBD – fx en mere skematisk opsætning • Funktionskoderne kan understøtte flere differentierede registre, ligesom koder fremfor tekst er mere håndterbare i semantisk web-sammenhæng • Biblioteksverdens krav om citation fra bestemte kilder kan være en hæmsko i evt. genbrugssamarbejde med verden udenfor bibliotekerne Overordnet: Fra observerende til formidlende

6 Eksempel på visning

7 Modellen - redskaber Ideen hentet fra det 1. draft af RDA og er nu en del af de danske regler: 1.1F1a Citerede ophavsangivelser kan erstattes af opslag på personer og korporationer. Opslagene suppleres i så fald med en angivelse af funktion. Listen over koder til angivelse af ophavets funktion findes i danMARC2 Bilag J - Funktionskoder for ophav.Bilag J - Funktionskoder for ophav.

8 Modellen - redskaber Om koderne i danMARC2’s Bilag J: -Baseret på Library of Congress’ ”Marc Code List” der tager udgangspunkt i MARC21 -Oversigten består af koder og definitioner. Tillige er anført en kort oversættelse af koden. Den korte oversættelse af koden er ikke lig en anbefalet visning -Oversigten er ikke en komplet oversættelse af Library of Congress’ liste, men er tilpasset danske forhold og dansk praksis. -Der er tilføjet få specielle danske funktionskoder til LC’s liste, idet LC’s liste set med danske øjne ikke var nuanceret nok. Ved udveksling vil disse kunne udveksles som oth (medarbejder). -Nye koder skal anmeldes til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Nye, ukendte koder anbefales behandlet som koden oth og oversat som medarbejder indtil den nye kode er indarbejdet. -I poster konverteret fra MARC21 kan der forekomme koder, der ikke er indeholdt i nedenstående oversigt, men kun i Library of Congress’ ”Marc Code List”.

9 Modellen - redskaber

10 Hvor er modellen implementeret? Pt. i følgende nationalbibliografiske fortegnelser: Dansk bogfortegnelse Dansk lydfortegnelse -samt ved registreringen af tekst på nettet. Om kort tid forventes koderne taget i brug på filmområdet

11 Problemer i registreringsarbejdet

12 … MEN i over 90% af tilfældene opleves metoden helt uproblematisk når man sidder med materialet! 

13 Problemer i registreringsarbejdet Fordi vi bruger koderne til at danne en beskrivende ophavsangivelse er der behov for ved nogle koder at have ekstra særlige koder, så graden af engagement i publikationen kan beskrives.

14 Problemer i registreringsarbejdet

15 Formatering efter LC’s liste: 700 00 *a Dahlqvist *h Mikkel Tholstrup *4 aut 700 00 *a Bech *h Rasmus *4 aut (Resultatet ville være: … / forfattere: Mikkel Tholstrup Dahlqvist, Rasmus Bech) … ikke 700 00 *a Dahlqvist *h Mikkel Tholstrup *4 aut 700 00 *a Bech *h Rasmus *4 ctb [contributor] Contributor [ctb] Use for a person or organization one whose work has been contributed to a larger work, such as an anthology, serial publication, or other compilation of individual works. Do not use if the sole function in relation to a work is as author, editor, compiler or translator.

16 Problemer i registreringsarbejdet Dansk løsning: 700 00 *a Dahlqvist *h Mikkel Tholstrup *4 aut 700 00 *a Bech *h Rasmus *4 dkmed Resultat: … / forfatter: Mikkel Tholstrup Dahlqvist ; medforfatter: Rasmus Bech - Udveksles som oth Samme problematik ved redaktør/medredaktør (dansk kode for medredaktør: dkmdt)

17 Problemer i registreringsarbejdet Kunstbøger med meget lidt tekst:

18 Problemer i registreringsarbejdet Formatering efter LC’s liste: 100 00 *a Chang *h Michael *4 art 245 00 *a The ¤journeyman *c catalogue addapted for screen 720 00 *o Melissa E. Feldman *4 aut Resultat: … / kunstner: Michael Chang ; forfatter: Melissa E. Feldman Dansk løsning: 100 00 *a Chang *h Michael *4 art 245 00 *a The ¤journeyman *c catalogue addapted for screen 720 00 *o Melissa E. Feldman *4 dktek Resultat: … / kunstner: Michael Chang ; tekstbidrag: Melissa E. Feldman

19 Problemer i registreringsarbejdet Kogebøger: Bogens ordlyd styrer stadig meget: Hvis kokken har skrevet tekst og opskrifter og der ikke direkte står opskrifter på bogen 100 00 *a D'Acampo *h Gino *4 aut

20 Problemer i registreringsarbejdet Hvis der både optræder kok og tekstforfatter kodes: 100 *a Pasfall *h Thomas *4 dkops 700 *a Thomassen *h Lars *c f. 1949-08-27 *4 aut

21 Problemer i registreringsarbejdet Over- og underordnede begreber: ”Mariagers bybevaring” Fotos/illustrationer: Omslagsfoto: Peter Toubøl og Ib Damsgaard Titelblad: Milton Jensen – Mariager Kloster 1884 [en tegning] Side 2-3: H. Smidth – Mariager 1884 [en tegning] Side 16 og indvendige omslagssider: E. Schmidt [fotos] Øvrige fotos: Fra Lokalarkivet og bestyrelsen Tegninger og skitser: Hvor intet er anført: Leif Høgh … hvem skal vi nævne? … skal vi bruge koden for fotos, tegning eller illustrationer? MEN: Det valg skulle vi også træffe da vi formaterede i 245 *e *f (… vi valgte: 700 00 Leif Høgh *4 aut *4 drm)

22 Problemer i registreringsarbejdet Kodeliste på nogle punkter utilstrækkelig: Ved kunstbøger og ved illustrerede værker har vi bl.a følgende muligheder: scl Skulptør pht Fotograf wdc Træskærer art Kunstner ill Illustrator Men: Malere – ingen specifik kode Linoleumssnit – ingen specifik kode

23 … også deskriptive forbedringer Før: 245 *e [bidrag af] Palle Bo Madsen (red.)... [et al.]" Uklart: går "et al." på både bidrag og red.? Ny praksis utvetydig: 700 00 *a Madsen *h Palle Bo *c f. 1951 *4 edt 700 00 *a Madsen *h Palle Bo *c f. 1951 *4 ctb *g 1

24 Øvrige problemer ved modellen Flerbindsværker formateret efter 248-modellen: Før: 245 00 *a Fra det gamle Kalundborg 248 00 *g [Bind] 1 …. … 248 00 *g [Bind] 7 *a Kalundborg før og nu *e redigeret af Palle Bruun Olsen … 700 00 *a Bruun Olsen *h Palle Nu: 245 00 *a Fra det gamle Kalundborg 248 00 *g [Bind] 1 …. … 248 00 *g [Bind] 7 *a Kalundborg før og nu 700 00 *a Bruun Olsen *h Palle *4 edt … man kan ikke se til hvilket bind redaktøren hører

25 Øvrige problemer ved modellen Hvordan skal man vise ophavsangivelsen? Muligheder: -Hvis man fortsat vil se til hvilket bind redaktøren hører må man citere ophav i felt 248 som hidtil -eller give en note til hvert 248-felt. -eller man kan vælge at samle ophavsangivelserne til hele flerbindsværket i en note i fremvisningen … Men generelt er 248-modellen mindre specifik end flerpostmodellen – vi kan heller ikke lave specifikke emneord til et bind i modellen eller specifikt formaterede noter

26 Modellen i internationalt perspektiv -Flere lande bruger såvel deskriptiv beskrivelse i 245 som opslag inkl. funktionskoder i deres poster – både/og fravalgt i Danmark af økonomiske grunde -Man kan diskutere om vi bør vise ophavsangivelser som ISBD, når de ikke er det eller i stedet flytte det til noter -ISBD (1.4): Statement of responsibility – mandatory if available -RDA: På listen med Core elements. Iflg. 0.6.2: Statement of responsibility relating to title proper (if more than one, only the first recorded is required)

27 Modellen i internationalt perspektiv Mulige konsekvenser hvis mange lande vælger at følge minimumskravet i RDA: - En enkel citeret ophavsangivelse -Opslag? -vil man så reducere opslagene tilsvarende? -lave opslag på flere ophav end citeret? -Funktionsbetegnelser i den forbindelse? -Funktionsbetegnelser/funktionskoder …? Der er noget at arbejde med også i fremtiden!


Download ppt "To år med funktionskoder i Danmark status, erfaringer, udeståender Temadag – Middelfart 22.9.2011 v. Hanne Hørl Hansen Bibliografisk konsulent, DBC."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google