Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalifikationer...?!.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalifikationer...?!."— Præsentationens transcript:

1 Kvalifikationer...?!

2 Kvalifikationer =

3

4 Kvalifikationer En persons samlede mængde af færdigheder og viden
Personbundne Knytter sig ikke til specifik sammenhæng

5 Kompetencer De af en persons samlede færdigheder og viden, som faktisk kommer til udfoldelse i en konkret sammenhæng ’Kvalifikationer bliver til kompetencer, når de bruges i værdiskabende sammenhæng’

6 Realkompetencer De af en persons samlede færdigheder og viden, som må vurderes som relevante ved at udgøre en potentiel kompetence i en konkret arbejdsmæssig eller uddannelsesmæssig sammenhæng

7 Begreberne...  1  2 Kompetencer Realkompetencer Kvalifikationer
Jobkrav 1 1 Kompetencer Jobkrav 2 Realkompetencer 2

8 Læringsformer Ekstern læring Intern læring
Læring, der gennemføres uafhængigt af arbejdspladsen Læring, der gennemføres i tæt tilknytning til arbejdspladsen Uformel læring, der foregår på arbejds-pladsen Struktureret og planlagt læring, der gennemføres af og på arbejdspladsen Netværksbaseret læring, er baseret på formelle eller uformelle netværk.

9 Virksomhedsudvikling - læringsformer i spil
Hvilke læringsformer anvendes og til hvad? Kan der tages andre læringsformer i brug? - Kan man kombinere læringsformer på en ny måde? Hvilke læringsformer foretrækker medarbejderne? Hvilke læringsformer er mest hensigtsmæssige i hvilke situationer?

10 Tendenser i virksomheders læreprocesser
Fra efteruddannelse og kompetenceopbygning til kompetenceudvikling Fra undervisning til læring Fra kurser til læringsmiljøer Fra ekstern til intern læring Fra et individuelt til et kollektivt perspektiv Fra jobrelatering til jobudvikling

11 Læring i samspil - virksomhedernes udviklingspotentiale
Arbejdsorganisering Teknologi Kvalifikationer

12 Læringsformer hvilke læringsformer og læringsmiljøer passer bedst...

13 Mellem uformel læring og formaliseret uddannelse
hvilke samspilsmuligheder... Kompetenceudvikling hvordan foregår den… hvor foregår den… hvornår foregår den… blandt hvem foregår den...

14 Den gode læringssituation…
Handlingsalternativer (adgang til nyt råderum, ny viden, nye rollemodeller) Mulighed for feedback (kolleger, kunder,… har mulighed for at vurdere ændret adfærd Mulighed for refleksion (vurdering af det lærte og læreprocessen)

15 Spørgsmål i en læreproces/1
Arbejdsplads perspektivet - hvor ligger barriererne - hvor ligger potentialerne Medarbejderperspektivet Uddannelsesinstitutionsperspektivet

16 Spørgsmål i en læreproces/2
Hvilke læringssituationer findes der i virksomheden? Hvordan er de organiseret? Er de præget af en symmetrisk eller asymmetrisk kompetencefordeling? Hvilke former for ”ejerskab” til viden og kunnen sætter disse situationer i spil? Hvordan organiseres specielt de ”kundskabsproduktive” læringssituationer? Hvorledes kobles der mellem arbejdssituation og læringssituation i de tilfælde, hvor de er adskilte? I hvilket omfang og på hvilke måder fastholder læringssituationerne væsentlige erfaringer i virksomheden?

17 Spørgsmål i en læreproces/3
Får virksomheden løbende tilført tilstrækkelig ny viden og kunnen til at den kan indfri sine målsætninger? Hvordan er balancen mellem virksomhedens “import” og ”eksport” af viden og kunnen? Hvor effektivt spredes og cirkuleres den disponible viden og information i virksomheden? Hvor omsættelig er disse strømme af viden og kunnen, når de overføres fra zone til zone i virksomheden ? I hvilket omfang tænker man over at sætte læringsspiraler i gang, hvor læring fra en zone bruges og videreudvikles i andre osv.?

18 Muligheder og begrænsninger…
Muligheder for læring på arbejdet afhænger f.eks. af virksomhedens og medarbejdernes indstilling til og tradition for: Adgang til ny viden, læring og efteruddannelse Åbenhed og nysgerrighed til at lære nyt Variation og nyhed i opgaverne Virksomhedens teknologiske niveau Ansvarsdelegering og påtagning af ansvar Er det tilladt at lære af fejl Informationsniveau, direkte kommunikation om forventninger Indstilling til videndeling, gensidig hjælp og støtte, feedback mv. Er der både fokus på den læring, der er brug for her og nu og den mere udviklingsorienterede, langsigtede læring Begrænsninger for læring på arbejdet kan f.eks. udtrykkes af virksomhed og medarbejdere ved f.eks.: Vi har ikke tid og råd Der findes ingen kurser, der passer til vores virksomhed Det er ikke noget for mig, jeg passer jo mit arbejde Ingen kan lære mig noget (måske underforstået: jeg kunne komme til at afsløre det, jeg ikke kan) Det har vi prøvet før, og det fik vi ikke noget ud af

19 Læringsmuligheder /1 Kollektive interne aktiviteter Interne kurser
Interne møder Interne foredrag Interne diskussionsgrupper Introduktionsforløb Introduktion ved overordnede Introduktion ved kolleger Opgaveløsning under overvågning af overordnede Opgaveløsning under overvågning af kolleger Arbejdsgrupper Jobrotation Projektopgaver Hjælp fra overordnet Hjælp fra kolleger Kvalitetssikring ved overordnet Kvalitetssikring ved kolleger Diskussion af arbejdsrutiner med overordnede Diskussion af arbejdsrutiner med kolleger Lære af kunderne

20 Læringsmuligheder /2 Individuelle interne aktiviteter
Læse personalhåndbøger IT-baseret Læse manualer og vejledninger Lære på egen hånd Aktiviteter med andre aktører på virksomheden Medarbejderbytte (medarbejdere/ledere i netværk bytter arbejdsplads en uge og er spion og diplomat vedrørende samarbejde og arbejdsorganisering) Fotosafari (medarbejdere/ledere i netværk besøger og får besøg for at lære. Der optages fotos af situationer, der debatteres på begge virksomheder) Erfa-grupper Leverandøruddannelse på virksomheden Virksomhedsforlagt uddannelse (Uddannelsesinstitutionen underviser på virksomheden) Aktiviteter udenfor virksomheden Konferencer Seminarer Kurser Studietur Korterevarende uddannelsesforløb Længerevarende uddannelsesforløb


Download ppt "Kvalifikationer...?!."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google