Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tovholder 2 28/ 10 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tovholder 2 28/ 10 2013."— Præsentationens transcript:

1 Tovholder 2 28/

2 Tovholder udfordringer
”Hvad ellers interview”: Hvad kan udfordringerne blive til lp møderne? ”Sig noget mere om det interview”: Hvad kan den største udfordring blive i forhold til lp møderne? (5 minutter til hver)

3 Hav godt kendskab til modellen i teori og i praksis
Vær en god mødefacilitator

4 Dagsorden Tovholderkursus i Thisted Dag 1: Genkig på analysemodellen
Tovholderen som mødeleder Dag 2: Om at lytte og stille spørgsmål Teamudvikling

5 LP-modellen bygger på Systemteori
Sjældent tilstrækkeligt kun at kigge på barnets individuelle vanskeligheder og hjemmeforhold. Vi må også forstå barnet ud fra barnets forståelser og ud fra det læringsmiljø, som barnet er en del af. Fundamentale attríbueringsfejl Fra lineær til cirkulær tænkning: Årsag: Kaspers forældre sætter ikke grænser Virkning: – Kasper er urolig Cirkulær tækning:

6 LP-modellen bygger på Analysetanken Ikke nok med én strategi – der skal analyseres Forskning Hvad opretholder ofte problemadfærd, hvilke tiltag er særligt effektive?

7 Genkig på analysemodellen
Analysedel Formulering af problemstillinger Målformulering Indhentning af information Analyse og refleksion Strategi- og handledel Udvikling af strategier og tiltag Gennemførelse af valgte strategier Evaluering Revidering

8 Første skridt: Formulering af problemstillinger
Fx: 6. b er ikke en rar klasse at undervise i Magnus i 1.b virker som en tikkende bombe Mathilde i 3.b sakker bagud rent fagligt Pigerne i 6. har det svært med hinanden Der er skubben ved skoleboden

9 LP analyse Hvad skal vi tage op?
2. Kort beskrivelse af problemstillingen

10 Beskrivelse Problemformulering
Gå efter at få en problemformulering på én sætning

11 Tredje trin: Indhentning af information
Snak i LP gruppen Observation Interviews med forældre, børn og lærere Spørgeskemaer Psykologiske udredninger Kortlægningsundersøgelsen Fx der hvor Per slår 11

12 Øvelse Gå rundt mellem hinanden og hold 60 sekunders møder.
Start med at sige ”I min LP-gruppe indhenter vi information ved at….”

13 Problemformulering Opretholdene faktorer Beskrivelse af adfærd Gad vide hvorfor?
Spørg ud fra forskningsviden Spørg ud fra de 3 perspektiver Spørg også om befordrende faktorer (faktorer, som er med til at gøre problemet mindre) Tovholderfokus:

14 At lede efter opretholdende faktorer
Der er ikke noget system i det Nej – kun drengene Slår han alle? Hvordan kan det være? Det er dem, han gerne vil lege med? Har han mange at lege med? Nej – de andre afviser ham ofte Hvordan påvirker det ham? Meget. Han slår faktisk ofte, når han ikke må være med Han afvises af de andre Ved ikke hvad han skal, når han bliver sur Kasper har mange frikvarters- konflikter Han bliver ofte og hurtigt meget sur Det tror jeg ikke Hvad er grunden til, at han afvises? Ved han, hvad han skal gøre, når han bliver sur?

15 Om at få det anerkendende med http://www. youtube. com/watch
Opsyn Opretholdende faktor Opretholdende faktor Magnus slår og driller i frikvarterer Går ofte godt når Magnus spiller Basketball med Oscar og Emil Judotræner Snakker ”god” opførsel Opretholdende faktor Livgivende Tættere på løsning Nyt narrativ

16 Cirkler = opretholdende faktorer Firkanter = befordrende faktorer
LL 2010

17 De 3 perspektiver Individ perspektiv Kontekst perspektiv
Aktør perspektiv Individuelle forudsætninger hos barnet som det ikke selv er herre over Fysiske og psykiske forhold som kan påvirke funktionsevnen Forhold ved den pædagogiske praksis Relationer mellem: Lærer/ elev Elev/ elev Børns forestillinger, mål, ønsker og værdier som styrer børns adfærd

18 Aktørperspektivet Individ: C. Har koncen- C. Skal have flere pauser
trations- besvær C. Skal have flere pauser Carina kan ikke arbejde længe ved individuelt arbejde Kontekst C. sidder ved vinduet Karina skal arbejde mere med makker ved individuelt arbejde Aktør: Det sociale er vigtigere for mig end det faglige C. skal sidde forrest i klassen

19 Aktør spørgsmål Kan stilles ift. forældrene Lærerne/ pædagogerne
Hvilke forestillinger tror Du, at forældrekredsen har om den nye Oust Mølle dreng og hans forældre Lærerne/ pædagogerne Hvad tænker Du om Kaspers mor som forælder? Hvordan har Du det med elever som mobber?

20 fokus Hvad håber du, der kommer ud af analysen?
Jo længere tid man taler om ”problemet”, jo længere vej er der tilbage til at snakke om, hvad lærerens udfordring er Hvad håber du, der kommer ud af analysen? Hvordan har du det med klassen lige nu? Hvor meget tror du på, at det hjælper at…?

21 LP i dagligt arbejde O. skal lære hvordan man kan komme ind i leg
O. ved ikke hvordan man kommer ind i en leg Oliver hentes tidligt Oliver går meget alene i SFO O. skal lære hvordan man kan komme ind i leg Oliver hentes efter klokken 15 i en prøveperiode

22 Tovholderen som Mødeledering

23 Øvelse – Dig som mødeleder!
Interview sidemanden i 2½ minut: Hvordan ser du dig selv som mødeleder? Hvad gør du godt? Hvad er dine svage punkter? Autoritet, stemningsskaber, improvisator, overblik, nærværende, optimist mv.

24 Overordnet om mødeledelse Bedre møder gennem facilitering af Ib Ravn (Learning Lab Denmark)
”Der er en lettelse for de andre, at facilitator passer processen, så de kan koncentrere sig om indholdet.” ”Facilitator lytter ikke for at afgøre om hun er enig. Hun koncentrerer sig om at vurdere relevans, kvalitet og længde af hvert eneste indlæg: fremmer det mødets formål, er det relevant, eller kører samtalen af sporet?”

25 Praktisk mødeledelse Minikontrakter Time-out
Om at få alle gjort aktive Om at få deltagerne tilbage på sporet

26 Mini kontrakter Rammesætning af:
- hvad skal vi snakke om den næste tid hvordan skal vi tale om det? hvor lang tid skal vi tale om det

27 Minikontrakt ”Ok – Vi har nu besluttet, at vi skal undersøge, hvorfor Kasper slår de andre i frikvartererne. Nu skal vi være nysgerrige på, hvad som kan være med til at opretholde, at han slår. Jeg vil foreslå, at jeg i de næste ti minutter interviewer klasselæreren om dette, og bagefter vil jeg gerne høre resten, hvilke opretholdende faktorer I får øje på – er det okay?

28 Øvelse Gå sammen i grupper på 3
Eksempel 1: Forestil jer, at I i jeres LP-gruppe har I lavet en problemformulering og en analyse med opretholdende faktorer. I skal nu i gang med at snakke om, hvilke strategier og tiltag der skal iværksættes. Hvordan vil du som tovholder rammesætte denne snak om strategier og tiltag? 1. Forbered dig kort på hvad Du vil sige til gruppen (1 minut) 2. Fremfør for de 2 andre (max 60 sekunder) 3. Få feedback fra de andre 2 (5 minutter) Eksempel 2: Man har lavet en problem- og en målformulering, og nu skal man til at identificere til at identificere opretholdende faktorer Eksempel 3: Når man lige har valgt case i gruppen

29 Timeout (på sagsniveau)
Jeg bliver lige opmærksom på, at … … vi som gruppe kommer med mange forslag til løsninger, men måske glemmer at høre dig som klasselærer, hvad Du brænder for, der skal ske? … at vi er i gang med at give utrolig mange eksempler på Kaspers uhensigtsmæssige adfærd. Vi skal vist tilbage til at tale om, hvad som opretholder adfærden. ”Hov – taler vi egentlig om det der er vigtigst for dig lige nu?

30 Time-out på tovholderniveau
”Jeg er gået lidt kold i at stille spørgsmål – hvad kunne det næste gode spørgsmål være til Torben?” ”Jeg har lige brug for at checke – kommer jeg til at lyde for anklagende i mine spørgsmål til dig?”

31 Om at få alle gjort aktive
Runder Supervision med reflekterende team Omvendt brainstorm: ”Hvordan kan vi sikre, at drengene i 6.b forbliver fagligt umotiverede?

32 Om at få deltagerne tilbage på sporet
Brug LP blomsten synligt Lav minikontakter Parkeringsplads Anerkendende sprogbrug eller afvis

33 Ved mødets afslutning ”Nu er der 10 minutter igen. Hvad skal vi have styr på inden mødet slutter?” Hvad gør vi til næste gang Kort evaluering: ”Hvad har vi lært i dag i forhold til vores analysearbejde?”

34 Teamudvikling

35 Mulige temaer Hvordan kommer vi ind og berører klasseledelse og relationer i analyserne? Hvor styrende skal tovholder være? Hvordan holder vi hyggelige men effektive møder?

36 Team kultur (Junge og Strønæs 2006)
Velfungerende LP-team Vi trives Vi udretter noget Hyggeteam Vi udretter ikke meget Men vi hygger os Køligt men effektivt LP-team Vi udretter noget Vi trives ikke Svagt LP-team Vi udretter ikke meget Vi trives ikke Hvad karakteriserer vores LP gruppe mht. opgaveløsning og trivsel? Hvad kunne være handleplanen for både at tilgodese opgaven og kulturen i gruppen? Hvad vil Vi gøre, Hvornår, hvordan?

37 Klasseledelse og relationer
Lav en lp analyse på, hvorfor det kan være svært at få talt om klasseledelse og relationer til lp møder Der er ikke nogen der spørger Fortrolighed? Hvordan kommer vi ind på klasse- ledelse og relationer? For lidt viden om handling

38 Skolens psykolog introducerer formen
- Arbejde skolevis med en problemstilling Skolens psykolog introducerer formen Psykolog og skoleledelse er tovholder back-up

39 Hvad tager vi med fra i dag?

40 Erfaringsdeling Hvad ser vi som udfordringer i tovholderrollen?
Hvad gør vi i vores gruppe?


Download ppt "Tovholder 2 28/ 10 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google