Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

     Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Fyraftensmøde Tirsdag d. 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "     Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Fyraftensmøde Tirsdag d. 2."— Præsentationens transcript:

1      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Fyraftensmøde Tirsdag d. 2. november 2004 i Århus Onsdag d. 3. november 2004 i København Monitorering og evaluering - behøver det at være så svært?

2      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Mål for mødet: –Overblik over enkle redskaber –Drøfte hvordan indgå –Lytte til hinandens erfaringer –Tænke det ind i egne rammer –Drøfte at få det integreret i projektplanlægningen –Hvordan kan man bruge det man lærer af M og E –Inspiration og ideer

3      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 MONITORERING OG EVALUERING – Hvorfor? -refleksion, læring, ansvarliggørelse (kapacitetsopbygning) -mulighed for at justere og forbedre -at give og få feedback (tilfredsstillelse) -(mobilisering og lobby/advocacy arbejde) -kontrol/ intern dokumentation/ regnskab -oplysning/ekstern dokumentation/ information

4      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Principielt udfører SYD-PARTNEREN al monitorering og evaluering - med støtte fra og suppleret af den danske organisation. Forskellige typer: 1. Traditionel rapportering: (statusrapporter, regnskaber, budgetopfølgning, afsluttende rapport) 2. Yderligere monitorering/evaluering af projektudførelse (på f.eks. output, projektmål, indikatorer, partnerskabet, kapacitetsopbygning) 3. Monitorering/evaluering af impact/virkning (udviklingsmål / impactindikatorer / impactstudier) Der er ofte tale om overlapning imellem dem

5      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 At vælge sig simple redskaber ud fra: formål - ressourcer (DK/Syd) - kapacitet / erfaring (DK/Syd) - realisme! - reel brugbarhed - samspil/interaktiv anvendelse - forståelse hos partner / målgruppe - grundlæggende troværdighed (ikke videnskabelig ”objektivitet”) HVEM skal bruge materialet til HVAD HVEM skal gøre HVAD og HVORDAN

6      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Monitorering af virkning / impact: Er der hos målgruppe / partner eksempelvis sket ændringer i: - materielle livsvilkår / adgang til ressourcer - dagliglivet / sociale vilkår og relationer - vilje, lyst og evne til at handle - viden (f.eks. om rettigheder / ”redskaber”) - magtrelationer / kontrol over ressourcer etc. - strukturer / organisering - politikker / strategier At se på ændringer kræver ofte at der er en eller anden form for viden om udgangspunktet, status eller baseline

7      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Indikatorerne skal: •være præcise og afspejle et væsentligt aspekt af målopfyldelsen •være forståelige og give mening for målgruppen •skal kunne gøres genstand for ”objektiv bedømmelse” •omfatte forhold der har direkte sammenhæng med projektaktiviteterne •kunne måles uden de store omkostninger Forskellige former for indikatorer:  Kvantitative f.eks. antal uddannede kvinder / antal km. bygget vej  Kvalitative f.eks. forøget viden blandt kvinder  Adfærdsbeskrivende f.eks. kvinder laver ernæringsrigtig mad

8      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Baseline undersøgelse – og survey/interviews Formålet med et Baseline studie er på et senere tidspunkt at kunne dokumentere hvilken forandring et givent projekt har medvirket til at skabe. Ambitionerne for studiet, afhænger derfor af projektets størrelse, og organisationens egne ambitioner i forhold til hvor detaljeret man gerne senere vil kunne ”måle” frugterne af ens arbejde. Et Baseline studie skal skabe et sammenligningsgrundlag – intet andet. Det skal derfor skræddersyes til det konkrete projekt med udgangspunkt i samarbejdet mellem Nord og Syd-NGO’en og de eksisterende ressourcer.

9      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Baseline data

10      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Levestandard -grundlæggende fornødenheder -Viden / kompetencer -Arbejde / indkomst -værdier Personlig Udvikling -Selvværd -Kulturel identitet -Kreativitet -Kritisk reflektion Organisatorisk kapacitet -Planlæging -Administration -Ressourcer -Udadvendte kontakter / netværk Organisations kultur -Vision -Demokratisk praksis -Autonomi -Solidaritet Politisk miljø -Love -Politikker -Praksis Samfunds-normer -Værdier -Attituder -Relationer Samfund Lokalt, Regionalt, Nationalt Netværk, NGO’er, Græsrødder, Grupper Familier, Individer Håndterbart / måleligt Uhåndterbart / svært måleligt

11      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Overordnet mål/Udviklingsmål: Via styrkelse af CGFED som fortaler for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i Vietnam, er der opnået : •Forbedret livskvalitet indenfor seksuel og reproduktiv sundhed. •Større bevidsthed om seksuelle og reproduktive rettigheder. •Øget lighed mellem kønnene •Ændret holdning til centrale emner indenfor seksuel og reproduktiv sundhed. •Blandt kvinder, mænd og unge i lokalsamfund i Vietnam.

12      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Projektmål nr. 1: Ved udgangen af September 2006, har –800 forældre (til unge), –160 unge, –92 nøglepersoner(*) fra 4 provinser i Vietnam forøget viden om og forståelse for centrale begreber indenfor køn og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). De anvender denne viden til en forbedring af den seksuelle og reproduktive sundhed på lokalt niveau og fungerer som folkelig basis for CGFED’s fortalervirksomhed på lokalt niveau. (*) Nøglepersoner: •- Massemedie-repræsentanter på provins- og distriktsniveau. •- Lokale ledere / fremtrædende personer fra diverse organisationer i projektområderne •- Sundhedspersonale fra projektområderne •- Lærere fra kommuneskoler i projektområderne •- Repræsentanter fra lokalafdelinger af Kvindeforbundet (Vietnam Women’s Union, ungdomsforeningen (Vietnam Youth Union), og landmandsforbundet (Vietnam Farmer’s Association). •(i alt 12 masse-medie repræsentanter og 80 repræsentanter fra de andre grupper) Projektmål nr. 2: Ved udgangen af September 2006, har CGFED styrket kapacitet til at drive fortalervirksomhed, lave netværksarbejde og styre/implementere udviklingsprojekter, og bruger denne kapacitet til at påvirke de vietnamesiske myndigheder til en bedre implementering af nationale SRSR strategier/handlingsprogrammer.

13      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 ”Imagine the project is all finished - how will you know it is a success, what things will you see happening? How will men, women and children benefit? How will it affect your life?”

14      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Fem simple trin: 1.Setteing the long term goals – ”The community’s Vision of Success’ 2.Reaching the long term Goals – Creating Check lists for Action 3.Carrying out Participatory Monitoring – Community Feedback on progress 4.Participatory Evaluation – What changes have people noticed? 5.Participatory Monitoring and Evalution for the community: Creating local ownership

15      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004

16      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004

17      Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004


Download ppt "     Projektrådgivningen – Monitorering og evaluering 4.-5. maj 2004 Fyraftensmøde Tirsdag d. 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google