Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stresscoaching Kunsten at give de rigtige svar

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stresscoaching Kunsten at give de rigtige svar"— Præsentationens transcript:

1 Stresscoaching Kunsten at give de rigtige svar
Ved Erhvervspsykolog Majken Matzau

2 Stresscoaching – kunsten at give de rigtige svar
Få løftet sløret for, de tre største fejl, virksomhederne såvel som behandlerne, begår Få indblik i de skjulte kilder til stress i danske erhvervsvirksomheder Få de vigtigste veje til professionel behandling og ledelse af stressramte medarbejdere

3 Stressepidemien 30 % af den danske befolkning lider af alvorlig stress
70 % har følt sig stressede indenfor den sidste måned melder sig syge om dagen af stress En stresssygemelding koster virksomheden 150% af medarbejderens årsløn Stress koster 14 mia på den danske bundlinje årligt

4 Hvem har ansvaret?

5 Myte 1 Stress skyldes noget i personligheden – du er perfektionist

6 Bustet! Stress er et ledelsesansvar
Så længe virksomhederne er organiseret i hierakier, hvor nogle har magt over andre – følger ansvaret med magten. Det nytter ikke, at lære medarbejderne at sige fra – hvis ikke virksomhedens kultur og organisation understøtter det.

7 Myte 2 Vi løser stressproblemet ved at sende stressramte medarbejdere ud af huset til eksterne psykologer og stresscoaches – som arbejder under fortrolighed

8 Bustet! Stresssygemeldte medarbejdere er et symptom på en stresset virksomhed
Ved at sende medarbejderne ud af huset i stressbehandling eksporteres virksomhedernes problemer over i medarbejdernes psyke. Konsekvens: Forstærkning af Myte 1 Medarbejderen føler sig endnu mere forfejlet og som en fiasko Virksomheden lærer intet Der kommer flere stresssygemeldinger

9 Myte 3 Stress skal behandles med coaching

10 Bustet! Stress = Krise Stress er nutidens største krise
Symptombilledet = traumeramte mennesker Stress skal behandles som en krise med krisehjælp og ekspertrådgivning Coaching duer kun til lettere stress, ikke kollaps Coaching kan skubbe en stressramt person længere udover kanten

11 Løsning Stress er et organisatorisk problem – og skal håndteres som en ledelsesopgave Der skal etableres et professionelt samarbejde mellem virksomhed og behandlere – med et feedback loop til virksomheden Stress skal behandles primært gennem kontant ledelse og ekspertrådgivning

12 De skjulte Stressfaktorer

13 Den falske frihed

14 Forholdet ml. krav og indflydelse
Udvikling Stor ind- flydelse Let job, kedsomhed Udviklende job, flow, energi Passivt job, rutiner, stagnation Stressende job, belastninger Lille ind- flydelse Små krav Store krav Belastning

15 91% af de stresssygemeldte angiver, at det er
stress på jobbet, der er årsagen til sygemeldingen

16 Stressfaktorer i jobbet
For lidt indflydelse relativt til ansvar Hastige og mange forandringer Uklare og modsatrettede krav og forventninger Samarbejdskonflikter Komplekse opgaver, skift, afbrydelser For stor arbejdsmængde At finde balance familie / arbejde

17 Folketinget på Coke Kilde: Berlingske Tidende 14. November 2006

18 Interview til den organisatoriske kontekst – 20 minutter
Find en makker Hvad består dit arbejde i? Hvad er dine erfaringer med stress? Hvad skaber / har skabt stress i dit arbejdsliv? Hvordan er balancen mellem ansvar og indflydelse? Bliver du hørt og mødt af din chef – ledelsen? Har du brug for at reducere dit ansvar – eller styrke din indflydelse? Husk at udfordre makkerens perspektiv og byde ind selv – også gerne med din viden og erfaring

19 Stresscoaching Kunsten at give de rigtige svar

20 Stresstrappen Flow Coaching Belastning Ledelse + coaching
Effektivitet Flow Coaching Stimuleret Inspireret Engageret Performende Glæde Ekspansion Udvikling Belastning Ledelse + coaching Overbelastning Ledelse + rådgivning Højt tempo Reduceret kvalitet Manglende overblik Kort lunte Stresssymp-tomer Sygefravær Fejl Konflikter Symptomer forværres Lav trivsel Kollaps Krisehjælp + sygemelding Angst Sammenbrud Sygemelding Stress

21 Belastningsgrafen Belastning / stressniveau 100 % 0 % stress Tid
0 % stress Tid  Jan 07, april, juli, okt 08, jan, april, juli, okt, 09 jan, april, juli, okt, 10

22 Coaching At coache er at frigive et andet menneskes potentiale
At coache er at stille spørgsmål – frem for at give svar Coachen stiller spm for at fokuspersonen får nye tanker At coache er at folde muligheder ud Fokuspersonens synspunkt anerkendes og accepteres Coachen er ikke-vurderende Coachen afstår fra egne idéer - løsninger er forbudt

23 Ekspertrådgivning Eksperten har ansvaret
Eksperten stiller spørgsmål for at indsamle data Eksperten er ekspert på fokuspersonen Eksperten er vurderende og diagnosticerer Eksperten giver svarene Eksperten instruerer, beslutter og rådgiver

24 ➛ Magtbaseret Magtfri Den “rene” form for coaching
Opgaven som Stresscoach

25 Problemet med stress Det er svært at spotte Det er svært at
diagnosticere Det er svært at intervenere

26 Hvordan kan du bedst hjælpe?
Bliv erfaren med stressignaler og –reaktioner, så du kan spotte stress Skærp din indfølingsevne, så du kan mærke stress Styrk din viden om erhvervspsykologi og stressfaktorer i arbejdslivet – så du kan gennemskue kilderne til stress – især indflydelse relativt til ansvar Lær at stille en præcis diagnose og prognose Tag autoritet og styring i højere grad end at coache Undgå at personificere og psykologisere stressproblemet – løft problemet op i en organisatorisk kontekst Sørg for et professionelt samarbejde mellem alle led i organiationen – samt med de eksterne behandlere, så organisationen lærer noget

27 Det heliotropiske princip
” ”Der er ikke noget galt med dig Du er bare overbelastet”


Download ppt "Stresscoaching Kunsten at give de rigtige svar"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google