Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk planlægning som uddannelse og kurser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk planlægning som uddannelse og kurser."— Præsentationens transcript:

1 Strategisk planlægning som uddannelse og kurser.
Planlægningsskolen Formal procedure Formal training Formal analysis Strategisk planlægning som uddannelse og kurser.

2

3 Grundideer og udvikling
Formalisering Processer Uddannelse Analyse Planlægningsafdeling Strategisk planlægning opstår i 1970’erne. (Perspektivplaner) Voldsomt populær Er siden blevet en skygge af sig selv (??!!)

4 Peter Drucker “Strategic planning is the continuous process of making present entrepreneurial (risk-taking) decisions systematically and with the greatest knowledge of their futurity; organizing systematically the efforts needed to carry out these decisions; and measuring the results of these decisions against the expectations through organized, systematic feedback. But the future will not just happen if one wishes hard enough. It requires decision - now.” Peter Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices

5 H. Igor Ansoff Udgivelser Corporate Strategy (1965)
Business Strategy (1969) From Strategic Planning to Strategic Management (1976) Implanting Strategic Management (1984) Præsident for Ansoff Associates Konceptmager Long Range Planning, Entrepreneurial Planning, Strategic Management, Real Time Strategic Management, Management of Resistance to Change, Management of Discontinuous Strategic Transformations, Strategic Diagnosis.

6 Peter Lorange Corporate Planning: An Executive Viewpoint (1980)
Præsident for IMD Professor i strategi Tidligere bestyrelsesformand for Handelshøjskolen i Oslo Medlem af CBS’s bestyrelse

7 George Albert Steiner Biblen! 1979

8

9 Elementer i den rationelle planlægningsproces
Målformulering Intern vurdering Ekstern vurdering Evaluering Operationalisering Som man kan se, minder det noget om Andrew

10 Elementer i den rationelle planlægningsproces
Målformulering Intern vurdering Ekstern vurdering Evaluering Operationalisering

11 Mål-formulering Skal ekspliciteres Helst kvantificeres
Skal opdeles på kvantificerbare delmål. (Objectives) Jfr. eksempelvis budgettering

12 Elementer i den rationelle planlægningsproces
Målformulering Intern vurdering Ekstern vurdering Evaluering Operationalisering

13 Vurdering af ekstern situation
Motto: ”Predict and prepare” (Ansoff) Forsøg på at forudsige udviklingen Planlægning forudsætter forudsigelse af udvikling Muligheder og trusler Omfattende tjeklister Forskellige teknikker Scenario-opbygning. (Kommer vi til til sidst) Statistisk analyse Brancheanalyse Konkurrentanalyse ……

14 Elementer i den rationelle planlægningsproces
Målformulering Intern vurdering Ekstern vurdering Evaluering Operationalisering

15 Vurdering af intern situation
Styrker og svagheder Tjeklister og tabeller Men trods alt mere simple checklister og mindre kvantificering end den externe situation Betegnet som ”Laundry lists”

16 Elementer i den rationelle planlægningsproces
Målformulering Intern vurdering Ekstern vurdering Evaluering Operationalisering

17 Evaluering (strategivurdering)
Et udviklet element indenfor retningen Flere strategier skitseres og sammenlignes Mange metoder – oftest økonomisk orienterede NPV, IRR Risikoanalyse Værdikurven Kalkulation af shareholdervalue

18 Elementer i den rationelle planlægningsproces
Målformulering Intern vurdering Ekstern vurdering Evaluering Operationalisering

19 Operationalisering Husk budgettering Ofte meget detailleret fase
Planlægningshierarkier Munder ud i detaillerede planer for enheder (…afdelinger, kontorer, individer) Hierarkisk system med forskellige tidshorisonter Langsigtet Mellemfristet Kortsigtet Analoge hierarkier Mål Budget Strategi Handlingsplan Husk budgettering

20 Eksempler på strategiplanlægning
GE – i 80’erne

21 Statens styringssystem
NPM.(New public management) Styre output fremfor input Centrale rammer Decentralisering Evaluering - feedback Staten Mål & resultatstyring Budgetprocedurer Interne kontrakter Virksomhedsregnskab Russisk planøkonomi

22 Kritik af planlægningsskolen
Er operationaliseringen for open-ended og strategiformuleringen for lukket? Bør det være omvendt? Ofte handler det mere om kontrol end styring Strategisk planlægning bliver ikke præsenteret som en hjælp til at skabe en strategi, men som som ”one best way to create strategy”. Sammenligning med maskinbureakratiet. (Tayler)

23 Kritik af planlægningsskolen
“Strategic planning, which should be a bastion of long-term thinking in corporations, is very often reactive and short-term. Although strategic planning is billed as a way of becoming more future oriented, most managers, when pressed, will admit that their strategic plans reveal more about today’s problems than tomorrow’s opportunities. Most strategic planning also fails to nurture genuine vision.” Peter Senge: The Fifth Discipline

24 Kritik af planlægningsskolen
Mekanisk – formalistisk Formuleret i faste trin og processer Institutionalisering Rygmarvsaktiviteter Pligt snarere end lyst Ledelse afkobles Rent reaktivt ift. planlægningsenhed Implementering kommer i fokus Der siges praktisk talt intet om selve formuleringen af strategien

25 Skabelse af strategi er “Black Box”
Kritik: Mintzberg Skabelse af strategi er “Black Box” Men planlæggere har vigtige roller omkring strategien

26 Scenario-planlægning
Udviklet hos Shell i starten af 70’erne. (Forudså oliekrisen) Opstiller flere forskellige, mulige fremtidsbilleder Funktion Åbne for tænkning omkring fremtidens muligheder Nye valgmuligheder Forberede på forskellige muligheder

27 Kritik af scenarioplamlægning
Få scenarier De mest sandsynlige og vigtigste Dømmekraft Scenarier kan ikke fremanalyseres, men baserer sig på vurdering og kreativitet


Download ppt "Strategisk planlægning som uddannelse og kurser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google