Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Neurofysiologi / Anatomi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Neurofysiologi / Anatomi"— Præsentationens transcript:

1 Neurofysiologi / Anatomi

2 Litteratur - basis: Kandel & Schwarts & Jessel: Principles of neural science McGraw-Hill ed 4, 2000

3 Neurofysiologi sept 2005

4 Sanser Synssans Høresans Somato-sensorisk sans
- exteroceptivt system - sansning externe stimuli - proprioceptivt system - overvåger hvor kropsdele befinder sig Interoceptive system - generel information om kroppens tilstand Kemiske sanser - lugte- og smagssans

5 Sammenfatning af hjernens funktionalitet.
Pandelapper: Personlighed Planlægning Organisering Problemløsning Selvtillid Opmærksomhed Opførsel Følelser

6 Sammenfatning af hjernens funktionalitet.
Parietallapper: Bearbejdning af sanseindtryk Kropsfornemmelser Rumoplevelser Rum-retning Genkendelse af selv

7 Sammenfatning af hjernens funktionalitet.
Occipitallapper: Primære synsindtryk Tolkning synsind- tryk og bearbejd- ning Koordination Ve. styrer hø. og omvendt

8 Sammenfatning af hjernens funktionalitet.
Tindingelapper: Lydopfattelse Samarbejder for- skellige sanseind- tryks modaliteter Sprog/musik “Ligevægt” “Tænkning”

9 Neurofy- siologi + Anatomi

10 Neurofysiologi / Anatomi

11 Neurofysiologi / Anatomi
Primær sensorisk cortex unimodal associations cortex multimodal associations cortex Somato sensorisk visuel auditiv

12 Neurofysiologi / Anatomi
Hud hurtigt adapterende Post parietal laps område Dybt tryk ledstilling Hud hurtigt og langsomt adapterende Motor cortex Dybt væv - strækrecptorer Primær senso-motorisk cortex

13 Neurofysiologi / Anatomi

14 Neurofysiologi / Anatomi
langsomt adapterende hurtigt adapterende receptive områder superficielt Merkel Meissner dybt Ruffini Pacinian

15 Neurofysiologi / Anatomi
hare kat abe menneske

16 Sensorisk-motorisk system
Hierakisk opbygget Al motorik er guidet af sensorisk feedback Centrale sanse-motoriske programmer - bevidst contra ubevidst kontrol - kan udvikles uden træning - læring kan udvikle sansemotoriske programmer

17 Organisering af sensoriske system
Sensorisk cortex består af: - primær sensorisk cortex - sekundær sensorisk cortex - associations cortex

18 Posteriore parietale associations cortex
Integrerer information om hvor kroppen befinder sig i forhold til rummet. Informationer fra både visuelle, auditoriske og Somato-sensoriske systemer indgår teste

19 Model af sensoriske system
Associations cortex Sekundær sensorisk cortex Primær sensorisk cortex Thalamiske kerner Receptorer

20 Interaktions principperne
Hierakisk organiseret - dele af systemet kan blive rangeret i forhold til hinanden Funktionelt inddelt - nivauer i cortex fungerer separat og har forskellig specialisering Parallel processering - informationen løber igennem systemet i mange baner

21 Sanse-motoriske system
Associations cortex sec motor cortex Primær motor cortex Hjerne-stamme muskel Rygmarv

22 Koordinationen

23 Synssansen - selektiv opmærksomhed
Vi opfatter kun et begrænset antal sensoriske stimuli Vi fokuserer via interne cognitive processer via eksterne hændelser. Coctailparty effekten: - vi kan blokere stimuli fra opmærksomheden men samtidigt ubevidst overvåge det blokerede

24 Synet - principper Primære visuelle cortex i bageste del af occipitallap Præ-striate cortex ligger rundt om denne. Andre visuelle områder indgår i perception af form, farve og bevægelse Subjektive konturer - når man kan se konturer selv om de ikke er der. Neuroner i præ-striate cortex “laver” disse konturer

25 Corticale syns mekanismer
Dorsale og ventrale baner Dorsale baner: - Dorsale fra primær visuelle cortex - Dorsal præ-striate cortex - Posterior parietal cortex Ventrale baner: - Primær visuel cortex - Ventral præ-striate cortex - Infero-temporale cortex

26 Corticale syns mekanismer
Dorsale baner: - hvor objekter befinder sig dvs de styrer adfærd vdr objekter Ventrale baner: - hvad objekterne er dvs formidler bevidst perception af objekter

27 Visuelle områder i cortex
Præ striate cortex Hvor er objektet ? Hvad er objektet ? Infero temporale cortex

28 Meeneskets huskefunktion
Neuropsykologi En skade i hjerne i barnealderen påvirker højere cortikale områder, i voksenalderen lavere. Hvilke grupper af samarbejdende zoner i hjernen er ansvarlige for effektuering af kompleks mental aktivitet og hvorledes bidrager hver af disse zoner til det funktionelle system ? Hvorledes er relationen mellem disse i lyset af forskellige udviklingstadier af mennesket ?

29 Corticale syns mekanismer
Prosopagnosi: - Manglede evne til at genkende ansigter - Skade i ventrale baner - Problemer med identification af fuglearter o lign

30 Sansemotorisk funktion /sensorisk funktion
Sensoriske system - her flyder information opad i hierarkiet Sanse-motorisk system - her flyder information overvejende nedad i hierarkiet Motorisk output - guides af sensoriske input Læring ændrer formen på og styringen af sanse-motorisk kontrol

31 Indlærte cykle bevægelser

32 Indlære fingerbevægelser
Udføre indlærte bevægelser Indlære nye bevægelser

33 Centrale sansemotoriske programmer
Sansemotor system hierarki: Centrale programmer - Programmer på højt niveau aktiver programmer på lavt niveau og herpå videre til muskler Når de forskellig nivauer er aktiverede kan systemet fungere på sensorisk feedback uden kontrol fra højere dele i systemet Sensorisk kontrollerende information er ikke nødvendigvis bevidst.

34 Centrale sansemotoriske programmer
Disse programmer kan udvikle sig - uden træning. - opstå som et resultat af træning Skift af kontrol til lavere niveau resulterer i at højere nivauer frigøres hvorved hastigheden i bevægelserne øges

35 Dorso laterale præfrontale associations cortex
Modtager informationer fra: - posteriore parietallaps cortex Sender disse videre til - sekundære motor cortex - frontale øje område

36 Sansemotorisk association
Post parietal cortex Dorsolat prefrontalt associationscenter Sekundær motor cortex Frontal øjenfelt

37 Cerebellum og basalganglier
Modtager information fra primær- og sekundær motor cortex samt fra hjernestamme og motoriske kerner Feedback fra somato-sensoriske og vestibulære - vigtig for at lære motorik og cognition Basal ganglier modtager information fra forskellige corticale områder. Sender informationer tilbage til motor cortex via thalamus

38 Gruppe opgaver: PPT - Præsentation af hvordan de sensoriske input
kommer til hjernen og hvordan de her forbinder sig med hinanden. Forklar hvordan denne interaktion har betydning for vores funktion i dagligdagen. Udfylde udleverede skemaer om anatomi.


Download ppt "Neurofysiologi / Anatomi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google