Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Emne: Kirke og gudstjeneste

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Emne: Kirke og gudstjeneste"— Præsentationens transcript:

1 Emne: Kirke og gudstjeneste
Emne: Kirke og gudstjeneste. Konfirmanderne vælger opgave ved at trykke på et billede. Ved hvert billede – og efter at opgaven er lavet – kommer I tilbage til valgmulighederne ved at klikke på pilen nederst i billedet. Start med at trykke på K og se Baune.

2 ? ? ? Snak sammen to og to om, hvordan dit billede ser ud af en kirke
Lad konfirmanderne to og to drøfte deres billede af hvordan kirken ser ud.

3 Klik på billedet og se filmen.
Lav øvelsen ”bordet rundt” ud fra følgende spørgsmål: Det er spændende at gå i kirke når…?? Det er kedeligt at gå i kirke når…?? Se filmklippet med Mr. Bean (klik på billedet). Inddel konfirmanderne i grupper af 4-5 personer. Konfirmanderne skal ”bordet rundt” drøfte ovenstående spørgsmål. Præsten stiller et spørgsmål af gangen, og konfirmanderne skriver efter tur deres svar på et A4 ark. Når de har svaret, sender de arket videre til sidemanden.

4

5 ”Uberørt af byens travlhed”
Syng nr. 331 i salmebogen ”Uberørt af byens travlhed” Syng salme 331. Drøft i plenum hvilke billeder, der sættes på kirken/hvad der fortælles om kirken i salmen. Drøft i fællesskab, hvad den salme siger om kirken og hvilke billeder, der sættes på kirken.

6 Præsten læser fakta om kirken
Kirken er det sted, hvor der bl.a. fejres gudstjeneste, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Der kan også være koncerter eller foredrag i en kirke. Kirken er ikke kun en bygning, men også et fællesskab af alle døbte – af alle kristne over hele verden. I Danmark var der pr. 1. januar medlemmer af folkekirken. Det var 79,1 % af de i alt indbyggere i Danmark. Man bliver medlem af folkekirken, når man bliver døbt. Hver søndag fejres der gudstjeneste i landets kirker. Gudstjenesten går helt tilbage til de første kristne, der mødtes om søndagen – ugedagen for Jesu opstandelse fra de døde. Mange dele af gudstjenestens indhold findes i Bibelen. Læs fakta op for konfirmanderne. Uddyb evt. undervejs og giv mulighed for spørgsmål fra konfirmanderne.

7 Illustrer hvad jeres kirke indeholder!
Hvad indeholder kirken? Illustrer hvad jeres kirke indeholder! Lav grupper på fire. På post-it sedler skriver I, hvad kirken indeholder – alt hvad I kan komme i tanke om! Derefter tegner I et omrids af en kirke og placerer post-it sedlerne derpå. Konfirmanderne skal sætte ord på kirken: Hvad indeholder kirken – alt lige fra inventar til arrangementer? Konfirmanderne deles i mindre grupper af 4-5 personer. Hver gruppe får udleveret post-it sedler, papir og skriveredskaber. Konfirmanderne skal på post-it sedlerne skrive hvad kirken indeholder (fx døbefont, alter, koncert, bryllup, sang, prædiken, menighed etc.). Derefter tegner de et omrids af en kirke på arket og placerer post-it sedlerne i kirken.

8 Tavlestafet! Lav to hold. Hvert hold skal på hver sin tavle på to min. skrive så mange ting I kan komme i tanke om ud fra følgende: Hvem arbejder i en kirke? Hvem har hvilke arbejdsopgaver? Konfirmanderne deles ind i to hold. De skal på hver deres tavle eller flipover på 2 minutter skrive så mange ting de kan komme i tanke om ift. Hvem arbejder i en kirke? Hvem har hvilke arbejdsopgaver? Lav en fælles opsamling + tæl sammen hvem, der kom i tanke om mest.

9 Hvad får du givet i hhv. dåben og nadveren?
Dåb og nadver er folkekirkens to sakramenter. Et sakramente er en hellig handling, der traditionelt finder sted ved en gudstjeneste. Lav en dobbeltcirkel og drøft to og to: Hvad får du givet i hhv. dåben og nadveren? Konfirmanderne stiller sig i to rundkredse vendt med ansigterne mod hinanden. To og to får konfirmanderne et halvt minut hver til at svare på spørgsmålet. Derefter rykker indercirklen en plads til højre, så alle får en ny makker, og de svarer på samme spørgsmål igen. Hvis det fungerer godt, kan du evt. stille konfirmanderne flere spørgsmål omkring dåb og nadver.

10 High-Five! Lav high-five øvelse på gulvet og svar på følgende spørgsmål: Hvad er en gudstjeneste? Hvad hører med til en gudstjeneste? Hvad undrer du dig allermest over ved gudstjenesten? Hvad tror du, der menes med ”Gudstjenesten giver mig fornyet energi”? Konfirmanderne skal ud på gulvet og gå mellem hinanden. Når de møder en, laver de ”high-Five” og svarer på skift på et af ovenstående spørgsmål. Når man har svaret på alle spørgsmål, sætter man sig ned.


Download ppt "Emne: Kirke og gudstjeneste"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google