Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flerårige energiafgrøder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flerårige energiafgrøder"— Præsentationens transcript:

1 Flerårige energiafgrøder
Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum

2 Hvad er flerårige energiafgrøder?
Slætgræs Pil Elefantgræs Sorrel Poppel Rørgræs Switchgrass Jordskok

3 Flerårige energiafgrøder – kan mere end at producere energi
Meget lav nitratudvaskning Grundvandsbeskyttelse VMP- og VRD-opfyldelse God udnyttelse af husdyrgødning (indbygget efterafgrøde) Lavt pesticidbehov Kulstofparkering i jorden Diversificering af landbrugslandskabet Kan udnytte slam eller spildevand God fyringskvalitet (lavt K- og Cl-indhold ) Omsættelighed til ethanol og biogas?

4 Pil, poppel, elletræer

5 Elefantgræs

6 Rørgræs

7 Sorrel En ny afgrøde fra Tjekkiet

8 Fordele og ulemper Etablering N-norm Udbytte Høst Lagring (JB4)
Pil ** * * Elefantg. * (10) *** * (***) Rørgræs *** (6) ** * (***) Sorrel *** ** * Slætgræs *** *** **

9 Produktionsøkonomi DB efter fradrag af maskin- og arbejdsomkostninger
Pilekalkule FØI + DJF, JB4: 600 kr/ha Pilekalkule Landcentret, sand: kr/ha Pilekalkule Landcentret, ler: kr/ha Budgetkalkuler, Landscentret: Vårbyg, JB 1&3: kr/ha Vårbyg, JB 5-6: kr/ha Vinterhvede, JB 1&3: kr/ha Vinterhvede, JB 5-6: kr/ha Energiafgrødetilskud 45€/ha Energiafgrødetilskud opnås på jord med betalingsrettigheder

10 Grundvandsbeskyttelse m. flerårige afgrøder nitratudvaskning fra pil

11 Pils høje vandforbrug kan udnyttes til spildevandsrensning
Pilerensning dk??

12 Hvorfor er der ikke plantet allerede?
Foreløbigt nok halm, flis m.m. Større usikkerhed v. flerårige afgrøder Manglende koordinering af landbrugs-, miljø- og energipolitik Stor skala nødvendig – krævende logistik tons halm på fyn fra

13 Hvad skal der til for at fremme flerårige energiafgrøder
Driftsøkonomien er OK – ikke mere! Værdisæt miljøeffekter Analyse af regler og love Politisk signal og strategi Fuldskala demo-projekter Selektion og forædling Udvikling af vind-vind løsninger

14 Eksempler på udvikling
Forædling af pil: 63% udbytte-stigning på 15 år

15 Eksempler på udvikling
Pris for plantning af elefantgræs reduceret med 80 %

16 Eksempler på udvikling
Pilletter i stedet for træpiller

17 Konklusion – Hvad er fordelene ved flerårige energiafgrøder
Miljøfordele Kan sikre fortsat husdyrproduktion Lave driftsomkost-ninger God fyringskvalitet

18 Konklusion – Hvad er bagdelene ved flerårige energiafgrøder
Reduceret fleksibilitet Lang afskrivning Lav N-norm Dyrkning skal læres Nye maskiner

19 Energiforbrug- og produktion i landbruget
Dalgaard m.fl. 2000

20 K og Cl i elefantgræssorter

21 Elefantgræs sparer på vandet Jordvandsindhold (volumenprocent) under pil og elefantgræs på lerblandet sandjord i 1998

22 Samlet drivhusgasbalance for samme energiproduktion (kiloton CO2-ækv.)


Download ppt "Flerårige energiafgrøder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google