Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Almennet: Netværksmøde i Frederikssund d. 8. maj 2012 P21-forundersøgelsen visioner/mål, organisering og proces Projektchef Michael Graae, drift og anlæg/byg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Almennet: Netværksmøde i Frederikssund d. 8. maj 2012 P21-forundersøgelsen visioner/mål, organisering og proces Projektchef Michael Graae, drift og anlæg/byg."— Præsentationens transcript:

1 1 Almennet: Netværksmøde i Frederikssund d. 8. maj 2012 P21-forundersøgelsen visioner/mål, organisering og proces Projektchef Michael Graae, drift og anlæg/byg - fsb

2 2 Overordnet formål. Forprojektets overordnede formål var: • At danne grundlag for planlægning af et større Hovedprojekt til implementering af et koncept til fremme af industrialisering og renovering af almene boliger og bebyggelser - baseret på trinvis fornyelse af almene boliger i en innovativ beboerdreven proces.

3 3 Forprojektets formål var endvidere: Kortlægning af industrialiseringsegnede bygningsdele, herunder: •Lokalisering af hvilke nye kompetencer, der er knyttet til industriel ledelse og styring fornyelses- /renoveringsbyggesager – med en digital tilgang. •Undersøgelse af industrialise- ringspotentialet indenfor fornyelse/- renovering af almene boliger. •Undersøgelse af dilemmaer og udfordringer i skabelse af en markedsåbning for industrialisering af proces og produkt. •Skitsering af AlmenVejledninger og oplæg til AlmenVærk-tøjer. •Skitsering af et program for et Hovedprojekt til realisering af en strategi, der kan bidrage til - at øge industrialiserings-graden i renovering af almene bebyggelser i trinvis fornyelse af almene boliger - ved gennemførelse af regionale rammeudbud af industrialiserings- egnede bygningsdele. – med tilhørende byggesags- specifikke miniudbud.

4 4 Industrialiserings-tilgangen •Brug af industriel ledelse og styring – en overførsel og tilpasning af produktions-principper fra industrien mht. organisation, ledelse, ansvarlighed, innovation, kvalitetskontrol/-styring og kunderelationer mv. •Industriel projektering – projektering, design og planlæg- ningsproces gøres mere professionel. •Industrielle byggesystemer udvikling af fleksible byggesystemer, som kan fremstilles industrielt og leveres modul- og sektionsop­delt på byggepladsen •Industriel byggeplads arbejdet på byggepladsen gøres mere rationelt og fejlfrit, og den samstemmes med de industrielle byggesystemer og den industrielle projektering.

5 5 Styregruppe Styregruppen medlemmer: •Michael Graae, projektleder (formand), fsb-drift og anlæg/byg. •Torben Trampe – Teknisk chef. KAB. •Claus Poulsen – Forretningsfører, AL2bolig. •Jens Dons – Teknisk chef, Bygeskadefonden •Olav Kirchhoff – Sekretariatsleder, AlmenNet.

6 6 Udviklingsteam Deltagere Industrialisere skakteNCC Præfabrikere badeværelseMTHøjgaard Industrialisere facaderEnemærke & Petersen

7 7 Resultatforventninger 1.Skabelse af forståelse for, at den almene bygherre er en central og samlende aktør, der vil kunne skabe et marked for industriel renovering ved - Udmelding af en fælles politik om industriel renovering. -Krav om industrielle løsninger i renoverings-/fornyelses- byggesager. 2.Samarbejde med rådgivere, entreprenører, leverandører/kom- ponent­producenter om nye industrielle produkter, bygge- tekniske løsninger og processer. 3.Skabelse af netværk til videndeling og erfaringsopsamling. 4.Afholdelse af workshops med deltagelse af repræsentanter for almene bygherrerne og aktørerne i leveranceteam med kompetence til at forestå design, produktion og montering af industrielle komponenter og bygningsdele.

8 8 Hovedkonklusioner: Forprojektet viste, at der i relation til segmentet af almene boliger opført før 1975: •Er et betydeligt potentiale for industrielt fremstillede bygnings- dele. •Er et potentiale for, at almene bygherrer vil kunne opnå en både bedre, billigere og hurtige renove- ring ved anvendelse af industrielt fremstillede bygningsdele. •Ligger en udfordring for almene bygherrer i at bidrage til markeds- åbningen ved at gå sammen i netværk om rammeudbud på industrielt fremstillede bygningsdele. •Ligger en udfordring for almene bygherrer i at bidrage til at skabe afgørende vilkår for udnyttelse af potentialet for industrielt frem- stillede bygningsdele. •Ligger en udfordring - både hos bygherrer og hos rådgivere, producenter/leverandører, entreprenører og håndværkere – i at udvikle kompetence til at mestre byggeri baseret på industrielt fremstillede bygnings- dele.

9 9 Anbefalinger: På baggrund af konklusionerne kan det anbefales, at der i Hovedprojektet arbejdes videre med: 1.Videreudvikling af den i Forprojektet udviklede Estimerings- model af potentialet for industriel renovering. 2.Indgåelse af partnerskabsaftaler med deltagelse af almene bygherrer om undersøgelse af volumenet for industrielt fremstillede bygnings- dele. 3.Etablering af ramme-udbuds- netværk af almene bygherrer. 4.Etablering 4 – 6 konsortier i byggebranchen med kompetence og kapacitet til design, produktion og levering af industrielt fremstillede bygningsdele. 5.Udvikling af et forskningsreflek- teret videngrundlag til udvikling af kompetence hos bygherrer, rådgivere producenter/leveran- dører, entreprenører og hånd- værkere.

10 10 Forprojektets produkter: •ForprojektRapporten ’Industrialisering og effektivisering af processer og produkter - i fremtidssikring, trinvis fornyelse og energirenovering af almene boliger’. •Appendiks 1: Skitser til metode og værktøjer i industriel renovering. •Appendiks 2: Forslag til program for Hovedprojekt. •BadButik A/S modellen - som ForprojektVærktøj •Lokalisering og screening af industrialiseringsegnede bygningsdele - som ForprojektVærktøj •Bygningsinformationsmodeller (BIM) og AlmenFaserne - som forprojektVærktøj •Hovedprojektarbejdsmodellen – som AlmenVærktøj

11 11 Kantorparken som afprøvnings-case: -med fokus på tilbudsgivernes: 1.Byggetekniske udviklings- kompetence og vilje til selv at afholde udviklingsudgifter. 2.Kompetence i udførelse af renovering af almene boliger med en industriel og digital tilgang. 3.Værdioptimerings-, Projekt- og Produktoptimerings - samt Kommunikationskompetence. 4.Kompetence i kommunikation med beboerne. 5.Holdninger (værdigrundlag) og målsætninger for henholdsvis Samarbejdsproces og Produkt. 6.Svar på bygherrekrav relateret til fsb’s program og implementerings- plan for udvikling og læring.

12 12 Hvem gav tilbud? •MTHøjgaard •NCC •Enemærke & Petersen •Ringsted Bygningsentreprise

13 13 Det generelle indtryk: •At tilbudsgiverne har arbejdet fokuseret og innovativt med opfyldelsen af bygherren krav og forventninger i henhold til udbudsgrundlaget. •At tilbuddene tilsammen rummede et stort potentiale til en bedre, hurtige og billigere energirenovering og fornyelse af almene etageboliger opført frem til ca. 1950. •At tilbudsgiverne havde et højt niveau indenfor de angivne bedømmelsestemaer.

14 14 Beboer- temagrupper (juni 2011)

15 15 Beboer- temagrupper (juni 2011)

16 16 Åbent hus - i de fornyede boliger (november 2011)

17 17 Evalueringsworkshop januar 2012 Opsummering – Perspektivering: 1.Projektet har fortjent at blive evalueret. Der er på trods af det beskedne om fang trods alt skabt en række markante resultater, herunder to langtidsholdbare system­leverancer (køkken og bad). 2.E&P vil tage initiativ til at gå videre med udvikling af en præfabrikeret skakt dels i en branchedrevet udviklings. 3.Hvis der havde været et par måneder mere til at udvikle et koncept for en præfabrikeret skakt, var vi formentligt kommet flere afgørende skridt videre. 4.E&P og dets leveranceteam er indstillet på at investere i udvikling af en skakt-mock up, der kan danne grundlag for at skabe en præfab-løsning finansieret som et brancheinitativ – til fremme af en øget industraliseringsgrad - til næste gang.


Download ppt "1 Almennet: Netværksmøde i Frederikssund d. 8. maj 2012 P21-forundersøgelsen visioner/mål, organisering og proces Projektchef Michael Graae, drift og anlæg/byg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google