Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E-business Norden.com 2003 Nordisk Ministerråd Nærings- og Konsumentsektorens arbejdsgruppe for E-handel og IT Strategier og udbredelse af e-business i.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E-business Norden.com 2003 Nordisk Ministerråd Nærings- og Konsumentsektorens arbejdsgruppe for E-handel og IT Strategier og udbredelse af e-business i."— Præsentationens transcript:

1 E-business Norden.com 2003 Nordisk Ministerråd Nærings- og Konsumentsektorens arbejdsgruppe for E-handel og IT Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder Præsentation af undersøgelsens resultater Glyngøre, 22. januar 2004

2 Disposition Data og definition Syv hovedpointer Benchmark Finland & Sverige E-business i små og mellemstore virksomheder Kompetencer og læring Udfordringer

3 Data DanmarkFinlandNorgeSverigeI alt Antal deltagende virksomheder 1.1807701.1811.1784.309 Besvarelsesprocent 47%52%44%38%44% Virksomhedernes sektortilhørsforhold

4 Definition af e-business E-business dækker al forretningsmæssig anvendelse af internetteknologi, der har til formål at effektivisere, forbedre eller forandre virksomheden og organisationen. E-business omfatter dermed både kommunikation via intranet og via ekstranet. For nogle virksomheder betyder e-business en gennemgribende forandring af virksomhedens forretningsfilosofi, organisation og samspil med leverandører og kunder; for andre har e-business betydet langt mindre: fx en supplerende markeds- føringskanal i form af et elektronisk visitkort på virksomhedens web.

5 E-business-funktioner og services - de otte hovedgrupper Digital marketing Digital kunde- kommunikation Digital leverandør- kommunikation Digital forretnings- integration Digital medarbejderrekruttering Digital videndeling Digital shareholder- kommunikation Bestillings- og betalings-webservices

6 Hovedpointe 1: De forretningsmæssige potentialer i e-business er langt fra udnyttet. Hovedpointe 2: Finske virksomheder er meget længere fremme med e- business. E-business er i alle lande de store virksomheders projekt. Hovedpointe 3: Mange Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er) har som typiske B2B-underleverandører ikke udviklet eller implementeret e-business-strategier. Hovedpointe 4: Mange virksomheders kvalifikationsprofil er inoptimal i forhold til at udvikle e-business (i særlig grad i SMV’er). Hovedpointe 5: Virksomheder i Finland og Sverige er generelt længere fremme med e-business end virksomheder i Norge og Danmark. Hovedpointe 6: It-sikkerheden er høj, om end den kan forbedres i betydelig grad. Hovedpointe 7: Virksomhederne afsætter utilstrækkelige ressourcer til finansiering af planlagte e-business-aktiviteter. De syv hovedpointer Hovedpointe 2: Finske virksomheder er meget længere fremme med e-business. E-business er i alle lande de store virksomheders projekt. Hovedpointe 3: Mange Små og Mellemstore Virksom- heder (SMV’er) har som typiske B2B-underleveran- dører ikke udviklet eller implementeret e-business- strategier. Hovedpointe 4: Mange virksomheders kvalifikations- profil er inoptimal i forhold til at udvikle e-business (i særlig grad i SMV’er). Fokus på tre hovedpointer

7 Benchmark Finland & Sverige Status for Tour de e-business 2003: Finske virksomheder bærer den gule førertrøje

8 Digital marketing Betaling Digital kunde- kommunikation Rekruttering Integration Leverandører Ejerkreds/aktionærer Videndeling

9 Digital marketing Betaling Digital kunde- kommunikation Rekruttering Integration Leverandører Ejerkreds/aktionærer Videndeling

10 E-business i små og mellemstore virksomheder SMV’erne har et stort uudnyttet potentiale inden for: •Digitalt varekatalog •Interaktion med kunder via automatiseret kommunikation •Personaliseret adgang til information •Digital marketing •Digital medarbejderrekruttering. SMV’erne afsætter utilstrækkelige finansielle ressourcer til at implementere e-business- aktiviteterne

11 E-business i små og mellemstore virksomheder SMV’erne har store kompetencehuller: •SMV’erne anvender ikke veluddannede, højt kvalificerede medarbejdere i forbindelse med e- business-aktiviteterne •SMV’erne efteruddanner/videreuddanner de højtuddannede medarbejdere, de har, i mindre udstrækning end store virksomheder.

12 Digital, personaliseret kundeinformation •Personaliseret adgang til information for kunderne Digital videndeling •Markant udbredelse af videndeling/ knowledge management Digitaliseret, intensiv leverandørkommunikation •Udbredt elektronisk kommunikation i planlægningsprocesserne (efterspørgsel, distribution, transport og tidsplan) •Automatisk ordreafgivelse i forhold til produktion, distribution og betaling •Udbredt elektronisk kommunikation i planlægningsprocesserne (efterspørgsel, distribution, transport og tidsplan) •Automatisk ordreafgivelse i forhold til produktion, distribution og betaling Digitale kompetencer •Betydelige it-kompetencer til at imple- mentere planlagte e-business-aktiviteter Fokus på it-sikkerhed •Foretaget vurdering af virksomhedens samlede sikkerhed •Sikret sig mod datatab •Elektronisk betaling sker sikkert •Stor viden om it-sikkerhed •Foretaget vurdering af virksomhedens samlede sikkerhed •Sikret sig mod datatab •Elektronisk betaling sker sikkert •Stor viden om it-sikkerhed Overskud •Typisk EBIT på minimum 10% Forretningsintegration •Høj grad af forretningsintegration i hele for- syningskæden (elektronisk databaseudveks- ling med leverandører og samarbejdspartnere) •Høj integrationsgrad i virksomhedernes it- systemer (mellem ERP-, SCM- og CRM- systemer) •Høj grad af forretningsintegration i hele for- syningskæden (elektronisk databaseudveks- ling med leverandører og samarbejdspartnere) •Høj integrationsgrad i virksomhedernes it- systemer (mellem ERP-, SCM- og CRM- systemer) E-business-pioner

13 Kompetencer og læring Danske virksomheder har et markant læringsefterslæb - uden læringsaktiviteter

14 Udfordringer Benchmark virksomhedens e-Parathed www.eBarometer.dk

15 Udfordringer – benchmark e-business-funktioner og services eBarometer genererer en profil af virksomhedens e- Parathed. Gennem en if-as-funktion kan eBarometer måle effekter af en virksomheds nye strategiske tiltag både i forhold til egen score og i forhold til den valgte referencegruppe. Virksomheden kan benchmarke sin e-Parathed mod meget specifikke grupper af virksomheder, fx konkurrenter (anonymitet garanteres). eBarometer kan være en hjælp til at vurdere kunders og leverandørers e-Parathed.

16 Udfordringer Direktion/ejer Ansvaret for den overordnede e-business-strategi Afsætter ressourcer Foretager konkurrentovervågning. Salgs- og eksportchef Sikrer personaliseret adgang Tilbyder varekatalog online Tilbyder kundeservices i form af individualisering. Marketingchef Tilbyder webservices til nuværende og potentielle kunder Alliancer med samarbejdspartnere i hele værdikæden Analyserer kundernes adfærd og præferencer. E-business-udfordringer – En hovedopgave for lederteamet

17 Logistikchef Sikrer elektronisk leverandørkommunikation i al udførelse (automatisk ordreafgivelse, produktionsdata og -betingelser, distributionsvilkår og betaling). Sikrer at den elektroniske leverandørkommunikation langsigtet etablerer en fuld forretningsintegration af hele forsyningskæden. It-chef Udvikler den understøttende it-strategi Sikrer integration i et sammenhængende it-system Sikrer maksimal it-sikkerhed. E-business-udfordringer – En hovedopgave for lederteamet

18 Personale- og HR-chef Sikrer at alle medarbejdere har overskuelig elektronisk adgang til al relevant virksomhedsinformation. Sikrer at medarbejderne har den rette kvalifikationsprofil til at løfte e-business-aktiviteterne Gennemfører digital rekruttering. Kommunikationschef Udvikler elektronisk visitkort, der understøtter virksomhedens brand Skaber sammenhængende kommunikation på intranet, internet og ekstranet. Anvender nettet som kommunikationskanal til samarbejdspartnere, medierne m.v. E-business-udfordringer – En hovedopgave for lederteamet

19 Udfordringer ”From hype to daily operation”  E-business er hele lederteamets opgave SMV’er i Danmark bør fokusere på e-business  E-business skal ud af de store virksomheders strategiske favntag Opprioritering af kompetenceudvikling og ændring af virksomhedernes teknologiske kvalifikationsprofil

20 Vision 2005 ? Tak for ordet


Download ppt "E-business Norden.com 2003 Nordisk Ministerråd Nærings- og Konsumentsektorens arbejdsgruppe for E-handel og IT Strategier og udbredelse af e-business i."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google