Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aalborg Kommunes nye digitale kommuneplan 14. maj 2002

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aalborg Kommunes nye digitale kommuneplan 14. maj 2002"— Præsentationens transcript:

1 Aalborg Kommunes nye digitale kommuneplan 14. maj 2002
Projektleder Jørgen Pedersen, COWI

2 Agenda Hvad er Det aktive Aalborg kort ?
Status og mål for den nye digitale kommuneplan Demo version 1.0 på Version 2.0 alfa af DAA med ny digital KP Proces og forløb Overordnet IT- arkitektur Organisation, ansvar og nye sagsgange i forvaltningen

3 Hvad er Det aktive Aalborgkort ?
Formål med projektet Parterne og organisation Hovedaktiviteter og faser

4 Projektets formål Tilbyde borgere og erhvervslivet elektronisk døgnadgang til geografisk serviceinformation fra Aalborg Kommune Kommunale vejviserdata Digitale fysiske planer Statistik varehus brugerdefineret statistik om befolkning, erhverv, beskæftigelse, indkomst, sociale forhold, boligforhold, uddannelse, pendling m.v. GIS portal med stor grad af interaktivitet Fremme dialog og demokratirum Fremme selvbetjening

5 Teknisk kort Matrikelkort Oversigtskort Ortofoto
Information GIS analyser og Selvbetjening/interaktivt sagsbehandling Kommunal vejviser Fysisk planlægning Statistik varehus Teknisk kort Matrikelkort Oversigtskort Ortofoto

6 Hvad er specielt ved projektet - (udvalgte forhold)
Web løsning med integration af flere informationskilder Grundlæggende omstrukturering og fornyelse af af det fysiske plansystem (3000 “sider” bliver digitalt) Adgang til brugerdefineret statistik Tilgang til data sker (også) via kort - altså geografisk indgang Dynamisk system med interaktivitet og dialog Nye samarbejdsformer

7 Projektpartnere Aalborg Kommune Informi GIS (GIS teknologi)
Stadsingeniør, Kortafdeling Stadsarkitekt, By&Miljø (fysiske planer), Borgmesterens forvaltning Statistik og Analysekontoret, Tværgående økonomisk/fysisk planlægning Informi GIS (GIS teknologi) SAS Institute (Multidimensionel Statistik database) COWI (Projektledelse, GIS, web , og HR)

8 Projektets omfang - nøgletal
Timeforbrug timer mdmd timer mdmd timer mdmd totalt timer Totalomkostninger 13,9 mio. kr. Tilskud fra DDN 4,1 mio. kr.

9 Mål Øget borgerservice Demokratisering og dialog (demokratirum)
Effektivisering i sagsbehandlingen

10 1. Mål - Øget borgerservice
Det aktive Aalborgkort skal tilbyde borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet en døgnservice på internettet med oplysninger om kommunale forhold, fysisk planlægning og statistik. Projektet er baseret på GIS (Geografisk Informations System) til web, der giver mulighed for præsentation, analyse og dialog ved hjælp af kort, grafik, tal og tekst.

11 Delmål - Øget borgerservice
Omstille Aalborg Kommune og Aalborg Kommunes befolkning til ny teknologi med det formål at give en øget og forbedret service Udvikle første bud på Det aktive Aalborgkort, som en servicepakke, der giver mulighed for selv at søge og kombinere geografiske informationer.

12 2. Mål - Demokratisering og dialog (demokratirum)
Bedre og mere information om bl.a. fysisk planlægning på web skal fremme dialogen mellem borgere og politikere til gavn for den demokratiske proces. Det aktive Aalborgkort skal tilbyde borgerne mulighed for elektronisk dialog med politikere og forvaltning.

13 Delmål - Demokratisering og dialog (demokratirum)
Opnå en højere kvalitet i dialogen med borgere og erhvervsliv ved at give mulighed for elektronisk at ”tale” med forvaltningen og politikere, når det passer brugeren bedst. Borgere og erhvervsliv skal tilbydes en elektronisk abonnementsordning, når der sker nyt i eller i nærheden af deres ejendom eller område.

14 3. Mål - Effektivisering i sagsbehandlingen
Det aktive Aalborgkort skal fungere som en fælles (inter-/intra-) netløsning, der effektivt sammenstiller informationer og stiller analyseværktøjer til rådighed med det formål at minimere tidsforbruget for medarbejderne til informationssøgning og sagsbehandling

15 Delmål - Effektivisering i sagsbehandlingen
Effektivisere og forkorte sagsgange for borgerne ved en udvidet tilgængelighed til information og via selvbetjening Effektivisere og forbedre kvaliteten ved forvaltningernes forberedelse af sager til den politiske beslutningsproces og i den øvrige sagsbehandling i kommunen. Omstille Aalborg kommunes organisation til at anvende den nye elektroniske servicetjeneste - Det aktive Aalborgkort – i stedet for eksisterende manuelle rutiner og procedurer.

16 Hovedaktiviteter - projektets faser
Fase 1 Etablering af Geografisk Informationer, statistik og internet adgang grundlæggende geografiske data på web Statistik database etableres Kravspecifikation og servicepakker første digitale fysiske rammeplanområder Fase 2 Ny digital kommuneplan, implementering af første servicepakker Udnytte integration mellem GIS og Statistikvarehus Første off. fase med brug af ny KP Bygge teknoligkomponenter (Hælpeværktøjer til CMS og tynd GIS klient til brugerne m.m.)

17 Projektets faser (fortsat)
Fase 3 Interaktiv sagsbehandling på WEBGIS Avanceret geografisk analyse og digital selvbetjening via GIS Statistikvarehus udvides Fortsat udvidelse af nye digitale plansystem Afklaring af demokratirum og dialog (fysisk planlægning) Løbende markedsføring og undervisning organisatorisk implementering

18 Status – AK kommuneplan
Kommuneplanrammer, planredegørelse og lokalplaner som PDF dokumenter Tilgang fra eksisterende Først som rene dokumenter I DAA version foretaget digitalisering af figurer, geokodning og link til pdf filer (excl. LP) Mængder Ca 3000 A4 sider KP rammer og planredegørelse Ca lokalplaner Digitalisering af LP figurer pågår Afklaring af kobling til Plan.dk eller Planregister udestår

19 Demo

20 Specifikke mål for ny kommuneplan
Etablere ny digital kommuneplan Den digitale plan skal være Master Integrere det nye system som naturligt produktionsmiljø i forvaltningen omlægge eksisterende produktionssystem fra 2 adskilte tekniske miljøer til ét Produktions- og distributionssystemet skal ses som integrerede enheder Sikre koordinering med DAA og ny Aalborg.dk Visuelt og i forhold til navigationsprincipper Udnytte GIS databasen til generering af såvel dynamiske som statiske kort. Alle planlægger skal kunne skrive/redigere (skribenter) Andre roller og ansvar i processen afgrænses (publicering, administrator)

21 Demo DAA version 2.0 Alfa - Testside for ny KP

22 Process og forløb

23 Kravspecifikation Udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg Kommune, By- og Miljø, og konsulentfirmaet Bysted HQ Integreret samarbejde med Det aktive Aalborgkort Indhold Kommuneplanens forskellige dele Forudsætninger Tekniske - EDH OG CMS Organisatoriske Struktur Forside, navigationselementer, og -principper KP krav til kort Signaturer, navigation Design Produktion og vedligeholdelse af planen

24 Sideløbende projekter i AK
Indførelse af Elektronisk Dokumenthåndtering (EDH), herunder integration med KP, DAA og Aalborg.dk Supplering med lokalplaner Afklaring af relation til PlanDK og Planregister

25 Teknologi og IT- arkitektur

26 Tekniske komponenter ArcIms - Web modul fra ESRI MicroSoft CMS system
SAS datavarehus EDH – e-Doc (ej endnu, men vitalt)

27 Overordnet IT arkitektur
Internet Intranet Brugere -browser Brugere -browser Brugerlag CMS HTML stagging Web-server Firewall Servlets Beans Data Warehouse miljø XML Forretningslogiklag Replikering Kort/GIS CMS DB Kort/GIS Datalag

28 Tidsplan for KP Kravspecifikation Q2 og Q3 2001
Geokodning og pdf filer Q2 og Q3 2001 Digital KP på web med gl. pdf teknologi Q1 2002 Implementering af ny KP i CMS system Q1 og Q2 2002 Ny digital kommuneplan (2 områder) ult. august 2002 Successiv, områdevis revision af KP Endvidere temavis ændring af hovedstruktur KP- tillæg Kobling af KP til EDH > 2003

29 Organisatorisk implementering
Afdeling har udpeget egen (faglig) web-master for ny kommuneplan Deltager aktivt i implementering sammen med IT folk Opbygger selv navigationsstruktur og templates Afprøver løbende ny funktioner Ansvarlig for at kravspecifikation følges Administrator Oplæring af ”skribenter” Afd. sørger for dataindlægning sker løbende Ny KP – fast punkt på afdelingsmøde hver 14.dag Alle planlæggere kan løbenbde kommentere på testsiten Drøftelse af nødvendig ændringer i sagsgange, roller og ansvar pågår samtidigt med udvikling af teknologien

30 Erfaringer fra projektet
Byg kommunal informationsportal i stedet for monolitiske løsninger Tænk GIS, plandata, statistikdata m.v. ind i et samlet informationskoncept Tænk i servicepakker med udgangspunkt i brugerbehov i stedet for en traditionel forvaltnings/organisations tilgang Vi bygger nu teknologikomponenter til brug i fremtidig Aalborg dk portal 3. generations GIS grundteknologi Statistikvarehus komponenter Integration mellem GIS og Statistik varehus (XML standard fastlagt) Skribent værktøjer til CMS system

31 Spørgsmål ?


Download ppt "Aalborg Kommunes nye digitale kommuneplan 14. maj 2002"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google