Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stab Kommunale Bygninger Anlægs- og driftsopgaver i 2011 og 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stab Kommunale Bygninger Anlægs- og driftsopgaver i 2011 og 2012"— Præsentationens transcript:

1 Stab Kommunale Bygninger Anlægs- og driftsopgaver i 2011 og 2012
Stab Kommunale Bygninger Anlægs- og driftsopgaver i 2011 og Status og nye projekter

2 Større anlæg i 2011 Opførelse af autismeboliger i Vordingborg
Opførelse af 12 autismeboliger med tilhørende serviceareal v. Chr. Richardtsvej / Kullekærvej. Støttet boligbyggeri Omfang: 1088 m2. i et plan. Tidsplan: Byggestart nov. 2011 Økonomi: Samlet ramme på ca. 19 mill. Udbudsform: Totalentreprise Entreprenør: Brdr. Pedersen A/S, Hollandiavej 1, 4840 Nørre Alslev, Projektleder Martin Pedersen

3 Aktivitetshus for Bo & Naboskab i Stege i 2011
Opførelse af aktivitetshus v. Bo & Naboskab, i eksisterende bygning Platanvej 45 i Stege. Ombygning af tidligere børnehave Omfang: Ca. 360 m2. i f. t. økonomisk ramme. Tidsplan: Byggeri er opstartet Økonomi: Samlet ramme på ca. 2.8 mill. Udbudsform: Fag - entreprise Entreprenører: VVS – Præstø VVS, EL – Svend Mogensen, Stege, MA – Ivan Luffe, Stege, BE/MU/TØ/GU – Pribo Huset, Stensved.

4 Renovering af klimaskærm og tekniske installationer på Vordingborg klubhus
Oprettende bygningsvedligehold af klimaskærm og tekniske installationer – herunder nye vinduer og døre, tagarbejde, tagrender og nedløb, ventilation af baderum m.m. og oprettende arbejder på tekniske installationer. Omfang: Eksisterende bygning Tidsplan: Udbydes primo 2011 Økonomi: Samlet ramme på 1.7 mill. Udbudsform: Fag/storentreprise Entreprenører: VVS – Nyråd VVS, EL - JC Jensen, Vordingborg og TØ/MU/GU - Børge Jacobsen A/S - Næstved.

5 Opførelse af Multicenter v. Præstøhallen, Rosagervej, Præstø.
Opførelse af Multicenter med 40 ældreboliger og tilhørende serviceareal samt sundhedscenterdel og idræt. Ældreboliger er støttet boligbyggeri Omfang: 6105 m2. + eksisterende hal (som bevares) Tidsplan: Konkurrenceudbud primo 2011 med forventet byggestart primo 2012. Økonomi: Samlet ramme på ca. 96 mill. Udbudsform: EU-prækvalifikation og efterfølgende konkurrence – totalentreprise Entreprenør: C G Jensen A/S, Fabriksparken 37, 2600 Glostrup. Projektleder Mads Thisted

6

7 Opførelse af Ungdomsby i Præstø
Opførelse af Ungdomsby med 10 boliger og tilhørende serviceareal. Placering ved nyt Multicenter (mindre byggefelt N/V) Støttet boligbyggeri Omfang: 700 m2. i et plan. Tidsplan: Forventet kontrakt oktober 2011 med byggestart april/maj 2012 Økonomi: Samlet ramme på ca mill. Udbudsform: Totalentreprise Entreprenør: PKC A/S, Kobbelvej 35, Stege

8 Ny institution i Kastrup/ Ndr. Vindinge
Opførelse af ny daginstitution i Kastrup / Ndr. Vindinge Forventet omfang: 1200 m2. i et plan. Placering: endnu ikke besluttet Tidsplan: Forventet byggestart ultimo 2012 Økonomi: Samlet ramme på ca mill. Udbudsform: ikke besluttet

9 Ny sportshal i Vordingborg
Opførelse af ny sportshal i Vordingborg Forventet omfang og placering: Der arbejdes p.t. med omfang og placering. Tidsplan: Forventet byggestart ultimo 2013 Økonomi: Samlet ramme på ca mill. Udbudsform: Endnu ikke besluttet

10 Ny administrationsbygning i Vordingborg
Forventet omfang: ca m2. Forventet placering: Rådhustorvet Tidsplan: Forventet byggestart ultimo 2013 Økonomi: Samlet ramme på ca mill. Udbudsform: Endnu ikke besluttet

11 Gennemførelse af prioriteret bygningsvedligehold af klimaskærm og tekniske installationer i kommunale bygninger. Omfang: Kommunes bygninger, hvor der ikke er anden administrator tilknyttet Tidsplan: Forløber over hele 2012 Økonomi: Budget på ca. 8.5 mill. Udbudsform: Underhåndsbud el. indbudt licitation i fag- eller hovedentrepriser. Endvidere regningsarbejder Bygningsvedligehold 2012

12 APV – pulje 2012 (ArbejdsPladsVurdering)
Gennemførelse af prioriterede APV-arbejder – fysisk forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger, herunder ligeledes AT-påbud m.m. Omfang: Oprettende arbejder i forbindelse med arbejdsmiljø - typisk indeklima – varme, ventilation, lyd og belysning m.m. Tidsplan: Forløber over hele 2012 Økonomi: Budget på 10 mill. Udbudsform: Underhåndsbud el. indbudt licitation i hoved- og fagentrepriser. Endvidere regningsarbejder.

13 Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2012
Gennemførelse af prioriterede energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Omfang: Kommunes bygninger, hvor der ikke er anden administrator tilknyttet Tidsplan: Forløber over hele 2012 Økonomi: Budget på 6.5 mill. Udbudsform: Underhåndsbud el. indbudt licitation i fag- og hovedentrepriser. Endvidere regningsarbejder.

14 Udbudsplan www.byggeudbud.vordingborg.dk

15 Til slut: Lidt håndværkerstatistik
I 2011, pr , er der udført bygningsvedligehold, APV-arbejder og energibesparende foranstaltninger for samlet ca. 20 mill. kr. I forbindelse med gennemførelse af disse arbejder har Vordingborg kommune anvendt 130 forskellige firmaer – heraf 95 håndværksfirmaer – hvoraf 80 er fra Vordingborg kommune. De resterende firmaer repræsenterer rådgivere, servicefirmaer og andre leverandører. Den økonomiske fordeling opgøres først i forbindelse med regnskab 2011 men af det foreliggende talmateriale skønnes det at ca. 80 % af omsætningen er placeret lokalt. Ud over det er der naturligvis en række firmaer der er blevet inviteret til at byde på opgaver men ikke har fået opgaven.

16 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Peter Tommerup, bygningschef

17 Projekter i Vej og Trafik i 2012
Torben Kelm Danielsen Vej og Trafikchef

18 Områdefornyelse i Vordingborg Bymidte
Formålet med områdefornyelsen er at give tre områder et løft og skabe en dynamisk bymidte. Algade Voldgade/Karolinegangen Kirketorvet. Projekterne skal binde byen bedre sammen og understøtte de andre fornyelser i Vordingborg midtby som Borgcenteret, Slotstorvet og Banegårdspladsen.   Tidsplan: Anlægsarbejderne udføres i Færdiggørelse inden den 15. juni 2013. Økonomi: Anlægsbevilling, 16,6 mio. kr.. Indbudt licitation: Udbydes forår 2012 Oversigt over anlægsarbejder - Vej og Trafiksekretariatet - nov. 2011

19 Cykelsti mellem Hjertebjerg og Borre
Udførelse af Cykelsti: Enkelrettet cykelsti i begge sider mellem byerne. I byerne laves fællessti. Der skal udføres 3,4 km cykelsti. Tidsplan: Projektering nov til primo 2012 Licitation primo 2012 Udførelse: Etape 1: Marts 2012 – September 2012 Etape 2: Marts 2013 – September 2013 Økonomi: Anlægsbevilling 11 mio Indbudt Licitation: Afholdes primo 2012 Oversigt over anlægsarbejder - Vej og Trafiksekretariatet - nov. 2011

20 Trappe til tunnel fra Lundby hovedgade
Renovering af trappen til tunnel under bane: Ny trappe fra Hovedgaden til ny tunnel under bane. Tidsplan: Forventet opstart primo 2012 med aflevering også i 2012. Økonomi: Budget ca. 1,0 mio. kr. Indbudt licitation: Trappeprojekt udbydes primo 2012. Oversigt over anlægsarbejder - Vej og Trafiksekretariatet - nov. 2011

21 Udvidelse af Bogø Havn Udvidelse af havnen: Der skal flyttes en læ-mole meter mod vest. Udnytte arealet til ca. 40 lystbåde. Tidsplan: Forventet udført vinter 2011 – 2012 Økonomi: Bevilget 1,65 mio. kr. Indbudt licitation Oversigt over anlægsarbejder - Vej og Trafiksekretariatet - nov. 2011

22 Renovering af færgeleget i Bogø Havn
Renovering: Der skal foretages en renovering af færgeleget i Bogø havn Tidsplan: Forventet udført vinter 2012 – 2013 Økonomi: Bevilget 2,0 mio. kr. Indbudt licitation Oversigt over anlægsarbejder - Vej og Trafiksekretariatet - nov. 2011

23 Trafik- og vejsikkerhed
Planlagte projekter: Trafikplan for Præstø Sikkerhedstiltag i forbindelse med områdefornyelse af Vordingborg by Hastighedsdæmpning i Ørslev Cykelstiplan for hele Vordingborg Kommune Div. sikkerhedsforanstaltninger. Tidsplan: Løbende over året Økonomi: Samlet bevilling 2,0 mio. kr. Oversigt over anlægsarbejder - Vej og Trafiksekretariatet - nov. 2011

24 Trafiksikkerhedsplan for Vordingborg Kommune
Planlagte projekter: Der udarbejdes en ny sikkerhedsplan for Vordingborg Kommunen dækkende fra 2012 til Tidsplan: Løbende over året Oversigt over anlægsarbejder - Vej og Trafiksekretariatet - nov. 2011

25 Forventninger til 2012 - Vordingborg Vand A/S og Vordingborg Spildevand A/S

26 Udbudsreglerne Vandsektorlovens § 19 og § 37 –
”For at vandforbrugerne ikke kommer til at betale højere takster, end hvad rimeligt er specielt i sådanne aftaler eller i andre aftaleforhold, er det derfor efter vandsektorloven bestemt, at: Aftaler skal indgås på markedsvilkår. Aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.” Tilbudslovens afsnit 1, Stk. 4. – ”Når den samlede, anslåede værdi eksklusive moms af et bygge- og anlægsarbejde overstiger kr., skal udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, indhente mindst to underhåndsbud. Disse udbydere kan ikke ved hvert udbud indbyde den samme kreds af virksomheder.” EU’s Udbudsdirketiv: tjenesteydelser i udbud hvis over 1.5 mio., bygge- og anlægsopgaver i udbud hvis over 36 mio.

27 Forventninger for Vordingborg Vand og Spildevand
Forsyningen forventer at leve op til lovgivningen og udbyde alle bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser når de overskrider tærskelværdierne.

28 Opgaver i 2012 - anlæg Spildevands anlægsbudget 2012 – 87 mio
- Heraf allerede igangsat for ca. 13 mio. til lokale entreprenører. - Heraf udbydes i EU licitation for ca. 25 mio. - Heraf udbydes mindre opgaver for ca. 50 mio. Vand udbyder anlægsopgaver for ca. 0.4 mio.

29 Opgaver i 2012 drift Forsyningen forventer at udbyde en flerårig rammeaftale på mindre entreprenøropgaver. Forsyningen har i dag omkostninger til ekstern entreprenør på 4-5 mio. kr. pr. år.

30 Udvalgte Anlægsopgaver i - 2012
Kloakering i Magleby Kloakering i Udby syd Kloakering i Roneklint Kloakering af Lillevang Kloakering i Bønsvig Diverse større og mindre ombygninger på renseanlæg Udskiftning/renovering af tag på Stege Vandværk

31 Vordingborg Kommune Udbud 2012
Varer og tjenesteydelser Indkøbskontoret i Vordingborg Kommune

32 Forventet udbudsplan 2012 Ældreområdet
Beklædning Køkkenpersonale Ældreområdet, Sundhed Biler Ældreområdet, hj.pleje Bleer Inkontinens Briller Pensionister (helbredstillæg)

33 Forventet udbudsplan 2012 IT-løsninger og telefoni
E-handelssystem Indkøbssystem  ESDH Journal og arkivsystem Kommunikationsplatform Div. infrastruktur/telefoni Netblanket Elektroniske standardblanketter Mobiltelefoner Arbejdstelefoner 

34 Forventet udbudsplan 2012 Specialudbud
Naturgas  (FUS) Elektricitet Finansiel formidling Daglige bankforretninger Revisionsydelser Revision

35 SKI = Statens og Kommunernes Indkøbsservice
Forpligtende udbud 2012 under økonomiaftalen (KL/regeringen) Kontormøbler Kopimaskiner og printere Computere og tilbehør Hygiejneartikler

36 Opgaver fra Vordingborg Kommunes udbudsstrategi
2012 Administration af fleksjob/skånejob, kontaktforløb Arbejdsprøvning, erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter

37 Stikordsliste til leverandører !
Hvordan finder jeg kommunens udbud ? Hvis opgaverne er for store til at min virksomhed kan give tilbud ? Mit tilbud blev afvist ved tilbudsgivningen? Hvem kan hjælpe min virksomhed med rådgivning ved et udbud ?

38 Kontakt i Vordingborg Kommune vedrørende varekøb og tjenesteydelser
Spørgsmål til udbud af varer og tjenesteydelser i Vordingborg Kommune kan rettes til indkøbskontoret på Telefon: Mail:


Download ppt "Stab Kommunale Bygninger Anlægs- og driftsopgaver i 2011 og 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google