Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Daglig praksis omk. samarbejdsmodeller i Specialbørnehaven i Karlebo

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Daglig praksis omk. samarbejdsmodeller i Specialbørnehaven i Karlebo"— Præsentationens transcript:

1 Daglig praksis omk. samarbejdsmodeller i Specialbørnehaven i Karlebo
Sæt viden i bevægelse. Daglig praksis omk. samarbejdsmodeller i Specialbørnehaven i Karlebo August 2010

2 Samarbejdspartnere Forældre Hospitaler
Kommuner: Sagbehandlere, hjælpemiddel-ergoterapeuter Bandagister, psykologer ad hoc

3 Børnehave/hospital-kommunikationsveje
Hvis ønsket af forældre/af fagfolk kan fagfolk deltage i barnets ambulatoriebesøg. Hvis orienteret skriver fysioterapeut status/beskrivelse/ADLskema til ambulatoriebesøg. Hvis forældrene beder om det, kan børnehaven få udskrift af journalnotat fra ambulatoriebesøg.

4 Fysioterapeut beskrivelse
Specialbørnehaven i Karlebo november 2009 Navn: Edel Fødselsdato/alder: xxxx05 Diagnose: CP, retarderet psykomotorisk udvikling Behandlende fysioterapeut: Helle Cort Institution: Specialbørnehaven i Karlebo Fysioterapeutisk målsætning: Genoptræning efter hofteosteotomioperation 21. september. Opnå aktivitet med øjne og hænder, så Edel kan blive tydeligere medbestemmende i de valg der tages for hende. Muskel-ledpleje. Almen trivsel: Edel er glad for at blive afslappet og bevæget. Hun guides i små funktioner, men er ikke aktiv selv. Edel er blevet glad for at tage hænderne i munden og rækker så småt ud efter legetøj. Edel er som regel glad og trives i dagligdagen på hendes niveau. Hjælpemidler: PEPmaske Fabriksfremstillet specialfodtøj. Skalstol (Zitzi Anatomic sitt) med nakkestøtte, hoftesele, fodbespænding og brystvest samt pandebånd til at støtte hovedet. Ståstativ. Muskel/led status: Edel viser slap krop og stor spasticitet i arme og ben. Hun kan ikke holde sig selv og sit hoved oppe, og ej heller tage fat i ting. Hun har 4. november fået botoxbehandling omk. hænder, hofter og ankler (se skema). Umiddelbart kan føles lille positiv effekt af injektionen i biceps brachii, idet hun er let at få til at strække armene. Fingre og håndled synes nærmest stramme som tidligere. Fødderne føles også som vanligt, mens der er bedre afslapning omkring hofterne. Dette skete samtidig med at Edel endelig fik slappet af oven på sin hofteoperation. 3. til 5. uge efter operationen især var Edel meget anspændt. Formodentligt, var der inflamation i en slimsæk ved hoften i følge ortopæd Gert Rahbech. Edel er nu endelig atter i ståstativ dagligt. Ønskes: Det er et problem, at Edel har så svært ved at holde sit hoved oppe, dels ved spisning, dels ved fokusering på andre ansigter eller ting. Edel sidder i en specialstol, og forskellige nakkestøtter samt pandebånd er prøvet uden tilfredsstillende resultat. Muskelspænding og –slaphed i Edel bevirker, at enten drejer hovedet bagud til siden eller også trækkes det fremad nedad. Vi har prøvet og drøftet nogle nakkestøtter, som ikke har virket. Jeg tror, der er behov for en individuel løsning. Specialfremstillet nakkestøtte eller måske i første omgang et korset, som ville holde kroppen oppe og give en god basis for halsens muskler at arbejde. Tillige ønskes en vurdering af Edels natskinner, som ikke synes at fungere Helle Cort, fysioterapeut

5 Børnehave/kommune-kommunikationsveje
Behandlingsmøde med skriftligt oplæg m. ref. 1 x årl. sammen med forældre - i hvert fald fra fremmed kommune. Telefon/mail ad hoc med sagsbehandler og hjælpemiddel-ergoterapeut.

6 Børnehave/forældre-kommunikationsveje
Opstart i børnehaven, hvor forældrene er med i hverdagen, og viden udveksles. Kontaktbog med tekst og billeder daglig. Telefon og mail ad hoc. Forældre er altid velkomne i børnehavens hverdag. Forventningsmøde 3. mdr. efter start. Midtvejsevaluering/hjemmebesøg m. ref.1 x årl. Behandlingsmøde med skriftligt oplæg m. ref x årl. sammen med kom. sagsbehandler. Evt. kontraktmøde 2 x årl.

7 Kontaktbog Dagens hændelser beskrives til orientering og
til inspiration!

8 Behandlingsoplæg/handleplan
Tre rapporter/behandlingsoplæg skrevet ud fra observationer og tests af pædagog, talepædagog og fysioterapeut brugt gennem mange år. Evaluering af sidste års mål, forslag til fremtidige Fagfolk har løbende formel og informel vidensudveksling. Beskrivelse ud fra ICF-CY, International klassifikation af funktionsevne med Ressourcer, begrænsninger og handlingsforslag er forsøgt således:

9 Fælles indsats projektet 2005-2007
Vandrejournal Barnets Bog Kontrakten

10 Vandrejournal En mappe med faneblade uleveret ved start i børnehave til fire familier. ¾ år senere svarede to forældre ikke på spørgsmål om brug af dem; men to skrev: ”Vi synes, vandrejournalen er en god idé, men havde allerede lavet en mappe ud fra de samme principper og bruger den derfor ikke endnu!” ”Vi har ikke brugt mappen, ideen var god, men vi må indrømme, at den er ikke blevet efterlevet. Måske i fremtiden vil vi prøve at sætte papirer osv. ind i den!”

11 Barnets bog Jeg pudser spejle.
Se, jeg bruger begge hænder, når jeg skal pudse spejle. Jeg pudser helt oppe. Og jeg pudser helt nede. Matthew får brugt begge sine hænder. Han bliver mere symmetrisk i ryggen, når han udfører en opgave sådan. Matthew får bevæget begge arme ud i yderstillinger (op over hovedet). Der kommer de ikke så tit. Godt for ryggen, led og muskler

12 Kontrakt/Aftalepapir
Fredensborg kommune Specialbørnehaven i Karlebo Kontrakt/Aftalepapir Der nedskrives: mål ud fra forældres ønsker om hjælp til forbedring af en problematik samt forældres, pædagogers og fysioterapeuts mulige indsats for at nå målet. Underskrift forældre………………………………………………………………. medarbejder……………………………………………………………

13 Specialbørnehaven i Karlebo
Fredensborg kommune Specialbørnehaven i Karlebo Aftale/kontrakt nr. 1 mellem Forældre: Medarbejdere: Dato: Barnets navn: Cpr.nr.: Kommentarer: Samarbejdspartnere til stede Øvrige samarbejds-partnere Status på forløbet Forældrenes ønsker for fælles indsats omkring: Mål Delmål Indsatsen konkret Stimulations-/trænings- forslag . Evaluering af aftalen: Underskrift forældre medarbejdere

14 Kontrakt udfyldt Fredensborg kommune Specialbørnehaven i Karlebo
Aftale/kontrakt nr. 3 mellem Forældre: mor Medarbejdere: Rød stue ved pædagog og fysioterapeut Dato: 17. september 2008 Barnets navn: Cpr.nr.: Gilbert Kommentarer: Samarbejdspartnere til stede Mor, pæd. og fys. Øvrige samarbejdspartnere Far, pæd., pæd., pæd. , pæd. og talepæd. Status på forløbet 25. sept til 17. sept. 2008 Et positivt forløb. Puslesituationen er blevet nemmere; men Gilbert vil stadig gerne op, hvor han bør blive liggende. Han kan i Nf-Walkeren gå mange meter fremad og bagud, mens det at dreje stadig er svært. Gilbert kan nu underholde sig selv kortvarigt på madrassen på gulvet og i hans nye hjælpemiddel, en Birillo, gåstol, i hvilken han kan komme omkring i huset. Forældrenes ønsker for fælles indsats omkring: a) Puslesituationen. b) Spisning. c) Billedforståelse. d) Korset Mål At puslesituationen er nem. At Gilbert fører ske til mund. At Gilbert forstår billeder på talepc. At Gilbert har korset på hele tiden. Delmål At Gilbert ligger stille hver gang, han pusles. At Gilbert holder på skeen. At Gilbert kan sammenkoble konkreter og billeder. d) At Gilbert har korset på hjemmefra. At nye indsatsområder er nævnt her, betyder ikke, at tidligere - som at underholde sig selv og NF-Walker glemmes. Indsatsen konkret Stimulations-/trænings- forslag Give korte klare beskeder. Rose Gilbert, når han hviler hovedet. Gilbert skal sige: far, mor eller hjælp mig med lyd eller tegn. Give Gilbert ske eller kiks i hånden ved hvert måltid og føre den til munden. Give afspændende tryk til brystkassen og let stimulation omkring munden inden måltidet. Leg med billeder og konkreter. Gilbert får nye bodystockings, som har hul til sonden, så han kan spise med korsettet på. Tage korsettet på som en naturlig del af Gilbert påklædning. Fys. skriver til ergoterapeut vedr. pusleplads/badekar hjemme. Evaluering af aftalen: Foråret 2009 Underskrift Forældre Medarbejdere

15 Kontrakten giver Dialog og forståelse ml. forældre og fagfolk.
Tydelighed og helhed i indsatsen. Alle får ejerskab til indsatsen og bliver mere engagerede. Konsekvens for barnet. Tryghed for barnet. Bedst mulige udviklingsmuligheder.

16 Fremtiden Ønsker at ”Sæt viden I bevægelse” projektet giver os endnu klarere kommunikations-, evaluerings og dokumentationsmodeller til gavn og glæde for barnet og for alle samarbejdspartnere.


Download ppt "Daglig praksis omk. samarbejdsmodeller i Specialbørnehaven i Karlebo"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google