Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Familie og børn i en opbrudstid

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Familie og børn i en opbrudstid"— Præsentationens transcript:

1 Familie og børn i en opbrudstid
Folkeuniversitetet November-december 2008 Per Schultz Jørgensen

2 Børn og opvækst De nye rammer for opvæksten
Fra indre- til ydrestyrede børn Den moderne medie- og internet-barndom Dobbeltsocialisering Kønsforskelle Kernekompetencerne Selv og identitet som kernen Forelæsning 4

3 Synsvinkler på barndom
Sociologer Samfundsudvikling, socialkarakter Psykologer Opvækst, personlighedsdannelse (selv, identitet) Pædagoger Opdragelse, dannelse Socialforskere Empiriske undersøgelser Medieforskere Forelæsning 4

4 Barndom historisk set Barndommen vokser ud af middelalderen
”en lang sej kamp” op mod 1900tallet Skole og socialpolitik bliver krumtappen Barndom og ungdom afgrænses af alder og uddannelse I dag er barndommen kortere – ungdom fylder mere Forelæsning 4

5 Social karakter Davis Riesman: The Lonely Crowd (1961)
Det ensomme massemenneske (1969) Den traditionsstyrede i middelalderen (skam) Den indrestyrede i tallet (skyld) Den gruppeorienterede i 1900 tallets storbyer og massekultur (diffus angst) Hvad er socialkarakter? - er vi på vej mod en ny social karakter, det postemotionelle menneske? Forelæsning 4

6 En kulturpessimist Neill Postman (1931-2003)
”Når barndommen forsvinder” (1987) Billedet overtager påvirkningen fra bogstavet (analog påvirkning) Børn er ”små voksne” - og voksne ”store børn” ”Børn i dag ved mere end børn nogensinde har vidst, men de ved ikke hvor de ved det fra” Har Postman ret i noget af kritikken? Forelæsning 4

7 En kulturkritiker Richard Sennett (1943 -)
”The Corrosion of Character” (1998) Den nye kapitalisme nedbryder alle grænser Og nedbryder social orden med et Krave om permanent fleksibilitet Destabiliserer individets kerne Og kræver en flydende performance Forelæsning 4

8 Andre kritikere Christopher Lasch (1932-1994)
Den narcissistiske kultur selvrealisering Thomas Ziehe ( født 1947) Subjektivering Refleksionsforøgelse kontekstudvidelse Forelæsning 4

9 Individualiseringen De store frihedsgrader: valgmulighederne
Svagere social kontrol Nye krav om kompetencer Selvrealiseringen Selvcentreringen Krav om refleksivitet Forelæsning 4

10 Ydrestyrede børn? Kan vi genkende billedet af de ydrestyrede børn?
Børn er opmærksomhedskrævende Fra ”opdragelse” til ”inddragelse” Forhandlingsopdragelse Demokratisk opdragelse Radarorienterede børn Forelæsning 4

11 Opvækstnetværk arena arena arena BASE arena arena arena Forelæsning 4

12 Dobbeltsocialisering
Institutionalisering af barndommen Det offentliges ansvar I Danmark bruges 3.8 pct. til offentlig støtte til børn og børnefamilier (Tyskland 2.0) Læreplaner og skolificering Hvad lærer børn i daginstitutionen? Hvilke børn får mest ud af daginstitutionen? Forelæsning 4

13 Hvordan bliver børn? Åbne og udadvendte Socialt kompetente
De er på ”socialt arbejde” hver dag ”Opmærksomhedskrævende” siger pædagoger Et socialt udskillelsesløb: marginalisering Forelæsning 4

14 Hvad siger pædagoger? ”… jeg føler, at disse børn kræver en helt anden form for tryghed…. Vi skal næsten være deres hjem…” ”… mange af børnene har det godt her, der er mange aktivitetsmuligheder… men det hele er uoverskueligt for dem…” ”Jeg føler jeg svigter den kontakt. De børn, der er væk hjemmefra hele dagen er virkelig lost, de kan ikke rigtig bære, at vi ikke kan give dem den kontakt” Forelæsning 4

15 Hvad siger en lærer? Hanne Bendtsen, lærer i Hjørring:
”I forhold til 1976 er der langt flere skilsmissebørn. Og der er flere, som er materielt forkælede, men forsømte…… Der er ikke blevet flere problembørn, men de der har problemer har både flere og større….”. Forelæsning 4

16 Det bedste ved at være barn og ung lige nu - 12-16 årige
Forelæsning 4

17 Det største problem lige nu
Forelæsning 4

18 Daglig tid ved computer
Forelæsning 4

19 Medierevolution – også i børnehøjde
96 pct. af børn i 4., 7. og 9. kl. har adgang til internettet – bruger mere end 2 timer hver dag. Næsten alle børn over 13 har egen mobiltelefon 80 pct. har den tændt hele døgnet Unge år har over 100 navne i deres adresseliste De modtager hver dag omkring 40 SMS-beskeder Forelæsning 4

20 Positive sider ved mobiltelefonen
Socialt netværk Mikro-koordinering Faktisk kommunikation Intimitet og nærhed Kontrol og sikkerhed Frihed og frigørelse Kreativitet Forelæsning 4

21 Negative sider ved mobiltelefonen
Sociale forventninger Stress Stadige afbrydelser Overvågning Manglende tilstedeværelse Mobning Forelæsning 4

22 Telefon, sms, email hver dag 11 årige
Forelæsning 4

23 Profil på Arto år Forelæsning 4

24 Oplevelse af trusler på internet og Arto
Forelæsning 4

25 Kønsforskelle Forskel på pige- og drengelege
Piger klarer sig bedre i skolen – og er mere motiverede Flere drenge med negativ skolekarriere 16-24 årige: flere piger end drenge i gang med en uddannelse Dropout: flere drenge end piger falder fra Flere drenge er grænseoverskridende mht. vold, alkohol og kriminalitet Flere piger har psykosomatiske symptomer Forelæsning 4

26 …er piger særlig sårbare?
Piger og kvinder er emotionelt mere åbne end drenge og mænd - de er samtidig ude i et præstations- og livsstils-ræs i det åbne, moderne samfund De står uden det traditionelle sikkerhedsnet i familie og pigerolle Derfor lever de med en højere stress-belastning – og en ny sårbarhed Forelæsning 4

27 Kernekompetencerne At være social
Venner Tætte relationer Fortrolighed At rumme en indre kerne af selv-tillid Tiltro Selv afgrænsning identitet Forelæsning 4

28 Selvet som kerne Selvværd og jeg-styrke som ny faktor i personligheden
Identitet er både personlig og social Hvordan skabes den indre kerne? Forelæsning 4

29 Et amerikansk eksperiment
Walter Mischel (født 1930) Standford ”marchmallow-eksperimentet” i 1960erne At kunne udsætte belønning Selvkontrol Forudsigelse Hvad er det i selvet, der giver kompetencen? Forelæsning 4

30 Ansvarsopdragelse Nikolaj på 3 og hans mor på vej ud af storcentret:
Jeg kan godt forstå du er træt – det er jeg også – nu sætter vi os der og hviler os, indtil du er klar igen….. Forelæsning 4

31 Diskussion Er det moderne selv helt afhængig af omgivelserne?
De multiple selv´er (Kenneth Gergen)? Risikogruppen Mellem engle og dæmoner (Lisbeth Bendsen) Sikkerhedsnettene i børns liv Kvalitet i institutionerne Forelæsning 4

32 Litteratur Bendtsen, L.(2005) Mellem drøm og mareridt. Dansk Psykologisk forlag Dencik. L., Jørgensen, P.S. & Sommer D. (2008) Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzel. Heywood, C. (2004) Barndom. Hans Reitzel Jørgensen, C., R. (2002) Psykologien i senmoderniteten. Hans Reitzel Riesman, D. (1969) Det ensomme massemenneske. Gyldendal. Forelæsning 4


Download ppt "Familie og børn i en opbrudstid"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google