Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

20. marts 2010Repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "20. marts 2010Repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010."— Præsentationens transcript:

1 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010

2 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde TRENDS FOR IDR Æ TTEN I DANMARK Uorganiseret idræt og fleksible medlemsformer vinder frem

3 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde ANTAL MEDLEMMER STIGER FORTSAT Det er mændene, der driver udviklingen

4 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde GOLFDANMARK Æ NDREDE SIG I 2006 2003200420052006200720082009 Spillere pr. klub 879883889898871851848 Spillere pr. hul 48 49474645 Større udbud end efterspørgsel fra 2006

5 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde DE 62-67 Å RIGE ER VILDE MED GOLF Deltagelsen er lav i aldersgruppen 15-30! Andel af befolkningen der spiller golf - fordelt på alder, 2010

6 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde REKRUTTERING & FRAFALD 2009

7 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde HVORFOR STOPPER JEG MED GOLF ”Value for money” Primært unge under 19

8 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde INTERESSE BLANDT UDMELDTE 4,2 for de 25-45-årige

9 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde CASE: SVERIGE Social reasons Sports/athletics Club- independent Club- loyalty 42% 33% 14% 11% Social Sebastian Club Karl Competitive AndersSporty Stefan

10 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde GOLFEN I FREMTIDEN Øge antallet af golfspillere i følgende livsfaser •Frie 1’ere •Forældre Et idrætstilbud, der passer til disse gruppers behov

11 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BESTYRELSENS FORSLAG •Større fleksibilitet i medlemskaber, der giver DGU-kort •Favne hele golfen – fra vugge til grav •Fremtidssikring •Der vil være fuldtidsbetalende, der konverterer til et billigere medlemskab Men: - De danske golfspillere er aktive - Mange er konverteret til Sverige - Vi taber dem før eller siden •Husk: - DGU-kort kræver golfkørekort - Dette er kun et tilbud!

12 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010

13 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde RESULTATOPGØRELSE - INDTÆGTER ResultatBudgetÅrets resultat 200820092009 t.kr.t.kr.kr. _________________________ Indtægter 21.207Kontingent21.73921.341.884 4.424Tilskud-støtte DIF4.3504.612.532 1.360Tilskud Team Danmark2.0001.920.000 537Golf Klub Danmark550607.029 2.550Resultat DGU Erhverv A/S5.0753.209.704 1.400Magasinet Dansk Golf1.4101.424.082 2.467Møde- og kursusgebyrer3.0982.276.038 217Breddeaktiviteter360322.191 951Turneringsgebyrer9661.005.770 1.527Salg af publikationer og banner1.100875.146 636Andre finansielle indtægter385799.415 731Diverse indtægter305604.781 _________________________ 38.007Indtægter41.33838.998.572 _________________________

14 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde DGU ERHVERV ResultatBudgetÅrets resultat 200820092009 t.kr.t.kr.kr. _________________________ Indtægter 5.644Sponsorer5.6356.431.513 10.637Magasinet Dansk Golf – annoncer m.m.11.8507.679.569 1.771Øvrige indtægter1.215790.765 _____________________________ 18.05218.70014.901.847 Omkostninger 2.773Sponsorer2.5012.742.071 7.081Magasinet Dansk Golf7.4255.467.662 5.648Øvrige omkostninger inkl. gager3.6993.482.410 _____________________________ 15.50213.62511.692.143 _____________________________ 2.550Årets resultat5.0753.209.704 _____________________________

15 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde RESULTATOPGØRELSE - INDTÆGTER ResultatBudgetÅrets resultat 200820092009 t.kr.t.kr.kr. _________________________ Indtægter 21.207Kontingent21.73921.341.884 4.424Tilskud-støtte DIF4.3504.612.532 1.360Tilskud Team Danmark2.0001.920.000 537Golf Klub Danmark550607.029 2.550Resultat DGU Erhverv A/S5.0753.209.704 1.400Magasinet Dansk Golf1.4101.424.082 2.467Møde- og kursusgebyrer3.0982.276.038 217Breddeaktiviteter360322.191 951Turneringsgebyrer9661.005.770 1.527Salg af publikationer og banner1.100875.146 636Andre finansielle indtægter385799.415 731Diverse indtægter305604.781 _________________________ 38.007Indtægter41.33838.998.572 _________________________

16 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde RESULTATOPGØRELSE - OMKOSTNINGER ResultatBudgetÅrets resultat 200820092009 t.kr.t.kr.kr. _________________________ Omkostninger 1.029Bestyrelsen960703.682 551DGU-møde600351.234 675DGU-generelt1.238972.564 656Serviceområdet591436.634 2.658Breddeområdet3.1532.461.217 5.302Sportsområdet5.1514.781.192 6.153Information og magasinet Dansk Golf5.9004.707.145 3.236Administration - sekretariatet3.1022.835.753 18.191Ansatte - gager mv.19.51117.759.703 1.376Naturalieomkostninger1.4151.051.039 1.556Andre finansielle omkostninger09.481 99Diverse omkostninger11970.156 _______ __________________ 41.482Omkostninger41.74036.139.800 ______________________

17 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde ANSATTE – GAGER MV. ResultatBudgetÅrets resultat 200820092009 t.kr.t.kr.kr. ____________________________________ Ansatte – gager mv. 15.121Gager inkl. overarbejde og pensionsbidrag16.20415.358.485 1.284Møder og rejser1.236981.246 1.786Autodrift, telefon, kurser mv.2.0711.419.972 ____________________________________ 18.191Ansatte – gager mv.19.51117.759.703 ____________________________________

18 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde RESULTATOPGØRELSE - OMKOSTNINGER ResultatBudgetÅrets resultat 200820092009 t.kr.t.kr.kr. _________________________ Omkostninger 1.029Bestyrelsen960703.682 551DGU-møde600351.234 675DGU-generelt1.238972.564 656Serviceområdet591436.634 2.658Breddeområdet3.1532.461.217 5.302Sportsområdet5.1514.781.192 6.153Information og magasinet Dansk Golf5.9004.707.145 3.236Administration - sekretariatet3.1022.835.753 18.191Ansatte - gager mv.19.51117.759.703 1.376Naturalieomkostninger1.4151.051.039 1.556Andre finansielle omkostninger09.481 99Diverse omkostninger11970.156 _______ __________________ 41.482Omkostninger41.74036.139.800 ______________________

19 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde RESULTATOPGØRELSE ResultatBudgetÅrets resultat 200820092009 t.kr.t.kr.kr. _________________________ (3.475)Ordinært resultat(402)2.858.772 (937)Anvendt af forskningspulje(400)(400.020) _____________________________ (4.412)Årets resultat(802)2.458.752 _____________________________

20 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BALANCE - AKTIVER

21 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BALANCE - PASSIVER

22 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010

23 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - INDTÆGTER Årets resultatBudgetOverslag 20092010 2011 kr.t.kr.t.kr. _________________________ Indtægter Kontingent21.341.88421.93222.245 Tilskud-støtte DIF4.612.5324.5264.426 Tilskud Team Danmark1.920.0001.5001.750 Golf Klub Danmark607.029475500 Resultat DGU Erhverv A/S3.209.7043.5053.700 Magasinet Dansk Golf1.424.0821.410840 Møde- og kursusgebyrer2.276.0382.4182.487 Breddeaktiviteter322.191384384 Turneringsgebyrer1.005.7701.1021.130 Salg af publikationer og banner875.146650500 Andre finansielle indtægter799.415228235 Diverse indtægter604.781328328 __________________________________ Indtægter38.998.57238.45838.525 _______________________

24 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET KONTINGENT • Kontingentstigning kr. 3,00 pr. aktivt medlem • Medlemsfremgang på 1.500 medlemmer i 2010 • 1. juli 2010 ændres kriterierne for opkrævning af kontingent for juniorer • Differentiering mellem juniorer med banetilladelse og juniorer uden banetilladelse • Kontingentet for juniorer uden banetilladelse kr. 25,00 i 2010 • Kontingentet for juniorer med banetilladelse kr. 81,00 i 2010, såfremt kontingentstigningen vedtages.

25 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - INDTÆGTER Årets resultatBudgetOverslag 20092010 2011 kr.t.kr.t.kr. _________________________ Indtægter Kontingent21.341.88421.93222.245 Tilskud-støtte DIF4.612.5324.5264.426 Tilskud Team Danmark1.920.0001.5001.750 Golf Klub Danmark607.029475500 Resultat DGU Erhverv A/S3.209.7043.5053.700 Magasinet Dansk Golf1.424.0821.410840 Møde- og kursusgebyrer2.276.0382.4182.487 Breddeaktiviteter322.191384384 Turneringsgebyrer1.005.7701.1021.130 Salg af publikationer og banner875.146650500 Andre finansielle indtægter799.415228235 Diverse indtægter604.781328328 __________________________________ Indtægter38.998.57238.45838.525 _______________________

26 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultatBudgetOverslag 20092010 2011 kr.t.kr.t.kr. _________________________ Omkostninger Bestyrelsen703.6821.001998 DGU-møder351.234400400 DGU-generelt972.5641.1231.132 Serviceområdet436.6341.2721.228 Breddeområdet2.461.2173.3173.426 Sportsområdet4.781.1925.2865.068 Information og magasinet Dansk Golf4.707.1455.0105.262 Administration - sekretariatet2.835.7533.1143.164 Ansatte - gager mv.17.759.70317.07516.937 Naturalieomkostninger1.051.039750775 Andre finansielle omkostninger9.4811212 Diverse70.1569595 _________________________ Omkostninger36.139.80038.45538.497 _____________________________________ Ordinært resultat2.858.772328 Anvendt af forskningspulje(400.020)00 _____________________________________ Årets resultat 2.458.752328 ________________________

27 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER BESTYRELSEN • Kompensation af formanden kr. 72.000 • Større aktivitetsniveau på internationalt plan

28 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultatBudgetOverslag 20092010 2011 kr.t.kr.t.kr. _________________________ Omkostninger Bestyrelsen703.6821.001998 DGU-møder351.234400400 DGU-generelt972.5641.1231.132 Serviceområdet436.6341.2721.228 Breddeområdet2.461.2173.3173.426 Sportsområdet4.781.1925.2865.068 Information og magasinet Dansk Golf4.707.1455.0105.262 Administration - sekretariatet2.835.7533.1143.164 Ansatte - gager mv.17.759.70317.07516.937 Naturalieomkostninger1.051.039750775 Andre finansielle omkostninger9.4811212 Diverse70.1569595 _________________________ Omkostninger36.139.80038.45538.497 _____________________________________ Ordinært resultat2.858.772328 Anvendt af forskningspulje(400.020)00 _____________________________________ Årets resultat 2.458.752328 ________________________

29 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER SERVICEOMRÅDET • Juridisk bistand, skatte og moms rådgivning • Forskning kr. 520.000

30 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultatBudgetOverslag 20092010 2011 kr.t.kr.t.kr. _________________________ Omkostninger Bestyrelsen703.6821.001998 DGU-møder351.234400400 DGU-generelt972.5641.1231.132 Serviceområdet436.6341.2721.228 Breddeområdet2.461.2173.3173.426 Sportsområdet4.781.1925.2865.068 Information og magasinet Dansk Golf4.707.1455.0105.262 Administration - sekretariatet2.835.7533.1143.164 Ansatte - gager mv.17.759.70317.07516.937 Naturalieomkostninger1.051.039750775 Andre finansielle omkostninger9.4811212 Diverse70.1569595 _________________________ Omkostninger36.139.80038.45538.497 _____________________________________ Ordinært resultat2.858.772328 Anvendt af forskningspulje(400.020)00 _____________________________________ Årets resultat 2.458.752328 ________________________

31 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER BREDDEOMRÅDET • Flere pige aktiviteter • Golfens dag • Fastholdelse og rekrutterings aktiviteter kr. 500.000

32 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultatBudgetOverslag 20092010 2011 kr.t.kr.t.kr. _________________________ Omkostninger Bestyrelsen703.6821.001998 DGU-møder351.234400400 DGU-generelt972.5641.1231.132 Serviceområdet436.6341.2721.228 Breddeområdet2.461.2173.3173.426 Sportsområdet4.781.1925.2865.068 Information og magasinet Dansk Golf4.707.1455.0105.262 Administration - sekretariatet2.835.7533.1143.164 Ansatte - gager mv.17.759.70317.07516.937 Naturalieomkostninger1.051.039750775 Andre finansielle omkostninger9.4811212 Diverse70.1569595 _________________________ Omkostninger36.139.80038.45538.497 _____________________________________ Ordinært resultat2.858.772328 Anvendt af forskningspulje(400.020)00 _____________________________________ Årets resultat 2.458.752328 ________________________

33 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER SPORTSOMRÅDET • Vært for europamesterskaber for piger i Ålborg • Mid-age & Seniorer kr. 200.000

34 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultatBudgetOverslag 20092010 2011 kr.t.kr.t.kr. _________________________ Omkostninger Bestyrelsen703.6821.001998 DGU-møder351.234400400 DGU-generelt972.5641.1231.132 Serviceområdet436.6341.2721.228 Breddeområdet2.461.2173.3173.426 Sportsområdet4.781.1925.2865.068 Information og magasinet Dansk Golf4.707.1455.0105.262 Administration - sekretariatet2.835.7533.1143.164 Ansatte - gager mv.17.759.70317.07516.937 Naturalieomkostninger1.051.039750775 Andre finansielle omkostninger9.4811212 Diverse70.1569595 _________________________ Omkostninger36.139.80038.45538.497 _____________________________________ Ordinært resultat2.858.772328 Anvendt af forskningspulje(400.020)00 _____________________________________ Årets resultat 2.458.752328 ________________________

35 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER ANSATTE – GAGER MV. • Nedlagt 3 stillinger i sekretariatet • Mindre pristalsregulering af gagerne • Uddannelsespulje

36 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultatBudgetOverslag 20092010 2011 kr.t.kr.t.kr. _________________________ Omkostninger Bestyrelsen703.6821.001998 DGU-møder351.234400400 DGU-generelt972.5641.1231.132 Serviceområdet436.6341.2721.228 Breddeområdet2.461.2173.3173.426 Sportsområdet4.781.1925.2865.068 Information og magasinet Dansk Golf4.707.1455.0105.262 Administration - sekretariatet2.835.7533.1143.164 Ansatte - gager mv.17.759.70317.07516.937 Naturalieomkostninger1.051.039750775 Andre finansielle omkostninger9.4811212 Diverse70.1569595 _________________________ Omkostninger36.139.80038.45538.497 _____________________________________ Ordinært resultat2.858.772328 Anvendt af forskningspulje(400.020)00 _____________________________________ Årets resultat 2.458.752328 ________________________

37 20. marts 2010Repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010


Download ppt "20. marts 2010Repræsentantskabsmøde REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google