Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specialeansvarlig overlæge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specialeansvarlig overlæge"— Præsentationens transcript:

1 Specialeansvarlig overlæge
Gitte Handberg Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Telefon:

2 Odense Universitetshospital
Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital Personale – 24 personer: Læger Sygeplejersker Psykologer Socialrådgivere Fysioterapeut Sekretærer 2011: 700+ nye patientforløb 5600 konsultationer 4000 telefonkonsultationer 12-15 tacklingshold 6-9 måneders ventetid

3 Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital
Den typiske patient i Smertecentret: Køn: Kvinde (60 %) Smerter: Bevægeapparatet/organer/hud Smertevarighed: 8-10 år Alder: (32)-50 år Familie: Ja – mange hjemmeboende børn Job: Nej/truet Humør: Depressiv, stresset Hukommelse: Svækket

4 Smerte typer Akutte smerter Et symptom Simple kronisk smerte (20 %)
Komplekse kroniske smerter: En selvstændig sygdomsenhed (WHO) Ofte ukendt mekanisme

5 Smerter Blandingstilstandene – ofte uafhængig af ætiologi:
Nociceptive: Muskler Led Neuropatiske Perifere Centrale Kroniske smerter Viscerale: Organer Bughinde Idiopatiske

6 Diagnosen! Komplekse kroniske smerter 52.2E Udeluk andre årsager
Når intet af det, der plejer at virke, virker Mønstergenkendelse – erkend at det findes! Gennemgå de bio-psykosociale forhold

7 Diskrepans! En psykologisk tilvænning: Vævsskade Adfærd Smerteklage

8 Objektivt Sensibilitetsforstyrrelser (Tja?)
Pindprik: hyposensibilitet – hypersensibilitet Beskrivelser (Tja?) Sviende brændende stikkende/som at gå på glasskår, prikkende/jagende, sovende Paraklinisk Kan ikke objektiviseres (røntgen, CT, MR – PET?)

9 Smerten spreder sig - som den vil!
Kølbæk Johansen M et al Pain, 83, 2, 

10 Kognitive følgevirkninger
Søvn, humør, opmærksomhed, hukommelse isolationstendens, stress

11 Er det psykisk alt sammen

12 Komplekse smerter - mellem ørerne?
Den somatiserende patient: En skidt barndom - et skidt liv! En særlig psyke? -siger intet om smerteoplevelse Symbolsk relation mellem misbrug og smerte? - ingen Birket-Smith M. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2001;45,9,

13 Et meget stort overlap:
Depression Angst Isolationstendens

14 Bio-psykosocialt smertesyndrom
Monoterapi hjælper ikke! Fysisk Socialt Psykisk

15 Tværfaglig smertebehandling
Diskosprolaps - ikke reoperationer Nociceptive -muskler -led Viscerale -organer -bughinde Neuropatiske -perifere -centrale Hold i ryggen -ikke blokader Smerter Psykisk traume - ikke monofaglig terapi Smerte efter fraktur - ikke amputation Fysioterapi Kiropraktiks

16 Den komplekse behandling
1. 2. 3. Stabilisering af opioider/medicin Antidepressiv behandling Stabilisering af økonomi Tværfaglig smertebehandling Accept At leve godt på trods af smerterne

17 Analgetikastigen Under afvikling! ”Stærke Opioider” PCM/NSAID
”Svage opioider” PCM/NSAID

18 Det er ikke muligt at opnå smertefrihed
Behandlingsmål Det er ikke muligt at opnå smertefrihed Det er altså ikke dig der er noget i vejen med Det er os alle sammen der er noget i vejen med

19 Evidens for behandling?
Kroniske smerter - ekstrapoleret viden Diabetisk neuropati Postherpatisk neuropati Perifer neuropati generelt Central neuropati Viscerale smerter Nociceptive smerter I praksis et meget stort overlap!

20 Algoritme Tæt individuel opfølgning - virker det eller virker det ikke
*: Henviser til kliniske instrukser i Smertecentret

21 Farmakologisk smertebehandling
Kroniske smerter Paracetamol; yt! NSAID; yt!

22 Tricykliske antidepressiva (TCA)
Amitriptylin, noritren, imipramin Start med mg til natten (EKG, serum) Gerne sammen med antikonvulsiva Gerne sammen med opioider NNT: 2-3 (50 %)

23 Antikonvulsiva Start med gabapentin Øg langsomt – 300 mg hver 3. dag Gerne sammen med TCA Gerne sammen med opioider NNT: 4-5 (50 %)

24 Ved manglende effekt/bivirkninger af gabapentin Skift til venlafaxin – især når hovedpine er dominerende Skift til pregabalin

25 Opioider Anbefalinger: Stabil, døgndækkende behandling - depot
Per oral administrationsvej Kun ét opioid Undgå: korttidsvirkende præparater, p.n.-doser, injektioner, rektal administration, plaster behandling, flere opioider samtidigt – undgå også ”svage-stærke opioider” sammen.

26 Har opioider en plads i kronisk komplekse smertetilstande?

27 Opioider Effekt på: muskuloskeletale smerter neurogene smerter
idiopatiske smerter blandingstilstande NNT: 4-5 (50 %)

28 Opioider I praksis: Skift når behandling er aktuel flere gange dagligt
Contalgin, Metadon, (oxycontin, plastre) Ens doser ved hver administration Lige langt mellem alle doser – sæt tidspunkt

29 End-of-dose-failure:
Tramadol x 4 Abstinenser

30 Tak for din opmærksomhed


Download ppt "Specialeansvarlig overlæge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google