Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vision Uddannelsesparate unge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vision Uddannelsesparate unge"— Præsentationens transcript:

1 Vision Uddannelsesparate unge
Arbejdsvaner Uddannelsesparate unge Trives i det sociale miljø, nysgerrige og åbne Kan begå sig i og bidrage til en større verden Udnytte sit potentiale, om det er intellektuelt, fysisk eller andet Kan træffe egne sunde valg Dannet Kvalificeret selvbestemmelse Sund 26. april 2012 Møde mellem BOS og OS

2 Progressionsmodel: Faglig læringstrappe
Mentor Afgangsprøve Arbejdsvaner Dannelse Kvalificeret selvbestemmelse Sund Forældre Vi når højere op hos OS 26. april 2012 Møde mellem BOS og OS

3 Vi når højere op sammen hos OS
Fællesskab Afgangsprøve Fælles interesser (musik, sport…) Samarbejde med andre også udefra Fælles liv: start på dagen, frokost, Fælles steder Fælles Traditioner Vi når højere op sammen hos OS 26. april 2012 Møde mellem BOS og OS

4 Fremsyn: Fremtidens Udskoling
Hvor kommer projektet fra? BOS satte projekt ”udskoling” i gang for ca. 2 år siden på et BOS / SB møde Processen har haft fokus på indhold og nu de fysiske rammer.

5 Behov for Pædagogisk Platform For OS Politisk ramme Forældre KF, SB
Evaluering Viden Medarbejdere Brobygning Elever

6 Pædagogisk platform for OS
Læringsrummets veksling: Innovativt Eksperimenterende Praktisk Teoretisk Barnets behov for føde, søvn, varme, renhed. Barnets trang til Selvhævdelse at vise sig som og være den man er Samhørighed at høre til blandt ligesindede Mestring at mestre verden og sig selv Idealisering at bruge styrebilleder Sunde børn og unge leger, lærer og lever bedre Mangfoldighed i børn og unges liv Børn og unge har brug for synlige og tydelige voksne Børn og unge har ret til en alsidig udvikling Børn og unge skal have ansvar og medbestemmelse

7 Børnene, forældrene og medarbejderne ønsker, ved, tror, udfordrer, afprøver, tør…
Eksterne læringsmiljøer Ungemiljø Bevægelse Fysiske rammer Cafe/kantine 5 års gymnasium Uddannelsesplan Niveaudeling Klasse og basisgruppe Udlandsophold 0-5, 6-7/8-9 Faglig progression Arbejdstid Målrettet Vejledning Digitalisering Internationalisering NØ samarbejde Studietid Mentorordning Valgmuligheder Kvalificeret medbestemmelse

8 Progressionstrappe: Mentorordning: Hvad får barnet ud af det?
Udgangspunkt i dig Synlige læringsmål Medansvar for egen læring Selvevaluering Indstille egne forventninger Klarhed for, hvad er næste skridt - acceleration Forældre barn dialog Feed back Sammenhørighed Hvad får barnet ud af det? Udgangspunkt i dig Lærertydelighed Relationer Gruppediskussion Feedback: - Faglighed - Dannelse - Arbejdsvaner/studievaner Arbejdsdisciplin

9 Forberede dagen i basisgruppen, nyheder, gruppedisk. ….
Eksempler på et skema. Forberede dagen i basisgruppen, nyheder, gruppedisk. …. Undervisning progressionstrappen Undervisning i klassen Undervisning progressionstrappen Studietid, træning, projekt,… Undervisning i klassen Undervisning på Experimentarium, NØ, etc Elevsamtaler Ungemiljø/FC Ungemiljø/FC

10 OS fysiske rammes muligheder
Den elektroniske sky Teoretisk NØ, Sg, Sh, OG, OS Eksperimentelt Humanistisk område Fællesskab Praktisk Musisk Cafe Scene Ungemiljø Medarbejder arbejdspladser Fordybelse Praktisk musisk område Andre uddannelsesinst, Virksomheder, NTS, Exp OS 5 års gymnasium OG Laboratorier Innovativt Naturfagligt område

11 Tidsplan For OS, der vil noget med hjerte og hjerne
Foråret 2012: Udvikle fysiske rammer med kommunens arkitekt. Planlægge udskolingens organisering i skoleår 2012/13 Inddrage eleverne – det et fælles projekt Udrede og handle på afledte behov – kompetenceudvikling Fjerne forhindringer Forældreinformationsmøder Skoleår 2012/13 Afprøve – udvikle – finde fremmere - fjerne hæmmere Etablering af nye fysiske rammer. Skoleår 2013/14 Starter den nye udskoling i nye rammer 8. Klasse gymnasieuddannelse starter For OS, der vil noget med hjerte og hjerne


Download ppt "Vision Uddannelsesparate unge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google