Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingsorganisationen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingsorganisationen"— Præsentationens transcript:

1 Udviklingsorganisationen 28. 02.2012
Arbejdsseminar Udviklingsorganisationen

2 Dagens program Velkomst v/ Susanne – Nyheder fra Udviklingsorganisationen Afdækning af kommunale samarbejder; v/ Efter- og Videreuddannelsens interne konsulenter Uddannelse og Udvikling – hånd- i –hånd; v/ Sundhedsuddannelsernes interne konsulenter Operation Move v/ Susanne Konference i professionsforskning – ideer og arbejdende værksteder Opsamling og konkrete aftaler Frokost Ønske-projekt-2013 Opsamling Fælles afslutning v/ Susanne De interne konsulenters 60 minutter

3 Nye personer Nye organiseringer Nye projekter Nye strategier
Siden sidst Nye personer Nye organiseringer Nye projekter Nye strategier

4 Vi skal have en fælles retning for vores udviklingsprojekter
Operation-Move Vi skal have en fælles retning for vores udviklingsprojekter Projektet vil sætte fokus på, hvordan UCL implementerer store projekter. Projektet skal samtidig sikre systematisering af projektmetoder, så projekters fremdrift gøres tydeligt og udmønter sig i bedre organisations- og ledelsesinformation. Der er dermed 4 steps i implementeringen: Step 1: Etablere et tydeligt mandat i den brede chefgruppe (Ledelsesinformationssystem der giver ro) Step 2. Organisere projekterne med kompetente projektledere og modne driften til at deltage i projekterne Step 3: Gennemføre projekterne i samarbejde med driften - Involvering og holde driftsorganisationen fast på forandringen Step 4 : Realisere effekten – det nye UCL. Det lange seje træk med at skabe studenter liv og arbejdsglæde

5 Leverancer for styregruppen
Et skærpet strategipapir max 3 sider (leveres af det selvstændige projekt omkring strategiarbejdet) Et overblik over alle UCLs projekter og vurdere projekterne ift. UCLs overordnede strategier Beslutte i samarbejde med Strategisk uddannelsesforum hvilke projekter der er MOVE Projekter Uddannelse i Projektledelse for udvalgte medarbejdere samt skærpe organisationens projektstyringskompetencer Gennemførelse af MOVE projekter indenfor 2 år Udvikle koncept og regnearksbaseret ”system” der bidrager til god ledelsesinformation

6 Hovedmilepæle Der er følgende hovedmilepæle:
Afklaring af projekter og prioritering frem til april 2012 Klargøring og bemanding af projekter frem til august 2012 Kick-off på operation MOVE september 2012 Resultater kommer i løber af 2012,13 og 14

7 Professionskonference - Tema
Professionernes status, autoritet og legitimitet 25. oktober – 26. oktober 2012 på Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus Professionerne har oprindelig været en garant for statens autoritet og legitimitet; udgør professionerne nu et problem i forhold til ny-liberale styringsteknologier? Professionerne i velfærdsstaten og de professionelle selv udfordres på en række områder. Står traditionelle vidensmonopoler for fald og kan professionernes legitimtiet anfægtes? Borgerne i velfærdsstaten indtager en væsentlig rolle i forhold til vurdering af professionernes arbejde. Betyder det, at forventningerne til professionelt arbejde ændres? Globalisering og transnationale økonomiers betydning for professionerne udvikling. Har staternes økonomi, herunder erfaringer fra flere finansielle kriser undergravet tilliden til staternes styring af den globale økonomi? professionsforskning/norpro/Sider/norpro.aspx

8 Professionskonference - Format
Abstracts skal indsendes senest den 15. marts til Anna Jansdorf Larsen Abstract må højest fylde én A4-side med 1½ linjeafstand. Abstract skal indeholde følgende oplysninger: - Navn - Titel - Ansættelsessted (Universitet/professionshøjskole samt institut/afdeling) - Mailadresse - Mobilnummer Konferencesproget er skandinavisk, men man kan udmærket præsentere og diskutere paper på engelsk. BEMÆRK: Hvis abstract er en del af et symposium, skal det anføres tydeligt og med henvisning til de øvrige deltagere i symposiet.

9 Professionskonference – Format: Symposier
Der opfordres til at organisere symposier, eventuelt ved at præsentere sig som forskningsgruppe hvor projekter/papers diskuteres. Et symposium har 3-4 paper-præsentationer, som omhandler et fælles tema. Der afsættes 1½ time til hvert symposium, og max 20 minutter til hver præsentation, 10 minutter til kommentator og minimum 20 minutter til diskussion. Indsend abstract for hver paper i et symposiom, og angiv tydeligt at abstract er del af en fælles præsentation fra en gruppe. Overskrift på abstract skal henvise til en fælles titel og navnene på de øvrige deltagere skal fremgå. Konferencesproget er skandinavisk, men man kan udmærket præsentere og diskutere paper på engelsk. Se nærmere oplysninger under ”abstracts og papers”

10 Hmmm…….Professionskonference: Ideer II
Symposie-ideer: Partnerskaber (NordfynsKommune, InnovationsAlliance, PraksisForskning m.v.) Den aktive borger (Rehabilitering på borgernes præmisser, I-Space, KidsnTweens, Livspiloter) Velfærdsteknologi og -innovation (BISI, WTR-E-Uddannelse, Uddannelsesparathed, UNIK-Fremtidens træningsformer) Læremidler Anvendt forskning , LbD Ledelse og projektledelse Didaktisk design ??????

11 Ide – og skriveproces….

12 Nye ideer til symposier og papers – udarbejdet den 28.2.
Professionsforskning og univeristetsforskning, drøftelse af modus 2, 3 og4 Modus 4 forskning, og krav til projekter fra EU Ydrestyring og indrestrying eks fra grunduddannelserne Det kendte /de fremtidsrettede. Interessentanalyser og kortlængning af markedet Didaktik 2.0 E-learning Ucl-googleapps Professionsdidaktik Partnerskaber Aktiv borger Dokumentation af praksis Sundhedspædagogik

13 Fælles skriveaktiviteter
8. marts – på Lucernemarken 12. marts – på Lucernemarken

14 Projekter i 2013? Hvad kunne det være rigtigt spændende at arbejde med i 2013? Hvilke udfordringer i velfærdssamfundet ville arbejdet kunne være med til at løse? Hvordan ville udfordringen bedst blive løst – og hvordan ville det kunne ses – i UCLs uddannelser og i det omkringliggende samfund?

15 Møder og seminarer maj 4. september 19. november


Download ppt "Udviklingsorganisationen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google