Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nordeas syn på den nuværende finansielle situation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nordeas syn på den nuværende finansielle situation"— Præsentationens transcript:

1 Nordeas syn på den nuværende finansielle situation
Jørgen Holm Kreditchef i Nordea Bank Danmark A/S 23. februar 2009

2 Agenda Finanskrise og den globale økonomi
Dansk økonomi er ligeledes ramt Erhvervslivet påvirkes også Den globale recession rækker langt ind i 2009 Automobilbranchen i en lavkonjunktur Udlånspolitik og kreditvurdering Automobilbranchen i en nedgangstid 19 February 2009

3 Finanskrisen – Begyndelsen
IT boblen og 9/11 – risiko for global afmatning Lempelig pengepolitik sendte renterne ned på rekordlave niveauer FED ønskede ikke at bremse væksten ved at hæve renten, inflationen udeblev! Globalisering betød, at den lave rente ikke skabte traditionel inflation Men den lave rente skabte: inflation i aktiver som boliger og aktier behov for nye investeringsmuligheder for investorer, der ikke kunne nøjes med 2 pct. i rente. Kreditmarkedet blev løsningen ”leveraged finance” i en uhørt grad 19 February 2009

4 Globalt view på den finansielle sektor
Sub-prime krisen bryder ud i sommeren 2007 Pengemarkedskrisen – starter i efteråret 2007: - høje interbankrenter - højere kreditpræmie Kreditmarginaler og de første defaults – efteråret 2007 Problemerne mindsker globalt set risikovilligheden Likviditetstørke og ”udsalg” fra højt gearede konstruktioner – 2008 Efteråret var præget af begrænset likviditet og mistillid bankerne imellem Alverdens bankpakker er blevet iværksat for at dæmme op for disse problemer 19 February 2009

5 Verden anno 2009 Det sidste halve år har været præget af en dyster udvikling: Den økonomiske nedtur har været mere langvarig og udbredt, end mange på forhånd havde kunne forudse Den faldende globale vækst har medført recession i en lang række lande heriblandt i mange af Danmarks traditionelle samhandelslande Lavkonjunkturen påvirker i høj grad beskæftigelsen, som faldt i 2008, og som vil fortsætte med at falde i 2009 De høje boligpriser er blevet afløst af globalt faldende priser. I mange lande er boligmarkedet under stort pres, og de store friværdier mindskes dag for dag Det store fokus på den finansielle krise og den stigende arbejdsløshed medfører, at forbrugertilliden er faldet til det laveste niveau i mange år Dette mindsker samhandlen mellem landene, med reducerede eksportindtægter som konsekvens Som modtræk føres der både internationalt og nationalt en ekspansiv finanspolitik. Gennem bl.a. rentenedsættelser og bankpakker forsøges der fra politisk hold at sætte gang i hjulene igen 19 February 2009

6 Dansk økonomi er ligeledes ramt
Konjunkturnedturen er kommet brat i Danmark, hvilket både rammer virksomhederne og eksporten Der er udsigt til, at boligpriserne vil fortsætte med at falde gennem Hermed falder også de danske friværdier, som gennem en årrække er blevet benyttet til at holde samfundets økonomiske hjul oppe i et højt gear - De lavere boligpriser medfører dog også, at der kommer flere potentielle købere Danmark vil i 2009 opleve det største fald i den økonomiske aktivitet siden starten af 1970'erne – men der er lys for enden af tunnelen: I 2010 forventes væksten så småt at komme tilbage, men det vil ikke være nok til at forhindre en fortsat stigning i ledigheden, der ventes at nå op på omkring 5 pct. over de næste to år. En stigende arbejdsløshed er en vigtig influent på samfundets økonomiske vækst. - Arbejdsløsheden stiger dog fra et meget lavt niveau Skattelettelser i 2009 vil øge privatforbrugernes rådighedsbeløb: - Forbrug eller opsparing? Til gengæld ventes inflationen at blive betydelig lavere de kommende år, mens overskuddet på betalingsbalancen igen vil begynde at vokse 19 February 2009

7 Erhvervslivet påvirkes også
Reduceret aktivitet i virksomhederne : Fra Q3 – Q blev virksomhedernes samlede salg reduceret med 53,5 DKK. mia. (6,2 %). Såvel den indenlandske efterspørgsel som eksporten er ramt Den markante stigning i antal konkurser fortsætter. December 2008: 544 (stigning på 148% i forhold til december 2007) Værdierne falder : Store nedskrivninger på aktiver gør det sværere at leve op til bankernes krav i forbindelse med finansiering Lavere afsætningsmuligheder i Danmark og i udlandet 19 February 2009

8 Den globale recession rækker langt ind i 2009
Boligmarkedet er under pres i mange lande Kreditkrisen er langt fra overstået Fra Wall Street til Main Street - tillidsindikatorerne rekordlave Hjælpepakkerne virker, men fortsat vild volatilitet på de finansielle markeder Råvarepriserne styrtdykker – inflationen falder Centralbankerne sænker renten Vi har oplevet pres på kronen! 19 February 2009

9 Første halvår af 2009 bliver værst
Negativ vækst i USA, Euroområdet, Storbritannien og Japan. Lav vækst i Kina Historisk svag SEK og GBP samt svag USD svækker dansk konkurrenceevne Især 1. halvår bliver en barsk affære – konkurser og arbejdsløsheden stiger Det får næsten alle centralbanker til at holde renterne nær nul – i Danmark når renten under 2% i takt med at rentespændet til ECB indsnævres i løbet af 2009 Samtidig vedtages der store vækstpakker – 2-3% af BNP Det vil føre til begyndende vækst i årets sidste halvdel 19 February 2009

10 Erhvervskunderne - set med Nordea øjne
Den økonomiske udvikling skaber udfordringer Det er blevet klart sværere at drive virksomhed - nogle erhverv er særligt udsatte. Varige forbrugsgoder (high end) , investeringsgodeindustrien Mange virksomheder gør det rigtig godt - tilpasser sig de nye tider Den ekstreme volatilitet i råvarepriser, renter, aktiekurser, fragtrater etc. sætter helt nye krav til os alle Der er behov for større robusthed for at kunne navigere hensigtsmæssigt 19 February 2009

11 Automobilbranchen i en lavkonjunktur
Automobilbranchen er en meget konjunkturfølsom branche og er derfor hårdt ramt af den aktuelle økonomiske afmatning Faldende friværdier, lavere forbrugertillid og frygt for arbejdsløshed får mange til at udsætte de store udgiftsposter og dermed beslutningen om at skifte bilen ud Branchen er kendetegnet ved en lavere soliditetsgrad end mange andre brancher og er derfor mere sårbar i nedgangstider Ikke kun forhandlerne rammes af det svigtende salg – den aktuelle konjunkturnedgang giver rystelser ud i hele producentledet I Nordea ser vi en tendens til, at et stigende antal automobilforhandlere har fået økonomiske udfordringer i ultimo 2008 og primo 2009, en tendens der forventes at fortsætte 19 February 2009

12 Kontakt med erhvervskunder
Hver kunde har en decentral erhvervsrådgiver, som varetager den daglige kontakt til kunden Erhvervsrågiveren har mulighed for at trække på en branchekyndig kreditorganisation 19 February 2009

13 Kundekontakt - Vi vil være tæt på vore kunder
Nogle kunder er berørte af den aktuelle turbulente situation, og mange er usikre. For Nordea er det derfor vigtigt, at vi er i tæt dialog med kunderne om deres situation for at kunne yde den bedste rådgivning - Opfølgninger på aftaler og vilkår mellem forhandleren og Nordea foregår ved årlige engagementsforhandlinger, så der konstant eksisterer en aktiv dialog om behov - I Nordea tror vi på tanken om et partnerskab mellem kunde og bank, derfor ønsker vi at etablere et langvarigt helkundeforhold med enhver kunde - Nordea ønsker overblik over kundens forretningsmæssige forhold og afhængighed overfor andre banker 19 February 2009

14 Beslutningsgrundlag For at kunne danne sig et korrekt billede af en virksomhed, skal banken bruge følgende: - Årsbudget, som viser forventningerne til driften, status og likviditeten opdelt på månedsbasis. Hvordan udvikler balancen og likviditeten sig? - For at vi konstant har et fuldstændigt billede af en virksomhed, vil vi have kvartalsvise periodeopfølgninger, inklusiv oversigter over det løbende opdaterede likviditetsbehov - gerne opdelt på månedsbasis - Årsregnskab, revisionsprotokolat og specifikationer 19 February 2009

15 Kreditvurdering Når Nordea foretager kreditvurderinger af virksomheder indenfor automobilbranchen indgår bl.a.: - Vi lægger vægt på, at virksomhederne har en professionel bestyrelse og revision - Virksomhedens markedsposition og produktudbud - Hvordan er virksomhedens betalingsvilje og –evne? - Ejerens vilje til at bakke op om virksomheden - Hvordan er forhandlerens lagersammensætning af nye og brugte biler samt reservedele - Hvor dygtig og hurtig er forhandleren til at tilpasse sin virksomhed? Tydeliggør løbende gjorte tiltag som f.eks. effektiviseringer af dele af driften og udtryk den forventede effekt heraf på drift / balance - Forhandlerens likviditet og soliditet er i fokus - Likviditetsstyring og pengebindinger er afgørende parametre – ”Cash is king” - Vi vægter en rimelig afvejning mellem bankens og virksomhedens risiko 19 February 2009

16 Kreditvurdering Forhandlerens eksponering i ejendomme
I de sidste 8 – 10 år har en række forhandlere investeret mange penge i store og flotte bilhuse Dette stiller krav til forhandlerens honorering af de faste kapacitetsomkostninger, da stor eksponering kan betyde øget sårbarhed Hvilke muligheder er der for alternativ anvendelse af ejendommen, hvis forhandleren må sælge virksomheden? 19 February 2009

17 Udlånspolitik Nordeas skriftlige udlånspolitik er grundlæggende ikke ændret, det vigtigste forhold er stadigvæk partnerskabet mellem kunde og bank. I forhold til automobilbranchen er det klart, at de nuværende konjunkturer kan få indflydelse på udlånspolitikken Den usikre situation, markedet aktuelt befinder sig i, har resulteret i øget fokus på risici Derfor vil flere kunder end tidligere opleve, at Nordea stiller større krav vil løbende rapportering og indsigt I det nuværende marked vurderes enhver kreditgivning ud fra kundens nuværende situation og ikke kundens historiske resultater 19 February 2009

18 Automobilbranchen – i en nedgangstid
I den nuværende situation er det vigtigt, at automobilforhandlerne tilpasser sig vilkårene på markedet: - Virksomhedens omkostninger skal trimmes, så overflødige omkostninger skæres fra - Lagrene skal tilpasses salgsaktiviteten - Prisnedsættelser og alternative rabatordninger og tiltag kan lokke flere kunder ind i forretningen - Det kan være nødvendigt at lade sig opkøbe eller i yderste tilfælde afvikle sin virksomhed Det er vigtigt, at ledelsen løbende forholder sig til udviklingen og reagerer hurtigt på faresignaler. Handlerkraft og tilpasninger er afgørende for virksomhedens evne til at overleve Så længe der opretholdes en tæt og informativ dialog mellem automobilforhandleren og banken, kan vi sammen finde løsninger i den aktuelle situation 19 February 2009

19 Spørgsmål og kommentarer
19 February 2009


Download ppt "Nordeas syn på den nuværende finansielle situation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google