Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Serviceydelser Stamdataoversigt SAP Best Practices Baseline V1.604.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Serviceydelser Stamdataoversigt SAP Best Practices Baseline V1.604."— Præsentationens transcript:

1 Serviceydelser Stamdataoversigt SAP Best Practices Baseline V1.604

2 Produkthierarki logistik
Disse data oprettes i BB 104 00001 Topniveau Niveau 1 Niveau 2 00001B0001 Produkter A (Produktion/handel) 00001B0002 Produkter B (Serviceydelser) Niveau 3 00001B Produkter A.01 (MTO) 00001B Produkter A.02 (MTS) 00001B Dele A.03 00001B Produkter B0,01 00001B Produkter B.02 Alle materialestamdatarecords er tildelt til produkthierarkiniveau 3 CO-PA SOP-grænseflade Produkthierarki niveau 3 Produktgruppe niveau 2

3 Produktgruppe Serviceydelser
Disse data oprettes i BB 192 Niveau 1 Materialegruppe YBSV01 Materialegruppe YBSVM1 Niveau 2 Reservedele Service Master Reservedele Fabrik 1000 Materiale*: D100 S300 Materiale*: Materiale*: H100 H200 * Alle anvendte materialer tildeles til en materialegruppe

4 Reservedel Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 192 & 213 Lag 1 D300 Reservedel, (DIEN) Anvendt i rådgivnings-scenario for lag 1 Lag 2 D101 Reservedel, (DIEN) D102 Reservedel, (DIEN) D103 Reservedel, (DIEN) D200 Reservedel, (DIEN) Anvendt i service-scenarier for lag 2 D201 Reservedel, (DIEN) D301 Reservedel, (DIEN) D302 Reservedel, (DIEN) Anvendt i rådgivnings-scenarier for lag 2 D303 Reservedel, (DIEN)

5 Medarbejder/salgsansvarlig Serviceydelser og produktion
Oprettet i BB 192 – lag 1 grundlag SRV – medarbejder Aktivitetstype 8 (rådgivning) omkostningssted 1321 Anvendt i alle servicerådgivnings-scenarier: 194 lag lag 2 Oprettet i BB 192 – lag 1 grundlag SRV – medarbejder Aktivitetstype 101 (servicestandard) omkostningssted 1321 Anvendt i alle (IT) servicescenarier: 193 lag , 212, 217 lag 2 Oprettet i BB 191 – lag 1 grundlag SRV og bibliotek for MF medarbejder ingen aktivitetsart omkostningssted 1101 (gen) Anvendt i rejsestyrings-scenario: 191 lag 1 (alle andre medarb.-id'er kan også anvendes) Oprettet i BB 122 – lag 2 bibliotek for MF medarbejder Aktivitetstype 9 (udvikling) omkostningssted 1602 999301 Salgs- ansvarlig Anvendt i produktionsscenario: Tilbagekaldelse af batch 122 lag 2 Stamdataudvidelse i BB 122 – lag 2 Oprettet i BB 210 – lag 2 bibliotek for MF 999302 Aktivitetstype 9 (udvikling) omkostningssted 1501 Anvendt i produktionsscenario: PLM-intern produktudvikling 210 lag 2

6 Projektsystemstamdata PSP-elementstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 196 & 197 S-EXT-10 fase 1, projektundersøgelse S-EXT Standard-PSP-element, eksternt serviceprojekt Anvendt i servicerådgivnings-scenario: 196 lag 2 S-EXT-20 fase 2, udvikling S-INT-10 fase 1, projektundersøgelse Anvendt i servicerådgivnings-scenario: 197 lag 2 S-INT Standard-PSP-element, Internt serviceprojekt S-INT-20 fase 2, udvikling

7 Projektsystemstamdata Standardnetværk
Disse stamdata oprettes i BB 196 Standardnetværk S-10 fase 1, projektundersøgelse Anvendt i servicerådgivnings-scenario: 196 lag 2 Standardnetværk S-20 fase 2, udvikling

8 Projektsystemstamdata Allokering af materiale til standardnetværk
Disse stamdata oprettes i BB 196 S-EXT-10 fase 1, projektundersøgelse D300 Materiale (DIEN) S-10 Standardnetværk fase 1, projektundersøgelse S-EXT Standard-PSP-element, eksternt serviceprojekt Anvendt i serviceråd-givnings-scenario: 196 lag 2 S-EXT-20 fase 2, udvikling D301 Materiale (DIEN) S-20 Standardnetværk fase 2, udvikling

9 Handelsvareservice Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 213 – lag 2 H100 Handelsvare, købt i (HAWA) Anvendt i service-scenarier for lag 2 H200 Handelsvare, tredjepart (HAWA) Anvendt i service-scenarier med tredjepart for lag 2

10 Halvfabrikataservice Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 217 – lag 2 S300 Halvfabrikata, (SEMI) SN Kun anvendt i service-scenario 217 for lag 2 SN Serienumre

11 Serviceydelsesstamdata Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 215 – lag 2 Serviceydelsesstamdata, (SERV service: indkøb) Kun anvendt i service-scenario 212 for lag 2

12 Plan Planstruktur Disse stamdata oprettes i BB 215 – lag 2 100000 1
Generel vedligeholdelse 1 Gruppetæller 100000 Plan, Generel vedligeholdelse 2 Gruppetæller Anvendt i service-scenarier for lag 2 100000 Plan, Generel vedligeholdelse 3 Gruppetæller

13 Forklaring Symbol Beskrivelse Bemærk- ninger til anvendelsen Symbol
Række: Identificerer en brugerrolle, såsom fakturakontrolmedarbejder eller salgsansvarlig. Rækken kan også identificere en organisatorisk enhed eller gruppe som alternativ til en bestemt brugerrolle. De øvrige forløbssymboler i tabellen placeres i disse rækker. Der er lige så mange rækker, som der er brugerroller i scenariet. Brugerrolle- rækken indeholder typiske opgaver for brugerrollen. Eksterne hændelser: Indeholder hændelser, der starter eller afslutter scenariet eller påvirker hændelsesforløb i scenariet. Forløbslinie (ubrudt): Linien angiver den normale rækkefølge for trin og flowretningen i scenariet. Flowlinie (stiplet): Linien angiver forløbet for sjældent anvendte eller betingede opgaver i et scenario. Linien kan også føre til relevante bilag for procesforløbet. Forbinder to opgaver i en scenarieproces eller en hændelse uden trin Forretningsaktivitet/-hændelse: Identificerer en handling, som fører enten ind i eller ud af scenariet, eller en ekstern proces, som finder sted under scenariet Modsvarer ikke et opgavetrin i dokumentet Enhedsproces: Identificerer en opgave, der er omfattet af et trindelt scenarieforløb Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Reference til proces: Hvis scenariet gengiver et andet scenario i sin helhed, anføres scenariets nummer og navn her. Reference til underproces: Hvis scenariet gengiver dele af et andet scenario, anføres scenariets nummer, navn og trinnumrene fra scenariet her Procesbeslutning: Identificerer en beslutning/forgrening, som angiver et valg, slutbrugeren har truffet. Linier angiver forskellige valg, som udgår fra forskellige dele af romben. Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet. Angiver, at der skal træffes et valg efter udførelsen af trinnet. Symbol Beskrivelse Bemærkninger til anvendelsen Til næste/fra forrige diagram: Fører til næste/forrige side i diagrammet Flowdiagrammet fortsætter på næste/forrige side Udskrift/dokument: Identificerer et printet dokument, rapport eller formular Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Økonomisk fakta: Angiver et journalpostdokument Budgetplanlægning: Angiver et budgetplanlægningsdokument Manuel proces: Omfatter en opgave, der udføres manuelt Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til af angive en opgave, der udføres manuelt, såsom losning af en lastbil på lageret, som påvirker procesforløbet. Eksisterende version/data: Denne blok omfatter data, der tilgår fra en ekstern proces Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men angiver derimod data, der tilgår fra en ekstern kilde. Dette trin har ingen indgående flowlinier. Systembeslutning godkendt/fejl: Denne blok omfatter en automatisk beslutning, der træffes af softwaren Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet, men anvendes derimod til at angive en automatisk systembeslutning, der træffes efter udførelsen af et trin. Diagramfor-bindelse <Funktion> Udskrift/ dokument Ekstern til SAP Økonomisk fakta Forretningsaktivitet/-hændelse Budget-planlægning Enhedsproces Manuel proces Proces-reference Eksisterende version/data Reference til under-proces System-beslutning godkend-else/fejl Procesbe-slutning

14 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Download ppt "Serviceydelser Stamdataoversigt SAP Best Practices Baseline V1.604."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google