Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde om kandidatmuligheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde om kandidatmuligheder"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde om kandidatmuligheder
Sprog og International Virksomhedskommunikation

2 Program SIV v/Lotte Dam Spansk SIV kandidat v/Joan Smidt PAUSE
Kandidatmuligheder Ansøgningsprocedure Kandidat i udlandet

3 SIV v/Lotte Dam

4 Spansk SIV kandidat v/Joan Smidt

5 PAUSE (10. min)

6 Det var bacheloren – hva’ så nu?
Vil jeg læse videre? Hvad vil jeg læse? Hvor vil jeg læse? Hvad kan jeg læse?

7 AAU Interaktive Digitale Medier SIV
Direkte adgang Andre Interaktive Digitale Medier Kommunikation SIV Culture, Communication and Globalization Development and International Relations European studies Informationsarkitektur Læring og Forandringsprocesser Oplevelsesdesign Tourism

8 Sprog og International Virksomhedskommunikation (spansk/engelsk) Cand
Sprog og International Virksomhedskommunikation (spansk/engelsk) Cand.mag. i Sprog og International Virksomhedskommunikation Indhold – kurser m.m. Obligatoriske kurser; grammatik og lingvistik (7. sem.), virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation + andre kurser indenfor kommunikation (interkulturel og formidlet kommunikation) Valgfag (7.-8. semester); konsumentadfærd, æstetisk webkommunikation, forbrugergrupper og forbrugerkultur, intern organisationskommunikation og Chinese Area Studies I og II Praktik m.m. Praktik- eller studieophold på 9. semester i Danmark eller et land indenfor fremmedsprogsområdet Jobmuligheder Eksport-, marketing-, kommunikations- eller sprogmedarbejder (bl.a. arbejde med PR, HRM, markedsundersøgelser)

9 Culture, Communication and Globalization Cand. mag
Culture, Communication and Globalization Cand.mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering Indhold – kurser m.m. Profiler (en individuel profil med eget valg af udbudte kurser eller en af følgende); Market and Consumption Organization and Leadership International Relations Migration Praktik m.m. 9. semester; mulighed for praktik eller studieophold ved universitet i Danmark eller i udlandet Jobmuligheder International markeds- og kommunikationsmedarbejder, projektmedarbejder eller sagsbehandler i internationalt orienteret virksomhed/organisation (informationsarbejde, markedsføring, intern/ekstern kommunikation, bistandsarbejde, turisme, kulturformidling etc.)

10 Development and International Relations Cand. soc
Development and International Relations Cand.soc. i Development and International Relations Indhold – kurser m.m. Profiler (en individuel profil med eget valg af udbudte kurser eller en af følgende): European Studies Development and International Relations Chinese Area Studies Global Refugee Studies (in Copenhagen) Praktik m.m. Praktik i international organisation eller organisation med internationale relationer Studieophold ved udenlandsk uddannelsesinstitution (kurser indenfor udvikling el. internationale relationer) Jobmuligheder Inden for internationale institutioner og organisationer, diplomati, offentlig virksomhed, ph.d. osv.

11 European Studies Cand. soc
European Studies Cand.soc. i Internationale forhold, Europæiske Studier Indhold – kurser m.m. Seminarer; bl.a. EU’s eksterne rolle, EU lov, politik, kultur og identitet Simuleringsspil; et simuleringsspil i relation til den europæiske integration Praktik m.m. Praktikophold eller ophold på universitet i udlandet (relevant for studiet) Jobmuligheder Indenfor europæiske og internationale institutioner og organisationer, diplomati, den offentlige og private sektor, NGO’er, ph.d. osv.

12 Informationsarkitektur Cand.it i informationsarkitektur
Indhold – kurser m.m. Obligatoriske kurser; informationsarkitekturens retorik og økologi, it-teknik, databaser (7.sem.), design af informationsarkitektur, it-teknik, software (8. sem.), strategi for forandring, it-teknik, designværktøjer (9.sem.) Valgfrie moduler (9.sem.): Persuation Datavisualisering Nej. Informationsarkitekt på websites eller i anden software. Informationsarkitekt i netbaserede virksomheder. Praktik Jobmuligheder

13 Læring og Forandringsprocesser – AAU el. Ballerup Cand. mag
Læring og Forandringsprocesser – AAU el. Ballerup Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Indhold – kurser m.m. Obligatoriske moduler; bl.a. viden om læring og forandringsprocesser, læring i multikulturelle kontekster, læring og forandring i praksis Valgmoduler (2 specialiseringer); Pædagogik og pædagogisk innovation (interesse for uddannelse og undervisning) Organisatorisk læring (interesse for organisationslæring) Praktik Nej Jobmuligheder Bl.a. underviser, projektleder, evalueringskonsulent, og personale(udviklings)medarbejder

14 Oplevelsesdesign Cand.it i Oplevelsesdesign
Obligatoriske moduler; bl.a. viden om æstetiske og oplevelsesøkonomiske proceseer ft. Digitale medier, digitalt design (7.sem.), ledelse og kreative processer i oplevelsesdesign, metoder i it-baseret oplevelsesdesign (8.sem.), oplevelsesdesign i praksis (9.sem.). På 9. semester indgår et projektorienteret praksisforløb i en relevant virksomhed eller organisation. Bl.a. Som konsulent eller rådgiver i virksomheder eller organisationer, der vil implementere digitalt oplevelsesdesign, f.eks. Kulturinstitutioner, kommuner og private virksomheder.

15 Turisme (engelsksproget) - AAU el. Ballerup Cand.mag. i Turisme
Indhold – kurser m.m. Obligatoriske moduler; turisme under forandring, produktudvikling og innovation i teori og praksis, turismepolitik og erhvervsudvikling m.fl. Praktik m.m. 9. semester et internationalt semester – enten feltstudier (praktik) eller teoretiske studier (studieophold ved et udenlandsk universitet) Jobmuligheder Indenfor (du har gættet det) turisme; rejsebureau, turistbureau, projektleder osv.

16 AAU Interaktive Digitale Medier SIV
Direkte adgang Andre Interaktive Digitale Medier Kommunikation SIV Culture, Communication and Globalization Development and International Relations European studies Informationsarkitektur Læring og Forandringsprocesser Oplevelsesdesign Tourism

17 Interaktive Digitale Medier Cand.it i Interaktive Digitale medier
Obligatoriske moduler; Interaktiv dramaturgi og oplevelsesorienteret design, feltstudier og branchekendskab (7.sem.), metoder i undersøgelser og design af interaktive digitale medier, projektledelse og projektstyring (8.sem.), Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge 3 moduler: Eks.: Interaktive, digitale medier i læringsmæssige og organisatoriske sammenhænge, spilproduktion, musik og lydproduktion, innovation, iværksætteri og entrepreneurship mv. Interaktive medier i praksis  Virksomhedspraktik-/samarbejde ELLER Selvstuderet emne inden for Interaktive Digitale medier. Bl.a. konceptudvikler, kreativ medarbejder, grafisk designer, projektleder, game-designer, underviser, interaktionsdesigner mv.

18 Kommunikation Cand.mag. Kommunikation
Indhold – kurser m.m. Specialiseringer: Medieret kommunikation Interpersonel kommunikation Egen sammensætning af udbudte kurser Praktik m.m. 8. semester; praktikophold eller selvstuderet emne Udlandsophold kan indgå i uddannelsen Jobmuligheder Afhænger af specialisering – bl.a. informationsarbejdere (offentligt og privat), reklame, PR, organisations- og personaleudvikling eller medarbejdere i de elektroniske medier

19 ASB Virksomhedskommunikation
Direkte adgang Andre Virksomhedskommunikation Erhvervssprog og international erhvervskommunikation MA in Corporate Communication

20 Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation, cand. Linc. Merc.
Adgangskrav Erhvervssproglig bacheloruddannelse Indhold – kurser m.m. Basisområde (fælles); sproglig viden og metode, analyse og produktion af fagtekster Profilområde (eller individuelt valgte kurser); International markedskommunikation og PR Translatør og tolk Europæiske studier Mulighed for praktik Jobmuligheder Afhænger af specialisering – fx intern/ekstern kommunikation, PR, marketing, tolkning, oversættelse, fundraising etc.

21 MA in Corporate Communication Cand.linc.merc,
Erhvervssproglig uddannelse Obligatoriske fag: Bl.a. Corporate Communication, corporate Communication in Change and Crisis Situations, Stakeholder relations mv. Profil: 1. Integrated Marketing Communication and Public Relations. 2. Global Communication in a Corporate Perspective. 3. HR Communication. National/international virksomhed med fokus på kommunikation, PR, branding mv.

22 Virksomhedskommunikation Cand.ling.merc.
Adgangskrav Erhvervssproglig bacheloruddannelse Indhold – kurser m.m. Obligatoriske fag: Bl.a. Corporate Communication og eksterne stakeholders, medietræning, lederen som kommunikator mv. Profilområder: Integreret Markedskommunikation og PR, Turismekommunikation, Offentlig Kommunikation, HR-kommunikation. Jobmuligheder Afhænger af specialisering – fx intern/ekstern kommunikation, PR, marketing, tolkning, oversættelse, fundraising etc.

23 SDU http://www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat
Amerikanske Studier (cand.ling.merc.) Cand.ling.merc. i sproglig og kulturel formidling (engelsk)  Kommunikationsdesign! Kultur og formidling Webkommunikation

24 CBS http://www.cbs.dk/uddannelser/kandidat/alle_kandidatuddannelser
Cand.soc. i Human Resource Management Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse Cand.ling.merc. i erhvervssprog og international erhvervskommunikation Interkulturelle Markedsstudier Kommunikation Amerikanske Studier (inkl. Latinamerika) Europæiske Studier Translatør og Tolk i Engelsk

25 Cand.soc. i HRM Adgangskrav Ansøgningsfrist Adgangsbegrænsning
Samfundsvidenskabelig BA (http://www.cbs.dk/uddannelser/kandidat/optagelse/menu/adgangskrav/menu/bachelorgrad) Opfyldes dette adgangskrav ikke, kan man søge ind som dispensat (hvor man begrunder, at uddannelsen har et væsentligt samfundsvidenskabeligt indhold + eventuelle andre relevante forhold) Ansøgningsfrist 1. Marts inden kl. 12 for dispensater (gruppe B) Adgangsbegrænsning

26 Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse
Adgangskrav Samfundsvidenskabelig BA (http://www.cbs.dk/uddannelser/kandidat/optagelse/menu/adgangskrav/menu/bachelorgrad) Opfyldes dette adgangskrav ikke, kan man søge ind som dispensat (hvor man begrunder, at uddannelsen har et væsentligt samfundsvidenskabeligt indhold + eventuelle andre relevante forhold) Specifikt adgangskrav: Min. 30 ECTS inden for politik og/eller ledelse og/eller kommunikation Ansøgningsfrist 15. marts for dispensater (gruppe B) Adgangsbegrænsning “opererer I grænsefladerne mellem offentlig, privat og frivillig sektor’, tilsyneladende udd. Særkende, at den uddanner kandidater, som er særligt rustet til ‘grænseoverskridende’ kommunikation og ledelse. Profilen afhænger af BA, om den fx peger mest I retning af erhvervsliv eller udvikling Du tegner din egen unikke profi som politisk-strategisk kommunikatør ved at kombinere PKL med din tidligere bacheloruddannelse. Fx kan en kombination med kunsthistorie anvendes på museer og til kulturformidling. En kombination med HA kan bruges i private virksomheder, der agerer på markedet for velfærdsydelser.

27 Cand.ling.merc.uddannelserne
Adgangskrav Ansøgere uden direkte adgangsgivende BA (i erhvervskommunikation) er sikret adgang, hvis de har en BA med min. 60 ECTS inden for det pågældende fremmedsprog og 40 ECTS i anden relevant sidekompetence (inden for det humanistiske eller samfundsvidenskabelige hovedområde) Ansøgningsfrist 15. marts (gruppe B)

28 PAUSE

29 Ansøgningsprocedure Ingen koordineret tilmelding. Dvs.:
Ingen fælles ansøgningsprocedure – individuel for hver uddannelsesinstitution Ansøgning sendes til universitetet el. fakultetet (pr. brev eller via nettet) og behandles dér Ingen facitliste mht. optagelse; Studienævnet på kandidatuddannelserne kan give dispensation, hvis ens bachelor ikke giver direkte adgang Ingen fælles ansøgningsfrist Med andre ord: Du skal selv undersøge proceduren…

30 Her finder du den info, du skal bruge:
Universiteternes og kandidatuddannelsernes hjemmesider (evt. Studievejledere, decentrale studievejledere og studiesekretærer – ring, skriv en mail, aftal et møde (de er der for at hjælpe) STUDIEORDNINGER!!! Adgangskrav, uddannelsens indhold, kompetencer, struktur (praktik fx), titel osv. osv.

31 Udlandsophold 1-3 semestre i udlandet;
Merit fra kandidatuddannelsen i Danmark – det er kandidatuddannelsen, der godkender studieopholdet Hjælp fra internationalt kontor Mariann Simonsen Samarbejdsaftaler el. udlandsstipendium Uddannelsesstedet afgører satsen (dvs. stipendiets størrelse) Se (SU i udlandet) Udlandsophold søges gennem SU kontoret på det pågældende danske universitet

32 Links ifm. kandidat i udlandet
Betingelser i øvrigt: ermedudlandsstipendium/betingelser/Sider/default.aspx Universitetslisten: https://info.su.dk/udland/positivlisteVTU.jsp

33 Det er DIG, der skal finde informationen og tage en beslutning
Det er DIG, der skal finde informationen og tage en beslutning! (Men vi vil gerne hjælpe dig på vej ) Lokale 3.121 Åbningstider: Træffes efter aftale.

34 Åbent Hus på AAU 3. marts kl. 9-15, Kroghstræde 3 www.studieguide.aau.dk
Oplæg om forskellige kandidat- og bacheloruddannelser Mulighed for at tale med decentrale og centrale studievejleder ved de forskellige stande

35 Karrieremesse i Gigantium 8. marts. Kl. 10-16 www.karrieredagene.dk
Forskellige virksomhedsstande Foredrag; Guldjobbet kl Brug dit netværk kl

36 Rigtig god weekend! 


Download ppt "Informationsmøde om kandidatmuligheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google