Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaring – læring – viden – videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaring – læring – viden – videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle."— Præsentationens transcript:

1 Erfaring – læring – viden – videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle niveauer i moderne dannelsessystemer Dietrich Benner / Alexander von Oettingen Forelæsninger ved Syddansk Universitet, Odense 2012

2

3 Menon: … Hvordan vil du bære dig ad med at tage noget frem til undersøgelse, som du ikke kender … Sokrates: Jeg forstaar nok, hvad du tilsigter med de Ord, Menon. Men ser du ikke, at det er rene Ordkløverier, det med, at et Menneske hverken kan søge efter det, han kender, eller efter det, han ikke kender; for han kan ikke søge efter det, han kender, han kender det jo, og i saa Fald har han ingen Undersøgelse nødig; ej heller efter, hvad han ikke kender, han kender jo ikke engang noget til, hvad han søger. Menon: Naa, saa synes du altsaa ikke, at den Betragtning er rigtig? (Menon 80d 5 - 81a 2)

4

5

6

7

8

9

10

11 Faser i dannelsesprocessen i Platons hulelignelse 1.For dannelsesprocesser findes der ikke en absolut begyndelse. De har altid allerede begyndt og går ud fra før- erfaringer og før-viden. 2.Nye dannelsesprocesser starter altid med irritationer, idet det fortrolige mister sin fortrolighed og det kendte bliver fremmed. 3.Dannelsesprocesser inkluderer en ændring i vanerne som ikke bliver opfundet tilfældigt, men som bliver ledt ud fra ideen om det gode. 4.I dannelsesprocesser bliver det menneske der er i dannelsesprocessen og den verden vedkommende kender andre. 5.Resultater af dannelsesprocesser er hverken meddelbar eller konserverbar. Dannelsesprocesser er individuelle og er fortløbende.

12 Erfaring – læring – viden – videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle niveauer i moderne dannelsessystemer Dietrich Benner / Alexander von Oettingen Forelæsninger ved Syddansk Universitet, Odense 2012

13 “Alle mennesker stræber af natur efter at vide. Det er glæden ved sanserne et tegn på. For uanset deres nytte, værdsætter vi dem for deres egen skyld, og det gælder synssansen i højere grad end alle de andre. Vi foretrækker nemlig at se frem for så at sige alt andet, ikke kun med henblik på at udføre en handling, men også når vi intet skal foretage os. Årsagen er, at denne sans i højeste grad giver os erkendelse og klargør mange forskelle. Nu er det sådan, at dyrene naturligt har sansning ved deres tilblivelse, og ud fra denne opstår hos nogle dyr hukommelse, hos andre ikke. Det er også grunden til, at de første er mere intelligente og mere lærenemme end dem, der ikke formår at huske…

14 Menneskeslægten derimod lever med både fagkundskab og beregninger. Hos mennesker opstår erfaring ud fra hukommelsen, for det at huske samme forhold mange gange munder ud i én erfaring. Erfaring synes næsten at være på lige fod med egentlig viden og fagkundskab, men faktisk udgår viden og fagkundskab hos mennesket fra erfaringen… Nu opstår fagkundskab, når der ud fra mange erfaringsbaserede tanker fremkommer én generel antagelse om ligeartede ting. Det er nemlig et spørgsmål om erfaring at have følgende antagelse: ʻ Denne behandling var gavnlig for Kallias, da han led af den eller den sygdom, og for Sokrates og for mange andre enkelttilfælde’, mens det er et spørgsmål om fagkundskab, at ʻ for alle tilfælde af denne sygdom, afgrænset under én enkelt form, var denne behandling gavnlig’, for eksempel for flegmatikere eller kolerikere, der er ramt af feber.

15 Med hensyn til at handle ser erfaring ikke ud til at adskille sig fra fagkundskab. Tværtimod lykkes ting for erfarne folk i højere grad end folk, der har forklaringen men mangler erfaring. Grunden er, at erfaring består i kendskab til enkelttilfælde, mens fagkundskaben er kendskab til generelle forhold. Alle handlinger og frembringelser angår imidlertid enkelttilfældet. For lægen gør ikke ʻ mennesket’ rask, ud over i tilfældig forstand, men Kallias eller Sokrates, eller hvad patienten nu hedder, for hvem det tilfældigt følger at være et menneske. Hvis man altså har forklaring uden erfaring og godt nok kender det generelle men derimod er uvidende om enkelttilfældene, der falder under det generelle, vil man ofte forfejle behandlingen. Det, der skal behandles, er jo et enkelttilfælde. Ikke desto mindre mener vi faktisk, at viden og forståelse i højere grad hører til fagkundskab end til erfaring, og vi antager, at fagmændene

16 er visere end de erfarne derudfra, at visdom i alle tilfælde følger den højere grad af viden. Dette fordi de første har viden om årsagen, mens de sidste ikke har det. For de erfarne ved at, men de ved ikke hvorfor. Fagmænd derimod erkender hvorfor, altså årsagen. Derfor er vi også traditionelt af den opfattelse, at mestrene indenfor ethvert område er mere agtværdige, og at de ved mere end arbejdsmændene og at de er visere, fordi de har viden om årsagerne til produkterne … så det er ikke, fordi de er praktikere, at mestrene er visere, men fordi de har forklaringen og kender årsagerne. I det hele taget er evnen til at undervise et tegn på, hvem der er vidende, og hvem der ikke er vidende, og derfor har vi den opfattelse, at fagkundskab i højere grad end erfaring er egentlig viden. For de vidende kan undervise, det kan de uvidende ikke.” (Met. 980a – 981b 10)

17 GrundEksempel a) causa materialisDen materielle årsag. Materialets beskaffenhed fx træ eller tegl. b) causa formalisDen formale årsag som ordner materialet. Fx en byggeplan for et hus. c) causa efficiensDen efficiente årsag som fortæller noget om frembringelsen af formen. Fx håndværkernes og arkitektens virke. d) causa finalisDen finale årsag som fortæller noget om formålet. Fx har vi huse for at bo i dem.

18 Den materiell e årsag Den formale årsag Den efficiente årsag Den finale årsag HusTræ og tegl Værelse og tag HåndværkAt bo Offerskål Marmor- blok Form Hammer/ mejsel Offer- handling VenskabMenneskerLigeGaverVelvilje

19


Download ppt "Erfaring – læring – viden – videnskab – undervisning Om den pædagogiske egenlogik i undervisningsmæssige dannelsesprocesser og betydningen deraf for alle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google