Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsmøde, eliteidrætsgymnasier.dk d november 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsmøde, eliteidrætsgymnasier.dk d november 2012"— Præsentationens transcript:

1 Årsmøde, eliteidrætsgymnasier.dk d. 15.-16. november 2012
Workshop - MENTORING Årsmøde, eliteidrætsgymnasier.dk d november 2012

2 ANTAGELSE: Bedre mentoring giver større trivsel og bedre elever!
FORMÅL: at deltagerne kan hjembringe ideer, der bredt tilknytter sig MENTORING ANTAGELSE: Bedre mentoring giver større trivsel og bedre elever!

3 Hvor skal vi hen? Valg af sekretær ;o)
Præsentation af diverse værktøjer fra EG – eksempler fra Tornbjerg Gymnasium Fælles definition af hvordan vi i eliteidrætsgymnasier.dk opfatter mentoring Opsamling af viden om hvilke mentoringredskaber der anvendes i eliteidrætsgymnasier.dk Udveksling af erfaringer for hvordan vi i praksis anvender forskellige mentoringredskaber

4 Ét par definitioner på mentoring
Mentoring skal ses som en ”lærende alliance, der åbner for talentet” (citat fra bogen ”Implementing Mentoring Schemes”, Butterworth & Heinemann, 2002) Mentoring kan defineres som et læringssamarbejde, med fokus på relationen. Hvordan mentor og mentee samarbejder og lærer gennem samarbejdet. Det er vigtigt, at mentor har erfaring og færdigheder, som kan være relevante for mentee. I denne rolle bliver mentor en person, som lytter og stiller spørgsmål, både udforskende og udfordrende spørgsmål, som giver feedback, og som også giver sin mening til kende...

5 Mentoring – 3 platforme Mentor  elev Elev  elev Skole lærer
Elevforum Buddy-ordning Gruppesamtaler Elevelev hæfte Kurser i fjernundervisning/omlagt undervisning Tydelig sæsonplanlægning Kurser i kendskab til LifeSkills og transferværdi Mentorsamtaler Screenings-værktøjer Coaching Lifeskils-kurser Trænersamtaler

6 Fælles rammesætning Hvad er vores definition på mentoring?
Mentoring - et diffust begreb Mentoring er ikke coaching – men der er en fælles delmængde Studievejledning og mentoring adskilt – men med fælles delmængde Relation mellem mentor og mentee i fokus Fokus på individet(s opfattelse af virkeligheden)

7 Mentorværktøjer vi har kendskab til
Brainstorm – idébank/best practice: Fokus på planerne efter endt STX (Rødkilde) Facebookgruppe (lektiehjælp, erfaringer fra tidl. elever) Ydelser og forpligtelser i balance (og værktøjer til at forskyde balancen) Refleksionsark/screening (Brøndby) Balance/aftaler mellem mentor og studievejleder Forældremøde i 1g Mentorsamtaler (statussamtaler n gange årligt) – forventningsafstemning

8 …fortsat… Aflevering af sæsonplaner ift. planlægning af større skr. opgaver og eksaminer. Kunne kobles med refleksionsark. Kan kobles til Lectio. Informationer om sæsonplaner til skolen/lærere – ift. arbejdsmiljø og aflønning

9 Efterbehandling En uddybelse af overskrifterne fra idébanken
Det må vi finde et forum for – på hjemmesiden (åbent/lukket)? I dropbox? Litteratur om coaching: Stelter, R. – ”Coaching, læring og udvikling” Efteruddannelse, probana.dk>psykologi>coachuddannelse Steen Refsgaard Olsen, Aalborg Hus

10 TAK FOR NU! Forhåbentlig har du fået noget med, som kan gøre jeres mentorordning endnu bedre!!!

11 Eksempler Mentorsamtaler – status/ofte i grupper + akut/altid alene tilbage LifeSkills-kurser (v. stud. på SDU 4 gange +1 opfølgning). Øvelser i overførsel af LifeSkills mellem livsverdener Træning af udvalgte LifeSkills Bevidstgørelse om egen situation Uddannelse af Tornbjergs egen LifeSkillsmentor tilbage Trænersamtaler – sportslig status (1 gang årligt), fokus på det hele menneske tilbage Efturddannelse (LifeSkills/omlagt undervisning), således at lærerne er parat til at tackle særlige vilkår for eliteidrætsudøvere tilbage


Download ppt "Årsmøde, eliteidrætsgymnasier.dk d november 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google